27 czerwca 2019
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie „Regulaminu przyznawania nagród rektora Politechniki Śląskiej dla nauczycieli akademickich”

ZARZĄDZENIE NR 67/2019 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Regulaminu przyznawania nagród rektora
Politechniki Śląskiej dla nauczycieli akademickich” dostępne jest na stronie https://prawo.polsl.pl/Strony/Dokument.aspx?doc=5124

Zaktualizowane załączniki znajdują się na stronie Biura Badań Naukowych:

https://www.polsl.pl/Jednostki/RN2-BBN/Strony/NagrodyJMRektora%20dla%20nauczycieli%20akademickich.aspx

Wiadomość utworzona: 27 czerwca 2019 11:52, autor: Wojciech Pawłowski
Ostatnia modyfikacja: 27 czerwca 2019 11:54, wykonana przez: Wojciech Pawłowski
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Badań Naukowych