ZARZĄDZENIE Nr 76/16/17

Rektora Politechniki Śląskiej

z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Śląskiej

Działając na podstawie art.  66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 16 ust. 4 Regulaminu studiów, zarządza  się co następuje: 

  1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 30 września 2017 roku o godz. 10,00 w Centrum  Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej, w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 B.
  2. Rok akademicki trwa do 30 września 2018 roku i obejmuje:

                        a) semestr zimowy, w tym:

 - zajęcia programowe                                01.10.2017 r. (tydzień nieparzysty) - 25.01.2018 r.

w dniu 23.01.2018 r. (wtorek,tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za wtorek z tygodnia nieparzystego

w dniu 25.01.2018r. (czwartek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia nieparzystego

- wakacje zimowe                                                23.12.2017 r. - 02.01.2018 r.

- sesja egzaminacyjna zimowa                              26.01.2018 r. - 04.02.2018 r.

- sesja egzaminacyjna zimowa  - poprawkowa        05.02.2018 r. - 11.02.2018 r.

                        b) przerwa międzysemestralna          12.02.2018 r. - 18.02.2018 r.

Termin zaliczenia semestru                               28.02.2018 r.

                        c) semestr letni, w tym:

- zajęcia programowe                                     19.02.2018 r. (tydzień parzysty) - 20.06.2018 r.

w dniu 18.06.2018 r. (poniedziałek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za czwartek z tygodnia nieparzystego

w dniu 19.06.2018 r. (wtorek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia nieparzystego

- wakacje wiosenne                                             29.03.2018 r. - 04.04.2018 r.

- wakacje majowe                                               30.04.2018 r. - 06.05.2018 r.

- sesja egzaminacyjna letnia                                 21.06.2018 r. - 11.07.2018 r.

                                                                         01.09.2018 r. - 14.09.2018 r.

sesja egzaminacyjna letnia - poprawkowa              15.09.2018 r. - 30.09.2018 r.

- wakacje letnie wraz z praktykami                        12.07.2018 r. - 31.08.2018 r.

Termin zaliczenia semestru (roku)                   30.09.2018 r.

            3. Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych:

             1 i 11 listopada 2017 r., 6 stycznia 2018 r., 20 i 31 maja 2018 r.

       4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

            9 maja 2018 r. - Dzień Sportu,

            18 maja 2018 r. - Igry Studenckie

Traci moc Pismo Okólne nr 21/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Śląskiej


Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Budownictwa
Władze Wydziału Budownictwa:

Dziekan  dr hab. inż.
Joanna BZÓWKA, prof. nzw. w Pol. Śl.
Prodziekan ds. Nauki i Organizacji dr hab. inż.
Tomasz PONIKIEWSKI
Prodziekan ds. Dydaktyki dr hab. inż. Mariusz JAŚNIOK
Prodziekan ds. Ogólnych dr inż. Tomasz JAŚNIOK
Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki 
w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku
na kadencję 2013-2016
dr inż. Bernard KOTALA

dr inż. Bernard KOTALA  przyjmuje -

Dziekanat w Gliwicach, ul. Akademicka 5
tel. 032-237-14-10, 032-237-12-94
Biuro Obsługi Studentów w Rybniku, ul. T. Kościuszki 54 pokój nr 101
Beata ŚMIETANA
tel. 032-429-57-52,

e-mail: rjp1.bos1@polsl.pl


Biuro Obsługi Studentów jest czynne:

w roku akademickim 2017/2018:

Poniedziałek 10.00 - 15.00
Wtorek 10.00 - 15.00
Środa nieczynne
Czwartek 10.00 - 15.00

Piątek

10.00 - 15.00

w czasie wakacji letnich :

Poniedziałek - Piątek    10.00 - 15.00
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informacje dla studentów