Informacje o AIP

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Śląskiej, która przede wszystkim wspiera przedsiębiorczość akademicką. Współpracuje z Biurem Karier Studenckich oraz z Parkiem Naukowo-Technologicznym "Technopark Gliwice".

Do kogo skierowana jest oferta Inkubatora?

 • do studentek i studentów wszystkich rodzajów studiów Politechniki Śląskiej
 • do doktorantek i doktorantów Politechniki Śląskiej
 • do młodych pracowników naukowych Politechniki Śląskiej
 • do absolwentek i absolwentów Politechniki Śląskiej do roku od ukończenia studiów

Jaki jest GŁÓWNY CEL Inkubatora?

Aktywizacja i promocja przedsiębiorczości w środowisku akademickim Politechniki Śląśkiej.

Inkubator w środowisku uczelnianym kreuje warunki do wykorzystywania wiedzy i realizowania pomysłów młodym przedsiębiorcom: pracownikom Politechniki Śląskiej, studentom, doktorantom, absolwentom Uczelni (do roku od ukończenia przez nich studiów).

Inkubator pomaga osobom ze środowiska akademickiego, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, w pierwszym okresie rozwoju biznesu. Jest to etap trudny i wymaga wsparcia zarówno merytorycznego jak i zaplecza organizacyjnego - w tym celu AIP podejmuje działania preinkubacyjne i inkubacyjne.

Główne zadania Inkubatora w środowisku Uczelnianym Politechniki Śląskiej:

 • promowanie idei przedsiębiorczości oraz stwarzanie warunków do jej rozwoju,
 • promowanie nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • wspieranie potencjalnych przedsiębiorców oraz zachęcanie studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych do podejmowania innowacyjnych inicjatyw,
 • wspieranie podejmowania własnej działalności gospodarczej, zapewnianie w tym zakresie usług doradczych oraz zaplecza organizacyjnego,
 • nawiązywanie lokalnej współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki.

Inkubator umożliwia:

 • uzyskanie niezbędnych informacji do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w pierwszym okresie funkcjonowania firmy,
 • bezpłatny udział w organizowanych przez Inkubator konferencjach, seminariach, szkoleniach, kursach dokształcających, warsztatach, itp.,
 • korzystanie z bezpłatnego doradztwa biznesowego,
 • udział w spotkaniach biznesowych, promocyjnych oraz możliwość zaprezentowania firmy na stronie internetowej Inkubatora,
 • kontakty ze środowiskiem gospodarczym miasta, regionu i kraju, a także poza jego granicami.
Twój Sukces
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informacje o Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości