Akcelerator Inteligentnych Miast
Sp. z o.o.

W dniu 26.02.2018 roku, podpisane zostało porozumienie o współpracy między Akceleratorem Inteligentnych Miast Sp. z o.o., a Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej.

Porozumienie sygnowali ze strony AIM - Prezes Zarządu P. Wojciech Jeszka oraz Wiceprezes Zarządu P. Marcin Bajorski, ze strony AIP - Dyrektor dr inż. Ireneusz Jóźwiak.

Uroczyste przekazanie porozumienia odbyło się 27.03.2018 roku, podczas warsztatowego spotkania dla Beneficjentów AIP „Wsparcie pomysłów na innowacyjne rozwiązania ICT i zakładanie startup’ów, udzielane przez akceleratory ATI Pionier i AIM, przy współpracy AIP Politechniki Śląskiej”.

Akcelerator Inteligentnych Miast Sp. z o.o. to centrum akceleracyjne założone z inicjatywy INDATA CITIES S.A. (i szerzej – Grupy INDATA S.A.). Celem AIM jest wspieranie zdolnych programistów w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze ICT jakim są szeroko rozumiane Smart City/IOT, a następnie ich komercjalizacji w formule startup’ów. Projektowanie produktów informatycznych ukierunkowane jest na rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych zgłaszanych przez instytucje publiczne.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Akcelerator Inteligentnych Miast Sp. z o.o.