11 stycznia 2018
Konkurs na najlepszą pracę doktorską w ramach Konsorcjum Progres 3

W ramach działań Konsorcjum Progres 3, w którego pracach bierze udział Politechnika Śląska, jest organizowany kolejny -  6. Konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w uczelniach członkowskich Konsorcjum. W obecnej edycji Konkursu mogą brać udział prace doktorskie obronione w roku kalendarzowym 2017, tj. od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach można zgłaszać prace obronione w grudniu 2016 r.).

 

Każda z uczelni Konsorcjum Progres 3 może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace w każdej z wymienionych poniżej kategorii tematycznych:

 

1.            Ekonomia i finanse,

2.            Surowce, energetyka i ochrona środowiska,

3.            Zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia,

4.            Technologie informacyjne i Inżynieria Elektryczna

5.            Konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe.

 

Wybrane prace ze wszystkich uczelni będą oceniane przez Komisję ustanowioną w ramach Konsorcjum Progres 3, pod przewodnictwem VŠB Ostrava.

 

Osoby zainteresowane powinny przesłać do dnia 02.02.2018 r. (włącznie) zgłoszenie do wymienionego Konkursu, w formie elektronicznej na adres RN3-BWZ@polsl.pl oraz w formie drukowanej do Biura Współpracy z Zagranicą.

 

Lista wymaganych dokumentów:

 

1)      Zgłoszenie (w języku angielskim) - według załączonego wzoru

Ponadto w mailu ze zgłoszeniem prosimy o podanie następujących informacji:

·         Imię i Nazwisko autora.

·         Data obrony i nazwa Wydziału Politechniki Śląskiej, na którym miała miejsce obrona.

·         Tytuł pracy.

·         Język w którym napisana jest praca.

·         Tematyka pracy zgodnie z pięcioma grupami tematycznymi wyszczególnionymi powyżej.

·         Informacja, czy praca została wyróżniona przez RW.

 

 

2) Autoreferat w języku angielskim (wersja drukowana i elektroniczna) – min. 15 stron, zawierający następujące elementy (wg zaleceń organizatorów Konkursu):

•         strona tytułowa – nazwa uczelni i wydziału, tytuł dokumentu („The summary of the dissertation”), imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwa studiów doktoranckich i obszaru tematycznego, rok obrony);

•        adnotacje (maksymalnie 1 strona);

•        spis treści;

•        wprowadzenie, stan wiedzy w dziedzinie pracy;

•        cel pracy i wybrana metodologia;

•        streszczenie zawartości pracy;

•        rezultaty pracy i ich znaczenie dla dziedziny pracy;

•        wnioski i zalecenia wynikające z pracy;

•        bibliografia.

 

 

3) Praca doktorska

- wersja elektroniczna w formacie .pdf lub .docx

- wersja drukowana – wystarczy bindowana

 

 

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą: tel. (32) 237 1944, e-mail: RN3-BWZ@polsl.pl .

 

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji znajduje się w załączonych dokumentach.

Komunikat zawiera załącznikiApplication form of Competition for the Best Dissertation Defended in 2017.docx, The conditions of competition for the Best Dissertation Defended in 2017 (EN).pdf

Wiadomość utworzona: 9 stycznia 2018 14:47, autor: Marianna Zając
Ostatnia modyfikacja: 11 stycznia 2018 11:35, wykonana przez: Marianna Zając
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą