Akcelerator Technologii Informatycznych PIONIER Sp. z o.o.

W dniu 17.05.2018 roku, podpisane zostało porozumienie o współpracy między Akceleratorem Technologii Informatycznych Pionier Sp. z o.o., a Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej.

Porozumienie sygnowali ze strony ATI Pionier - Prezes Zarządu P. Wojciech Jeszka , ze strony AIP - Dyrektor dr inż. Ireneusz Jóźwiak.

Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier Sp. z o.o. został powołany do życia w celu rozwoju usług Grupy INDATA SA poprzez intensyfikację działań w obszarze „Cities”. Projekt wspiera uzdolnionych programistów dając im możliwość rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych zgłaszanych przez jednostki współpracujące z akceleratorem. Strategia Spółki opiera się na wspieraniu rozwoju miast i aglomeracji miejskich w obszarze Smart City i IOT.

Zapraszamy na stronę Akceleratora Technologii Informatycznych Pionier Sp. z o.o.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
PIONIER - Akcelerator Technologii Informatycznych