23 stycznia 2019
7. Konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w uczelniach członkowskich Konsorcjum PROGRES 3

 
 
Uprzejmie informujemy, że w ramach działań Konsorcjum Progres 3, w którego pracach bierze udział Politechnika Śląska, jest organizowany kolejny - 7. Konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w uczelniach członkowskich Konsorcjum.
 
W obecnej edycji Konkursu mogą brać udział prace doktorskie obronione w roku kalendarzowym 2018, tj. od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach można zgłaszać prace obronione w grudniu 2017 r.).
 
Każda z uczelni Konsorcjum Progres 3 może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace w każdej z wymienionych poniżej kategorii tematycznych:
 
1. Ekonomia, finanse i zarządzanie (Economics, Finance and Management)
 
2. Surowce, energetyka i ochrona Środowiska (Raw Materials, Energy and the Environment)
 
3. Zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia (Health and Applications in Healthcare)
 
4. Technologie informacyjne i Inżynieria Elektryczna (Information Technology and Electrical Engineering)
 
5. Konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe (Competitive Engineering and Materials Research).
 
Wybrane prace ze wszystkich uczelni będą oceniane przez Komisję ustanowioną w ramach Konsorcjum Progres 3, pod przewodnictwem VŠB Ostrava. Osoby zainteresowane powinny przesłać do dnia 04.02.2019 r. (włącznie) zgłoszenie do wymienionego Konkursu, w formie elektronicznej na adres RN3-DWZ@polsl.pl oraz w formie drukowanej do Działu Współpracy z Zagranicą.
 
Lista wymaganych dokumentów:
 
1) Zgłoszenie (w języku angielskim)- według załączonego wzoru Ponadto w mailu ze zgłoszeniem prosimy o podanie następujących informacji:
 
• Imię i Nazwisko autora.
• Data obrony i nazwa Wydziału Politechniki Śląskiej, na którym miała miejsce obrona.
• Tytuł pracy.
• Język w którym napisana jest praca.
• Tematyka pracy zgodnie z pięcioma grupami tematycznymi wyszczególnionymi powyżej.
• Informacja, czy praca została wyróżniona przez RW.
 
2) Autoreferat w języku angielskim (wersja drukowana i elektroniczna) – min. 15 stron, zawierający następujące elementy (wg zaleceń organizatorów Konkursu):
 
• strona tytułowa – nazwa uczelni i wydziału, tytuł dokumentu („The summary of the dissertation”), imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwa studiów doktoranckich i obszaru tematycznego, rok obrony);
• przypisy (maksymalnie 1 strona);
• spis treści;
• wprowadzenie, stan wiedzy w dziedzinie pracy;
• cel pracy i wybrana metodologia;
• streszczenie zawartości pracy;
• rezultaty pracy i ich znaczenie dla dziedziny pracy;
• wnioski i zalecenia wynikające z pracy;
• bibliografia.
 
3) Praca doktorska - wersja elektroniczna w formacie .pdf lub .docx - wersja drukowana – wystarczy bindowana.
 
W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą: tel. (32) 237 1944, e-mail: RN3-BWZ@polsl.pl . Więcej informacji znajduje się w załączniku dot. warunków konkursu w języku angielskim.
 
„Dane osobowe Uczestników Konkursu : imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, tytuł rozprawy doktorskiej, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz adres e-mail zostaną udostępnione VSB – Technical University of Ostrava w celu realizacji niniejszego konkursu.    Podstawa prawna udostępnienia: art. 6 ust.1 lit b, czyli umowa, lit. c rozporządzenia RODO czyli przepisy prawa oraz lit. e czyli realizacja zadań publicznych. ”

Wiadomość utworzona: 21 stycznia 2019 10:02, autor: Katarzyna Wojewódka
Ostatnia modyfikacja: 23 stycznia 2019 14:26, wykonana przez: Katarzyna Wojewódka
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą