INKUBACJA: oferta inkubacji w AIP Politechniki Śląskiej

Inkubator oferuje:

 • Pomieszczenie, w którym firma otrzyma powierzchnię biurową z podstawowym wyposażeniem w "Studenckim Biurze Przedsiębiorczości",
 • Dostęp do telefonu i faksu, łącza internetowego, ksera i drukarki,
 • Porady biznesowe ekspertów,
 • Pomoc księgową w prowadzeniu dokumentacji firmy,
 • Działalność pod adresem i patronatem AIP Politechniki Śląskiej.
 • Prowadzenie księgowości firmy w indywidualnie ustalonym zakresie.

Procedura Inkubacji w AIP Politechniki Śląskiej:

 • Złożenie wypełnionego formularza przez Beneficjenta wg wzoru
 • Złożenie przez Beneficjenta Biznes Planu - przykładowy schemat do pobrania
 • Ocena dokumentów przez ekspertów AIP w ciągu 2 tygodnii
 • Decyzja o rozpoczęciu inkubacji zaaprobowana przez Radę Inkubatora
 • Podpisanie umowy o współpracy dostosowanej do indywidualnego przypadku na podstawie wg wzoru umowy na podstawie
 • Założenie działalności gospodarczej – przewodnik „Mam pomysł – mam firmę” przygotowany dla Beneficjentów przez eksperta
 • Opłacanie opłaty ryczałtowej, za korzystanie z powierzchni w pomieszczeniach "Studenckiego Biura Przedsiębiorczości" (150 zł netto + VAT/miesiąc)
 • Przedstawianie rocznych sprawozdań z działalności

Jeżeli ocena pomysłu (biznes planu) będzie pozytywna, zaoferujemy Twojej firmie podpisanie POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY.

Ze strony beneficjentów oczekujemy: Akceptacji regulaminów AIP Politechniki Śląskiej oraz uiszczania miesięcznej opłaty ryczałtowej za całość usług

Komplet materiałów potrzebnych do złożenia aplikacji jest dostępny dla osób zainteresowanych w biurze AIP

ZAPRASZAMY!!!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O inkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości