9 maja 2019
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Informujemy, iż można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie. Wysokość stypendium oraz okres otrzymywania zostaną ustalone w decyzji w sprawie przyznania stypendium – w zależności od wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie Ministra.

Wnioski należy składać w Biurze Badań Naukowych do dnia 27 maja 2019 r. z podpisem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami - wydruk z systemu OSF.

Ponadto wygenerowany z systemu OSF wniosek w formacie pdf należy przesłać na adres: RN2-BBN@polsl.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Badań Naukowych.

tel. 32 237 22 05, 32 400 30 13.

Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć pod niżej zamieszczonymi linkami:

https://www.gov.pl/web/nauka/nawet-do-5390-zl-miesiecznie-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

II edycja 2019 r.

W tym roku MNiSW przewiduje również drugą edycję naboru wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców w terminie od 1 do 31 grudnia 2019 r. Informacja w tej sprawie zostanie ogłoszona odrębnie na stronach MNiSW.

Wiadomość utworzona: 7 maja 2019 13:27, autor: Wojciech Pawłowski
Ostatnia modyfikacja: 9 maja 2019 09:41, wykonana przez: Wojciech Pawłowski
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Badań Naukowych