7 maja 2019
PROGRAMY PROJAKOŚCIOWE NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

 1. Konkurs projakościowy na stypendia naukowe w celu wydania monografii w związku z ubieganiem się o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora​

 2. ​Priorytetowe specjalizacje Politechniki Śląskiej

 3. Konkurs projakościowy na stypendia będące wsparciem dla rozpoczęcia działalności naukowej w nowym obszarze badawczym w ramach priorytetowych specjalizacji Politechniki Śląskiej​

 4. Konkurs projakościowy na stypendia za publikacje we współpracy z wiodącymi, zagranicznymi ośrodkami naukowymi​

 5. Konkurs projakościowy na stypendia za publikacje w głównych wydaniach czasopism Nature i Science​

 6. Konkurs projakościowy na stypendia w celu odbycia staży naukowych w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych​

 7. Konkurs projakościowy na stypendia dla najlepszych studentów spoza Unii Europejskiej​

 8. Konkurs projakościowy na dofinansowanie z własnego funduszu stypendialnego badań o charakterze przełomowym​

 9. Konkurs projakościowy na stypendia związane z rozpoczęciem działalności w formie spółek typu spin-off i spin-out​​

 10. Granty na podniesienie zdolności uzyskania projektów międzynarodowych

 11. Konkursy projakościowe na rektorskie granty za wysoko punktowane publikacje lub udzielone patenty

 12. Ogłoszenie konkursu projakościowego na rektorskie granty za wysoko punktowane publikacje lub udzielone patenty​ – listopad 2018 roku​

 13. Ogłoszenie konkursu projakościowego na rektorskie granty za wysoko punktowane publikacje lub udzielone patenty​ – listopad 2017 roku

 14. Regulamin przyznawania rektorskich grantów habilitacyjnych

 15. Regulamin przyznawania rektorskich grantów profesorskich ​​

 16. Korekta językowa publikacji wysoko punktowanych lub zgłoszeń patentowych

 17. Wspieranie zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego RP

 18. Regulamin zarządzania własnością intelektualną na Politechnice Śląskiej

Wiadomość utworzona: 7 maja 2019 10:35, autor: Wojciech Pawłowski
Ostatnia modyfikacja: 7 maja 2019 10:46, wykonana przez: Wojciech Pawłowski
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Badań Naukowych