Grupa HR Masters

27 listopada 2018r., podpisane zostało porozumienie o współpracy między HR Masters A.Bednarska, M.Siwińska-Olszówka Sp.J., a Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej. Porozumienie sygnowali Pani Agnieszka Bednarska oraz Dyrektor
AIP Pol. Śl. Pan Ireneusz Jóźwiak.


Grupa HR Masters to ekspert branży HR skupiający w swoim portfolio kilka wiodących marek. Od kilkunastu lat budują silną społeczność HR w Polsce. Prowadzą, jeden z największych w Polsce, portal branży – HRPolska.pl. Organizują strategiczne spotkania branżowe, szkolenia i konferencje HR, służące wymianie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim – MasterClassHR.pl, FairHR.pl, MixerHR.pl, SlaskiHR.pl Rozwijają kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej wyższego i niższego szczebla zarządzania. Pracują z grupami (szkolenia, warsztat, facylitacja, open space) lub indywidualnie (coaching, doradztwo, mentoring). W swoich projektach skupiają się na realnych korzyściach zarówno dla organizacji, jak i pracowników.

Zapraszamy na stronę HR Polska.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
HR Masters