31 sierpnia 2017
INTERNANO POLAND 2017

W dniach 22 - 23 czerwca 2017 roku w Katowicach odbędzie się InterNanoPoland 2017 czyli II Międzynarodowa Konferencja oraz Targi Nanotechnologiczne.

Organizowana przez Fundację Nanonet wraz z Miastem Katowice oraz Śląskim Klastrem Nano konferencja InterNanoPoland 2017 jest wyjściem naprzeciw rosnącym i zmiennym potrzebom innowacyjnego sektora biznesowego i naukowego skupionego wokół nanotechnologii i zaawansowanych technologii. Zakres tematyczny wydarzenia obejmuje zagadnienia nanomateriałów, nanoelektroniki, nanofotoniki, nanobiotechnologii, nanomedycyny a także przemysłowego zastosowania nanotechnologii oraz etycznych, społecznych i środowiskowych aspektów nanonauki i nanotechnologii, co wpisuje się m.in. zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Podczas konferencji zostaną zorganizowane seminaria, prezentacje i spotkania networkingowe dla przedstawicieli nanotechnologicznych firm i instytutów ze świata. Zaproszenie do Komitetu Naukowego przyjęli i potwierdzili naukowcy związani z branżą nanotechnologiczną z wiodących ośrodków naukowych w Polsce. Oprócz Komitetu Naukowego został utworzony Komitet Biznesowy, w którego skład wchodzą przedstawiciele przemysłu m.in. Prevac, XTPL. Umożliwia to utworzenie nowych potencjalnych kontaktów naukowo-biznesowych oraz wymianę  informacji i transferu technologii.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów przedstawicieli nauki i przemysłu.

Więcej informacji: www.internanopoland.com

Wiadomość utworzona: 8 marca 2017 10:32, autor: Marek Sroka
Ostatnia modyfikacja: 31 sierpnia 2017 15:12, wykonana przez: Marek Sroka
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Nanotechnologii