Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT) powstało z odpowiedzi na potrzebę stworzenia jednostki służącej promocji współpracy nauki, biznesu i samorządu. Fundamentalnym założeniem aktywności rynkowej Centrum jest takie ukierunkowanie kapitału intelektualnego Politechniki Śląskiej, aby Uczelnia mogła być znaczącym ośrodkiem transferu wiedzy i rozwoju innowacji.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej współpracowało z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości m.in. przy projekcie "Aktywizacja społeczności akademickiej jako element realizacji Regionalnej Strategii Innowacji", który był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Kontakt:
Politechnika Śląska
Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
44-100 Gliwice, ul. S. Banacha 7
Telefon: 32 400 3401

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Centrum Innowacji i Transferu Technologii