cost

             PROGRAM COST

 

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie przez 34 państwa europejskie i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.

 

COST ukierunkowany jest na prowadzenie badań podstawowych oraz prac badawczych stanowiących pomost pomiędzy badaniami podstawowymi a pracami rozwojowymi (tzw. precompetitive research), przy czym duża waga przywiązywana jest do projektów zorientowanych na potrzeby społeczeństw.

 

Podstawowe zasady programu COST:

otwartość - każdy kraj członkowski COST, jak również Komisja Europejska, może zainicjować wspólną realizację nowej Akcji;

elastyczność - przystąpienie kraju do udziału w konkretnej Akcji jest dobrowolne i zależy jedynie od narodowych priorytetów badawczych;

zdecentralizowane finansowanie - koszty wszystkich prac badawczych ponoszone są bezpośrednio przez kraje prowadzące badania;

wspólna koordynacja - realizacja krajowych projektów badawczych jest wspólnie koordynowana na szczeblu europejskim.

 

Zasada działania

„Akcje COST” – narodowe programy badawcze oparte na współpracy pomiędzy partnerami z co najmniej 5 krajów stowarzyszonych, trwające przeważnie około 4 lat.

Domeny naukowe akcji COST:

  1. Biomedicine and Molecular Biosciences (BMBS)
  2. Food and Agriculture (FA)                    
  3. Forests, their Products and Services (FPS)       
  4. Materials, Physical & Nanosciences (MPNS)
  5. Chemistry and Molecular Sciences & Technologies (CMST)
  6. Earth System Science & Environmental Management (ESSEM)
  7. Information & Communication Technologies (ICT)
  8. Transport & Urban Development (TUD)
  9. Individuals, Society, Culture & Health (ISCH)

BADANIA prowadzone w ramach programu COST są finansowane bezpośrednio przez prowadzące je kraje, a jedynie KOSZTY KOORDYNACJI są pokrywane z budżetu Programu (ok 1% budżetu).


Dane kontaktowe:

Strona internetowa COST

https://www.cost.eu/   

Krajowym koordynatorem COST w Polsce jest:

Jadwiga Mrozowska


Departament Współpracy Międzynarodowej
Tel. +48225292378
Jadwiga.Mrozowska@mnisw.gov.pl

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
COST