Fundacja DO

30 listopada br., w siedzibie AIP Politechniki Śląskiej, podpisane zostało porozumienie o współpracy między Fundacją DO, a Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej.

Porozumienie sygnowali Pan Michał Szpor - Członek Zarządu Fundacji oraz Dyrektor AIP Pol. Śl. Pan Ireneusz Jóźwiak.

Fundacja DO zajmuje się organizacją spotkań dotyczącym przedsiębiorczości, jest to zespół osób, będących konsultantami i facylitatorami pracy grupowej. Są to specjaliści z zakresu coachingu osobistego i grupowego, psychologii grup, moderacji i facylitacji spotkań, tre-ningu biznesowego i treningu komunikacji, jak również zarządzania projektami i koordyna-cji przedsięwzięć. Współpracowali z organizacjami biznesowymi, pozarządowymi oraz edu-kacyjnymi w zakresie realizacji projektów.

Fundacja DO

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Fundacja DO