Fundusz Górnośląski S.A. (wcześniej Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)

4.01.2010 zostało podpisane porozumienie o współpracy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (GARR S.A.) z Politechniką Śląską, reprezentowaną przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej. W ramach porozumienia od marca 2010r. został uruchomiony Punkt Informacyjny. Obecnie współpraca jest kontynuowana z Funduszem Górnośląskim S.A.

Fundusz Górnośląski S. A. jest najistotniejszym w województwie śląskim podmiotem:

  • kreującym i udostępniającym nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego,
  • aktywnie uczestniczącym w realizacji polityki rozwoju regionu oraz tworzącym warunki dla wykorzystywania środków krajowych i europejskich na rzecz rozwoju województwa śląskiego,
  • inicjującym i angażującym się w partnerskie projekty zorientowane na wspieranie innowacyjnych procesów rozwoju regionu.

Fundusz Górnośląski S.A.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Fundusz Górnośląski S.A.