Skład Rady Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej

 1. dr hab. inż. Tomasz TAŃSKI, profesor nadzwyczajny w Pol. Śl., Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
 2. dr hab. inż. Marek ROSZAK, adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, Wydział  Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
 3. dr inż. Zbigniew Brytan, adiunkt, Wydział  Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska
 4. dr hab. inż. Anna Chrobok, profesor nadzwyczajny w Pol. Śl., Katedra Technologii Chemicznej, Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemii, Politechnika Śląska
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej JARZĘBSKI, Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego, Wydział Chemii, Politechnika Śląska
 6. prof. dr hab. inż. Jerzy BODZENTA, Instytut Fizyki, Politechnika Śląska
 7. dr hab. inż. Dariusz Kuc, adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, Wydział Inżynierii Materiałowej, Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska
 8. dr inż. Witold Walke, adiunkt, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska
 9. dr hab. Aleksandra KOLANO-BURIAN, prof. IMN, Kierownik Zakładu Materiałów Funkcjonalnych, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 10. dr hab. Tomasz Goryczka, Dyrektor Instytutu Nauki o Materiałach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 11. dr inż. Marcin LIBERA, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 12. dr inż. Adam ZIELIŃSKI, Zakład Badań Materiałów dla Energetyki, Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach
 13. dr inż. Andrzej HUDECKI, Zakład Materiałów Funkcjonalnych, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 14. dr inż. Marek WĘGLOWSKI, Zakład Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
rada