Posiadamy:

 • sale dydaktyczne
 • sale audiowizualne i komputerowe
 • pracownie i laboratoria
 • bibliotekę z czytelnią
 • stołówkę i bufet
 • siłownię
 • inne pomieszczenia użytkowe.

Organizujemy działalność edukacyjną w zakresie:
 • kursów dokształcających
 • konferencji i innych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych, prowadzonych przez Politechnikę Śląską oraz współpracujące  z nią zakłady i instytucje.

Bazę dydaktyczną i laboratoryjną stanowią:
 • Budynek Główny przy ul. T. Kościuszki 54
 • Pawilon dydaktyczno-laboratoryjny przy ul.T. Kościuszki 54
 • Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych przy ul. Rudzkiej 13

Rybniccy studenci mają możliwości:

 • zdobywania wiedzy inżynierskiej w procesie nauczania, prowadzonym przez wysokowykwalifikowaną, doświadczoną kadrę naukową
 • uczenia się nowych i doskonalenia wiedzy z już poznanych języków obcych
 • zdobywania umiejętności obsługi i użytkowania komputerów do celów profesjonalnych
 • uczestniczenia w międzynarodowej wymianie studentów w ramach współpracy z uczelniami europejskimi
 • korzystania ze sportów i rekreacji
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Baza dydaktyczna CKI