Oferta wykładów gościnnych dla pracowników Politechniki Śląskiej 

Karaganda State Industrial University (Temirtau, Kazachstan) zaprasza wykładowców naszej uczelni do aplikowania w projekcie koordynowanym przez Ministerstwo Nauki i Edukacji w Republice Kazachstanu, w ramach którego będzie można poprowadzić miesięczne gościnne wykłady i inne formy zajęć w Karaganda State Industrial University w okresie: wrzesień-październik 2018.

W projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele akademiccy specjalizujący się w następujących obszarach: technologie informatyczne, innowacyjna pedagogika, rozwój umiejętności miękkich, rozwój umiejętności przedsiębiorczych, rozwój projektów start-up, zarządzanie projektem.

Pozostałe wymagania:

  • tytuł mgr, MBA, dr  (należy załączyć dokumenty potwierdzające);
  • rozpoznawalność w międzynarodowym środowisku naukowym (wysoki indeks cytowania, patenty, udział w projektach międzynarodowych);
  • publikacje z ostatnich 3 lat w recenzowanych czasopismach o międzynarodowym uznaniu;
  • co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu oraz co najmniej 10 lat działalności zawodowej;

Ministerstwo Nauki i Edukacji Republiki Kazachstanu pokrywa koszty podróży, zakwaterowania oraz wynagrodzenie dla uczestników projektu. Po odbytych wykładach nauczyciel akademicki przedkłada do Ministerstwa raport według wytycznych KPI.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą: rn3@polsl.pl; tel. 237 19 59.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta wykładów gościnnych