U – prace usługowo-badawcze realizowane na zlecenie podmiotów zewnętrznych tj. firm lub osób fizycznych. Charakteryzują się pewną powtarzalnością, nie stanowią nowego, unikalnego rozwiązania.

O charakterze pracy decyduje każdorazowo kierownik pracy !

Do umowy pracy usługowej (U) lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy dołączyć następujące załączniki:

1) właściwą listę kontrolną zgodną ze wzorem zamieszczonym w Zarządzeniu nr 25/2019

2) wniosek o zawarcie umowy ze szczegółowym uzasadnieniem charakteru zawieranej pracy wraz z zakresem czynności wykonawców biorących w niej udział (należy podać: imię i nazwisko wykonawcy, zadania do wykonania, kwoty planowanego wynagrodzenia, podpisy wykonawców),

3) oryginał zamówienia złożonego na wykonanie pracy (z podaniem zakresu, terminu
i kwoty brutto),

4) planowaną kalkulację kosztów

5) założenia pracy

Brak wymaganych załączników uniemożliwia wszczęcie procedury zawarcia umowy o wykonanie pracy U

 

A02 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia (dla prac do 50.000 zl netto) zab 1.docA02 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia (dla prac do 50.000 zl netto) zab 1Wojciech Pawłowski
A04 Protokół zdawczo-odbiorczy.docA04 Protokół zdawczo-odbiorczyIwona Szostak
A05ang protokół zdawczo-odbiorczy - wersja angielska.docA05ang protokół zdawczo-odbiorczy - wersja angielskaIwona Szostak
A08 Aneks do umowy.docA08 Aneks do umowyIwona Szostak
A09 Aneks do umowy - wersja angielskojęzyczna.docA09 Aneks do umowy - wersja angielskojęzycznaIwona Szostak
A10 Lista kontrolna do projektu umowy wzór nr 15 zał. nr 22 do Zarządzenia 22 13 14.docA10 Lista kontrolna do projektu umowy wzór nr 15 zał. nr 22 do Zarządzenia 22 13 14Iwona Szostak
A12 umowa o wykonanie pracy usługowej.docA12 umowa o wykonanie pracy usługowejWojciech Pawłowski
A13 założenia warunki do pracy usługowej.docxA13 założenia warunki do pracy usługowejIwona Szostak
A14 potwierdzenie przyjęcia zamówienia (dla prac do 50.000. zł netto- dla zleceń zagranicznych.docA14 potwierdzenie przyjęcia zamówienia (dla prac do 50.000. zł netto- dla zleceń zagranicznychWojciech Pawłowski
Kalkulacja kosztów.docKalkulacja kosztówWojciech Pawłowski
Lista kontrolna nr 5.docxLista kontrolna nr 5Wojciech Pawłowski
Wniosek o zawarcie umowy (oraz zakres czynności) U.docxWniosek o zawarcie umowy (oraz zakres czynności) UWojciech Pawłowski
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Umowna Działalność Badawcza (U)