Do głównych zadań CN należy w szczególności:

  • koordynacja prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni w zakresie nanotechnologii,
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni i kierownikami projektów w zakresie nanotechnologii,
  • współpraca z innymi jednostkami naukowymi, przemysłowymi, administracji państwowej i samorządowej w zakresie nanotechnologii,
  • koordynacja działań w zakresie tworzenia konsorcjów naukowo-przemysłowych i naukowo-badawczych w obszarze zainteresowań CN,
  • opracowanie i realizacja projektów naukowo-badawczych oraz udział w projektach z przemysłem i innymi ośrodkami badawczymi w obszarze zainteresowań CN, w tym finansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej,
  • reprezentowanie Uczelni w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych i platformach technologicznych,
  • organizacja specjalistycznych szkoleń dla kadry inżynierskiej i naukowej w obszarze zainteresowań CN w ramach realizowanych projektów,
  • pozyskiwanie informacji na temat potencjalnych źródeł finansowania i tematów prac badawczych w obszarze zainteresowań CN.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
zadania