Instytut Wschodni -
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Instytut Wschodni (pełna nazwa Fundacja Instytut Studiów Wschodnich) od początku swojego istnienia (1993) prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. Projekty realizowane na różnych szczeblach służą rozwojowi kontaktów politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy państwami tego regionu.

Do statutowych celów Instytutu Wschodniego należą:

  • krzewienie edukacji społecznej i politycznej w służbie demokratycznej przyszłości Rzeczypospolitej Polskiej i państw położonych w Europie Środkowo-Wschodniej
  • sprzyjanie rozwojowi współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej, kulturalnej oraz wspieranie i podejmowanie inicjatyw w tych dziedzinach
  • działanie na rzecz współpracy i budowania zaufania między państwami Europy Środkowo-Wschodniej
  • wspieranie i podejmowanie działań służących lepszemu zrozumieniu przez obywateli i społeczności lokalnych procesów zachodzących w trakcie przebudowy państwa i gospodarki centralnie zarządzanej w demokratyczne państwo gospodarki wolnorynkowej

 

Najważniejszym przedsięwzięciem Instytutu Wschodniego jest Forum Ekonomiczne
w Krynicy-Zdroju.
Organizowana od 1992 roku konferencja stała się jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Działania Instytutu Wschodniego związane z organizacją Forum wspierane są przez Radę Programową, która decyduje o merytorycznym i programowym kształcie Forum, jak również wyznacza kierunek jego rozwoju. Co roku Forum Ekonomiczne gości premierów, ministrów, Komisarzy Europejskich oraz inne najważniejsze osoby sceny politycznej i  gospodarczej naszego kraju.
W obradach XXVII Forum Ekonomicznego w 2017 roku wzięło udział prawie 3,8 tys. uczestników, a obsługą medialną zajmowało się ponad 600 przedstawicieli redakcji
z kilkudziesięciu państw świata.

Więcej informacji na stronie Fundacji.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich