Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Śląskiej utworzoną decyzją JM Rektora Politechniki Śląskiej w dniu 1 października 2015 roku.

Podstawowym zadaniem CN jest prowadzenie i koordynowanie w skali całej Uczelni działalności naukowo-badawczej, rozwojowej, usługowej i szkoleniowej w zakresie nanotechnologii.

Bazę naukowo-badawczą CN tworzą zespoły badawcze pochodzące z różnych jednostek Uczelni oraz Laboratorium Nanotechnologii.

Do oferowanych prac badawczych prowadzonych w Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej stosowana jest aparatura najnowszej generacji obsługiwana przez wysokokwalifikowanych specjalistów. Możliwe są też różne dogodne formy porozumień badawczych i wdrożeniowych z zainteresowanymi jednostkami i producentami wyrobów z nanomateriałów.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O Nas