NB – prace naukowo-badawcze realizowane na zlecenie podmiotów zewnętrznych tj. firm lub osób fizycznych. Powinny zawierać pierwiastek naukowy, służyć powstaniu nowej wiedzy i nowych, unikalnych rozwiązań.

O charakterze pracy decyduje każdorazowo kierownik pracy !

Do umowy pracy naukowo-badawczej (NB) lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy dołączyć następujące załączniki:

1) właściwą listę kontrolną zgodną ze wzorem zamieszczonym w Zarządzeniu nr 25/2019

2) wniosek (co najmniej jeden egzemplarz) o zawarcie umowy ze szczegółowym uzasadnieniem charakteru naukowo-badawczego zawieranej pracy wraz z zakresem czynności wykonawców biorących w niej udział (należy podać: imię i nazwisko wykonawcy, zadania do wykonania, kwoty planowanego wynagrodzenia, podpisy wykonawców),

3) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia (co najmniej 4 egzemplarze), albo umowa (co najmniej 2 egzemplarze),

4) oryginał zamówienia złożonego na wykonanie pracy (z podaniem zakresu, terminu
i kwoty brutto),

5) planowaną kalkulację kosztów ( co najmniej 3 egzemplarze),

5) założenia pracy

Brak wymaganych załączników uniemożliwia wszczęcie procedury zawarcia umowy o wykonanie pracy NB

 

 

A02 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia (dla prac do 50.000 zl netto) zab 1-1.docA02 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia (dla prac do 50.000 zl netto) zab 1-1Wojciech Pawłowski
A03 Umowa o wykonanie pracy naukowo badawczej.docA03 Umowa o wykonanie pracy naukowo badawczejWojciech Pawłowski
A04 Założenia warunki do pracy naukowo badawczej.docxA04 Założenia warunki do pracy naukowo badawczejIwona Szostak
A05 ang Umowa o wykonanie pracy nauk bad.docA05 ang Umowa o wykonanie pracy nauk badIwona Szostak
A07 Protokół zdawczo-odbiorczy.docA07 Protokół zdawczo-odbiorczyIwona Szostak
A07a Protokół zdawczo-odbiorczy - wersja angielska.docA07a Protokół zdawczo-odbiorczy - wersja angielskaIwona Szostak
A10 Aneks do umowy.docA10 Aneks do umowyIwona Szostak
A10a Aneks do umowy - wersja angielska.docA10a Aneks do umowy - wersja angielskaIwona Szostak
A11 Lista kontrolna do projektu umowy wzór nr 15 zał. nr 20 do Zarządzenia 22 13 14.docA11 Lista kontrolna do projektu umowy wzór nr 15 zał. nr 20 do Zarządzenia 22 13 14Iwona Szostak
A14 potwierdzenie przyjęcia zamówienia (dla prac do 50.000. zł netto- dla zleceń zagranicznych.docA14 potwierdzenie przyjęcia zamówienia (dla prac do 50.000. zł netto- dla zleceń zagranicznychWojciech Pawłowski
Kalkulacja kosztów.docKalkulacja kosztówWojciech Pawłowski
Lista kontrolna nr 5.docxLista kontrolna nr 5Wojciech Pawłowski
Wniosek o zawarcie umowy (oraz zakres czynności) NB.docxWniosek o zawarcie umowy (oraz zakres czynności) NBWojciech Pawłowski
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Umowna Działalność Badawcza (NB)