Konkurs o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 2018

na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne wykonane przez studentów i pracowników Politechniki Śląskiej


Politechnika Śląska ogłasza kolejne edycje konkursu na rok 2018 oraz 2019 o nagrodę grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA) promującego prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne wykonane w Politechnice Śląskiej, związane tematycznie z działalnością produkcyjną i rozwojową prowadzoną przez firmy grupy FCA działające w Polsce. Konkurs jest realizowany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Centrum Badawczym FIAT, grupą FCA oraz trzema uczelniami polskimi: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską oraz Akademią Techniczno-Humanistyczną Bielsko- Biała. Nagrody w konkursie są współfinansowane przez polskie spółki grupy FCA: FCA Poland S.A., FCA Powertrain Sp. z o.o., Magnetti Marelli, Teksid Iron Poland Sp z o.o.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z obszarów ściśle związanych z tematami wskazanymi przez firmy Grupy FCA.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszone mogą być prace, które zostały obronione od dnia 19.07.2017 r. do dnia 17.07.2018 r.

W edycji 2018 będzie można zgłaszać prace  z obszarów ściśle związanych z tematami wskazanymi przez firmy Grupy FCA.

Natomiast w edycji 2019 Fiat Chrysler Automobiles zostanie zmieniona formuła. Tematy będą pisane na zamówienie. Dlatego proszę rozważyć wybór konkretnego tematu już teraz, aby takie prace mogły zostać zgłoszone do przyszłorocznej edycji.

W przypadku wyboru konkretnego tematu proszę o przesłanie maila ze zgłoszeniem (wybrany temat, promotor, student realizujący pracę) na adres: RN3-BWZ@polsl.pl abyśmy mogli zarezerwować ten temat w FCA.

Wnioskodawcą może być autor pracy, jego promotor lub opiekun naukowy. Zgłaszany wniosek wymaga popierającej go uchwały Rady Wydziału.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać  w  Biurze Współpracy z Zagranicą (RN3) do dnia 28.09.2018 r.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą (RN3-BWZ), Tel/fax: (32) 237 1944.

Wniosek

Tematy prac - edycja 2019

Tematy prac - edycja 2018

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Konkurs FIAT-a 2016