Zamierzeniem CN jest zawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy Jednostkami naukowymi, w szczególności krajowymi, ale także Europejskimi oraz w dalszej części Jednostkami sektora przemysłowego, w celu powołania interdyscyplinarnego pod względem wiedzy i doświadczenia w zakresie wytwarzania i badania nanomateriałów Wirtualnego Instytutu, który zarówno obszarowo jak i naukowo obejmie swoim patronatem południową część Polski.

Członkowie CN:

  • Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej, 
  • Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej,
  • Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej,
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej,
  • Instytut Fizyki Centrum Naukowo – Dydaktyczne Politechniki Śląskiej,
  • Instytut Metali Żelaznych w Gliwicach,
  • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
  • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
czlonkowie