Oprogramowanie LabVIEW firmy National Instruments dla pracowników i studentów Politechniki Śląskiej

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Politechniką Śląską oraz firmą National Instruments Poland Sp. z o.o. istnieje możliwość uzyskania oprogramowania LabVIEW dla wszystkich pracowników, pracowni studenckich i studentów Politechniki Śląskiej w ramach umowy licencyjnej NATIONAL INSTRUMENTS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT. Licencja ta przewiduje możliwość instalowania opragramowania LabVIEW tylko na komputerach będących własnością Politechniki Śląskiej bez względu na miejsce ich użytkowania (umowa nie dotyczy prywatnych komputerów pracowników i studentów). Oprogramowanie dostępne jest w angielskiej wersji językowej w wersji na platformę Windows, Linux i Mac OS oraz zawiera nastepujące komponenty

Pozyskanie oprogramowania odbywa się poprzez pobranie spakowanych obrazów płyt instalacyjnych do pobrania przez sieć Internet.

Proces pozyskania oprogramowania należy rozpocząć od zaakceptowania warunków umowy licencyjnej NATIONAL INSTRUMENTS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT i wypełnienia formularza rejestracyjnego. Po zaakceptowaniu warunków licencji oraz wypełnieniu formularza użytkownik otrzymuje zestaw kodów niezbędnych do zainstalowania oprogramowania oraz informacje o sposobie pozyskania nośników instalacyjnych.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oprogramowanie LabVIEW firmy National Instruments dla pracowników i studentów Politechniki Śląskiej