Jesteśmy zespołem, który dzięki ponad 8 letniemu doświadczeniu aktywizuje, promuje i wspiera przedsiębiorczość akademicką oraz kreuje warunki do wykorzystywania wiedzy i realizowania pomysłów, potencjalnym przedsiębiorcom - beneficjentom AIP tj. pracownikom Politechniki Śląskiej, studentom, doktorantom, absolwentom Uczelni - do roku od ukończenia przez nich studiów.

Nasze działania zmierzają przede wszystkim w kierunku umożliwienia zdobycia dodatkowej wiedzy beneficjentom AIP dotyczącej szeroko rozumianej przedsiębiorczości – od kreowania pomysłu , aż po jego realizację, zarówno dla dobra Beneficjentów, jak i całej Politechniki Śląskiej. Nasze działanie wspiera dwudziestoosobowa grupa Ekspertów.

Z przyjemnością służymy wszystkim zainteresowanym pomocą – zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00.

Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej - Dr inż. Ireneusz JóźwiakW latach 1981-86 studiowałem na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Budownictwo o specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. W 1987 roku zostałem zatrudniony w Instytucie Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, a następnie po reorganizacji w Katedrze Konstrukcji Budowlanych. W 1997 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk technicznych. W trakcie pracy zawodowej na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej byłem współautorem lub samodzielnym autorem w sumie 55 publikacji, w tym między innymi 6 książek i druków zwartych.
Za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Architektura i Budownictwo za zastosowanie w praktyce budowlanej cyklu prac naukowo-badawczych pt. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone otrzymałem nagrodę zespołową I stopnia Ministra Budownictwa w listopadzie 2006 roku. Minister Budownictwa przyznał mi również nagrodę jako współautorowi publikacji pt. Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2 wydanej przez Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne we Wrocławiu. Otrzymałem w sumie 6 nagród Rektora Politechniki Śląskiej po dwie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej.
Byłem członkiem z wyboru w Radzie Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB („Inżynieria i Budownictwo”, „Przegląd Budowlany”), Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej NOT od 2008-2012 oraz wice przewodniczącym Komisji Statutowej RFSNT NOT – 2010-2012.
Jestem współautorem kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych i usługowych wykonywanych na Wydziale Budownictwa i w Zespole Rzeczoznawców Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Gliwicach.
W trakcie pracy na Wydziale Budownictwa podejmowałem różnorodne prace organizacyjne, a w szczególności: sekretarza Komitetu Organizacyjnego uroczystości nadania Godności Doktora Honoris Causa profesorowi Bohdanowi Lewickiemu, prodziekana ds. studiów wieczorowych i zaocznych oraz współpracy z przemysłem, prodziekana ds. studiów niestacjonarnych oraz współpracy z przemysłem, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 70-lecia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej i nadal dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej.
Posiadam przygotowanie do pracy w charakterze Kierownika Projektów Badawczych na podstawie ukończenia szkolenia organizowanego przez Politechnikę Śląską. Od 1987 roku jestem członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). W Związku pełniłem różne funkcje od przewodniczącego Koła Zakładowego w Politechnice Śląskiej, aż po wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego PZITB. Działalność ta umożliwiła mi podjęcie szerokich działań na rzecz kształcenia kadry naukowej i technicznej środowiska Budowlanego, zarówno na terenie Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, Górnego Śląska, jak i całego kraju.
Od 2001 roku jestem członkiem Komitetu Organizacyjnego Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji (WPPK), największej ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej w dziedzinie budownictwa, skupiającej corocznie ponad 500 uczestników (kadry naukowej, projektantów, rzeczoznawców i wykonawców) i ponad 50 firm z całego kraju. W latach 2002, 2006, 2010 i 2014 byłem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego. W dowód uznania tej działalności Kapituła nadała mi w trakcie XXVII. Konferencji WPPK tytuł Członka Honorowego Komitetu Organizacyjnego.
Od listopada 2016 roku objąłem społeczną funkcję dyrektora wykonawczego Forum Budownictwa Śląskiego, reprezentując przede wszystkim Politechnikę Śląską, jako członka Forum, które skupia ponad 200 firm i w sumie ponad 40 tys. osób. Działalność na rzecz Politechniki Śląskiej, kształcenia kadry naukowej, technicznej środowiska budowlanego oraz późniejsza działalność jako dyrektora AIP Politechniki Śląskiej była głównym powodem otrzymania odznaczeń lokalnych, jak i ogólnopolskich przyznanych w Politechnice Śląskiej i poza Politechniką Śląską, w tym między innymi: Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP, na wniosek Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP, Honorowa Odznaka „Za Zasługi dla Budownictwa” nadana przez Ministra Infrastruktury, Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji Narodowej, Srebrna i Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” nadana przez Sejmik Województwa Śląskiego, Złota Odznaka Honorowa z diamentem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa nadana przez Zjazd PZITB, Odznaka Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej nadana przez Senat Politechniki Śląskiej.Hanna Cienciała-Marszał - specjalista administracyjny w AIP

W Politechnice Śląskiej pracuję od 2007 roku, od 2016 roku w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości, gdzie odpowiedzialna jestem za obsługę biura AIP w pełnym zakresie, kontakt z jednostkami Politechniki Śląskiej oraz z Instytucjami Współpracującymi, reprezentowanie i promowanie jednostki na konferencjach, spotkaniach, targach, szkoleniach, przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz aktualności dotyczących jednostki, sprawuję też nadzór nad promocją jednostki.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Nasz Zespół