Przeskocz do głównej zawartości
Logo adresu URL dla witryny Politechniki Śląskiej

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska
Wydziały
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej
Silesian University of Technology
Rady Dyscyplin
Program mentoringowy Politechniki Śląskiej
Organizacje
Materiały na Senat
Logo Politechniki Śląskiej
Konferencje
Jednostki
Inne
Informacje
Centrum Wyszukiwania
  
Politechnika Śląska > Jednostki > Wydawnictwo Politechniki Śląskiej > Nowości 2018  

Nowości 2018

Modify settings and columns
  
Widok: 
Edytuj
Staniek_spistresci.pdf
Staniek_spistresciUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Ocena stanu sieci drogowej na potrzeby planowania komfortu podróży.STANIEK M.2019-01-08 13:07 
Wieczorek_180.jpg
Wieczorek_180Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Badania skojarzonego oddziaływnia górniczych czynników środowiskowych na degradację powierzchni bębnów chodnikowych przenośników zgrzebłowych.WIECZOREK A.N.2019-01-08 11:01 
Mikno_spistresci.pdf
Mikno_spistresciUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Analiza procesu zgrzewania rezystancyjnego z elektromechanicznym dociskiem elektrod.MIKNO Z.2019-01-08 10:57 
Cichy_spis_tresci.pdf
Cichy_spis_tresciUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Układy quasi-zrównoważone w pomiarach składowych impedancji.CICHY A.2019-01-08 10:54 
Janicki_spis_tresci.pdf
Janicki_spis_tresciUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Shaping the structure and properties of surface layers of ductile cast iron by laser alloying.JANICKI D.2019-01-08 10:44 
Milik_spis tresci.pdf
Milik_spis tresciUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Synteza programów sterowania implementowanych w układach FPGA.MILIK A.2018-12-17 13:43 
Rostański_Connotations_spis.pdf
Rostański_Connotations_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Connotations in Architecture. On the art of observation of associations drawn from culture. ROSTAŃSKI K.M.2018-12-13 10:46 
Wolniak_Inter_spis.pdf
Wolniak_Inter_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Internacjonalizacja a dojrzałość systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. WOLNIAK R.2018-12-13 10:43 
Kordel_spis tresci.pdf
Kordel_spis tresciUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Przedsiębiorczość technologiczna.KORDEL P.2018-12-13 10:42 
Szromek_Wolniak_spis tresci.pdf
Szromek_Wolniak_spis tresciUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Satisfaction of scientific work among polish researchers.SZROMEK A.R., WOLNIAK R.2018-12-13 10:40 
Gerlic_spis tresci.pdf
Gerlic_spis tresciUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zadaszenia membranowe w Polsce – swoboda kształtowania.GERLIC K.2018-12-13 10:38 
Rajca_spis.pdf
Rajca_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych. Tom I.Praca zbiorowa pod red. ZIELIŃSKIEGO W. i RAJCY A.2018-11-29 11:53 
król - spis treści.pdf
król - spis treściUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Analiza efektywności oddymiania grawitacyjnego budynków w warunkach działania wiatru.KRÓL M.2018-11-29 11:51 
Pamuła_spis.jpg
Pamuła_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykacji parametrów i klasyfikacji warunków ruchu drogowego w systemach transportowych.PAMUŁA T.2018-11-29 11:49 
00_Rozdział Spis treści_Orbik.pdf
00_Rozdział Spis treści_OrbikUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Filozofia Izydory DąmbskiejORBIK Z.2018-11-29 11:47 
Białoń_spis.pdf
Białoń_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zastosowanie obserwatorów o nieproporcjonalnych sprzężeniach zwrotnych do odtwarzania zmiennych stanu silników indukcyjnych.BIAŁOŃ T., LEWICKI A., PASKO M., NIESTRÓJ R.2018-10-30 09:08 
1_Jakość Spis treści_Kateusz.pdf
1_Jakość Spis treści_KateuszUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Jakość wybranych pomiarów i obliczeń w technice zapylonych gazów.KATEUSZ P.2018-10-30 09:07 
Spis treści SZKLINIARZ.pdf
Spis treści SZKLINIARZUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Stopy tytanu z węglem.SZKLINIARZ A.2018-10-30 09:05 
DYKAS.pdf
DYKASUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wybrane zagadnienia przepływowe turbin cieplnych.DYKAS S.2018-10-16 12:32 
Kamionka-Mikuła_spis.pdf
Kamionka-Mikuła_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Teoria układów cyfrowych. Tom II. Układy sekwencyjne.KAMIONKA-MIKUŁA H., MAŁYSIAK H., POCHOPIEŃ B.2018-10-16 12:29 
Podgórska M.pdf
Podgórska MUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Kompetencje przywódcze kierownika projektu jako krytyczny czynnik sukcesu w zarządzaniu projektami.PODGÓRSKA M.2018-10-16 12:25 
MŁYŃCZAK 2018.06.pdf
MŁYŃCZAK 2018.06Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Badania układu napęd zwrotnicowy – rozjazd.MŁYŃCZAK J.2018-09-27 13:41 
fedorowicz.pdf
fedorowiczUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
MES w analizie sprężystej układów prętowych. Przykłady obliczeń.FEDOROWICZ L., FEDOROWICZ J., MROZEK M., MROZEK D.2018-09-27 12:11 
jurkojć.pdf
jurkojćUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Badania zdolności utrzymywania równowagi ciała przez człowieka w środowisku rzeczywistym i wirtualnym.JURKOJĆ J.2018-09-27 12:10 
lemanowicz.pdf
lemanowiczUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Sonikacja flokulantów oraz zastosowanie polimerów czułych na bodźce jako zaawansowane metody wpływania na stabilność układów dyspersyjnych.LEMANOWICZ M.2018-09-18 14:19 
Turek Jonek Michalak.pdf
Turek Jonek MichalakUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Metodyczne i organizacyjne podstawy prac promocyjnych.TUREK M., JONEK-KOWALSKA I., MICHALAK A.2018-09-18 11:05 
wrona paweł.pdf
wrona pawełUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Ocena zagrożenia gazowego na terenach pogórniczych kopalń węgla kamiennego – rola zlikwidowanego szybu górniczego.WRONA P.2018-09-17 13:20 
Hetmańczyk_spis.pdf
Hetmańczyk_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Model diagnostyczno-predykcyjny mechatronicznych systemów napędowych oparty na grafach skierowanych oraz minimalnej liczbie symptomów uszkodzeń.HETMAŃCZYK M.2018-09-17 09:06 
Ignac nowicka.pdf
Ignac nowickaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Inżynieria bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia.IGNAC-NOWICKA J.2018-09-13 12:38 
Bratijczuk_.pdf
Bratijczuk_Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Piętnaście wykładów z procesów stochastycznych.BRATIJCZUK M.2018-09-13 12:33 
Kokowska-Pawłowska_spis.pdf
Kokowska-Pawłowska_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Studium mineralogiczno-geochemiczne skał współwystępujących z węglem w pokładach 405 (warstwy załęskie) i 408 (warstwy rudzkie s.s.) w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.KOKOWSKA-PAWŁOWSKA M.2018-08-31 14:15 
dykas smołka.pdf
dykas smołkaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Identyfikacja pola przepływu pary mokrej w dyszach i płaskich palisadach łopatkowych.DYKAS S., SMOŁKA K., MAJKUT M., STROZIK M.2018-08-31 14:05 
rzychoń spis.pdf
rzychoń spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Stopy Mg-Al.-Ca-Sr przeznaczone do odlewania grawitacyjnego do form piaskowych. Struktura, właściwości i mechanizmy umocnienia.RZYCHOŃ T.2018-08-20 10:35 
Zabawa-Krzypkowska_spis.pdf
Zabawa-Krzypkowska_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Jakość zamieszkania w istniejących zespołach mieszkaniowych w aspekcie problematyki bezpieczeństwa.ZABAWA-KRZYPKOWSKA J.2018-08-10 08:44 
SPIS  TREŚCI_lipska.pdf
SPIS TREŚCI_lipskaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza.LIPSKA B.2018-08-10 08:38 
Rostański_spis.pdf
Rostański_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Konotacje w architekturze. Część 1. O sztuce wiązania znaczeń czerpanych z kultury.ROSTAŃSKI K.M.2018-08-10 08:37 
Grodzicka, Szlązak_180.jpg
Grodzicka, Szlązak_180Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Ratownictwo górnicze w kopalniach rud miedzi.GRODZICKA A., SZLĄZAK J., GĄSIENIEC J., MATYSIAK K.2018-07-31 10:58 
Ziębik_spis.pdf
Ziębik_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Gospodarka energetyczna z przykładami obliczeniowymi.ZIĘBIK A., SZEGA M.2018-07-31 10:55 
Wróbelspis.pdf
WróbelspisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Classical and non-classical research methods and experimental studies of piezoelectric plates.WRÓBEL A.2018-07-06 08:40 
A.Wrona IMN.pdf
A.Wrona IMNUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Proszkowe materiały termoelektryczne przeznaczone na generatory energii.WRONA A.2018-07-06 08:34 
ferdyn grygierek.pdf
ferdyn grygierekUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Ocena mikroklimatu w pomieszczeniach muzealnych w warunkach zmiennych obciążeń wewnętrznych i zewnętrznych.FERDYN-GRYGIEREK J.2018-07-06 08:32 
szromek naramski.pdf
szromek naramskiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Model sieci współpracy podmiotów turystycznych.NARAMSKI M., SZROMEK A.R.2018-07-05 14:36 
Strozik spis.pdf
Strozik spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wybrane zagadnienia transportu i zastosowania hydromieszanin drobnofrakcyjnych produktów spalania węgla kamiennego w górnictwie podziemnym.STROZIK G.2018-07-05 14:33 
1_SPIS  TREŚCI_lipska.pdf
1_SPIS TREŚCI_lipskaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Urządzenia i przewody.LIPSKA B.2018-07-05 08:57 
mazur belzyt.pdf
mazur belzytUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Małe miasta w dobie równoważenia rozwoju.MAZUR-BELZYT K.2018-07-05 08:56 
Basic concept spis treści.pdf
Basic concept spis treściUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Basic concepts of operation management and its control.WOLNIAK R.2018-06-13 11:03 
quality spis treści.pdf
quality spis treściUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Quality management systems according to ISO 9001:2015.WOLNIAK R.2018-06-13 11:01 
blaszczok_SPIS TREŚCi_RED.pdf
blaszczok_SPIS TREŚCi_REDUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Ergonomia bezpiecznej i higienicznej pracy.BLASZCZOK M.2018-06-13 10:45 
dudziak spis treści.pdf
dudziak spis treściUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Substancje aktywne biologicznie w środowisku człowieka.DUDZIAK M.2018-06-12 13:34 
Gzik_spis.pdf
Gzik_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Badania modelowe i doświadczalne w inżynierii biomedycznej. Zagadnienia wybrane.Praca pod red. GZIKA M., MICHNIKA R., WOLAŃSKIEGO W., BALIN A.2018-06-01 12:16 
01_Spis_tresci_krasowska.pdf
01_Spis_tresci_krasowskaUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Analiza fraktalna w badaniach struktury i morfologii wybranych materiałów polimerowych.KRASOWSKA M.2018-06-01 12:09 
Wandzik_spis.pdf
Wandzik_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wpływ deformacji górniczych terenu na słupy linii elektroenergetycznych.WANDZIK G.2018-06-01 12:05 
0-02 Spis treści (pl).docx
0-02 Spis treści (pl)Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Ujęcie aktualnych problemów budownictwa.Praca zbiorowa pod red. KNAPIK K. i GROMYSZA K.2018-05-16 14:16 
Hurnik spis treści.pdf
Hurnik spis treściUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Systemy klimatyzacji o zmiennej ilości powietrza z indukcujnymi regulatorami przepływu.HURNIK M.2018-05-10 10:13 
spis treści.pdf
spis treściUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Oblicza przyjaźni w języku, kulturze i literaturze.Preca zbiorowa pod red. JACKIEWICZ A. i BĘDKOWSKIEJ-OBŁĄK M.2018-05-10 10:11 
Hetmaniok_spis.pdf
Hetmaniok_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zagadnienia lokalizacyjne wartości własnych macierzy w powiązaniu z twierdzeniem Gerszgorina.HETMANIOK E., PLESZCZYŃSKI M., RÓŻAŃSKI M., SŁOTA D., TRAWIŃSKI T., WITUŁA R., WRÓBEL A.2018-04-12 12:48 
Mendala_spis.pdf
Mendala_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Pękanie wyrobów stalowych podczas cynkowania zanurzeniowego.MENDALA J.2018-04-11 10:05 
Radwański_spis.pdf
Radwański_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Plan owalny w architekturze.RADWAŃSKI D.2018-03-29 14:50 
wojaczek_miśkiewicz spis treści.pdf
wojaczek_miśkiewicz spis treściUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Telekomunikacja w górnictwie. Systemy łączności telefonicznej, alarmowej i głośnomówiącej.MIŚKIEWICZ K., WOJACZEK A.2018-03-23 10:18 
Witaszek_M_K_spis treści.pdf
Witaszek_M_K_spis treściUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wybrane metody napraw elektronicznych podzespołów pojazdów samochodowych.WITASZEK M., WITASZEK K.2018-03-20 13:38 
Lipska_spis.pdf
Lipska_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Zagadnienia zaawansowane.LIPSKA B., TRZECIAKIEWICZ Z.2018-03-07 10:47 
Drobiec_180.jpg
Drobiec_180Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Stropy vector. Koncepcja, kształtowanie, obliczanie, wykonawstwo.DROBIEC Ł.2018-03-05 09:02 
płaza spis treści.pdf
płaza spis treściUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Green productoion - green industry: bioeconomy and bio-based products.PŁAZA G.A.2018-03-05 09:00 
0.2 krause spis treści polski.pdf
0.2 krause spis treści polskiUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Podstawy badań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.KRAUSE M.2018-03-05 08:58 
rajca spis treści.pdf
rajca spis treściUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych. Tom II Tabele korelacyjne.ZIELIŃSKI W., RAJCA A. (red.)2018-02-28 11:38 
orbik spis treści.pdf
orbik spis treściUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Czas i świadomość w filozofii Bergsona i Husslera.ORBIK Z.2018-02-26 08:56 
Gajdzik_spis.pdf
Gajdzik_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Porestrukturyzacyjne modele funkcji produkcji dla przemysłu hutniczego z prognozami i scenariuszami zmian w wielkości produkcji stali.GAJDZIK B.2018-01-31 12:36 
Korban_spis.pdf
Korban_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Wykorzystanie management evaluation regarding itemized tendencies w procesie oceny jakości zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.KORBAN Z.2018-01-31 09:23 
Niezabitowski_spis.pdf
Niezabitowski_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Środowisko zamieszkania w doświadczeniu osób starszych. Wybrane aspekty psychospołeczne w ujęciu socjologicznym.NIEZABITOWSKI M.2018-01-31 08:57 
Spis_Kowalska-Styczeń.pdf
Spis_Kowalska-StyczeńUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Modelowanie procesów społecznych w organizacji z wykorzystaniem automatów komórkowych.KOWALSKA-STYCZEŃ A.2018-01-19 12:41 
Rdzawska_spis.jpg
Rdzawska_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Włoskie place miejskie w renesansie i baroku. Kompendium dla studentów wydziału architektury.E. RDZAWSKA-AUGUSTIN2018-01-15 10:32 
Adrikowski_spis.pdf
Adrikowski_spisUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zagadnienia wybrane teorii obwodów elektrycznych.WALCZAK J., PASKO M., ADRIKOWSKI T.2018-01-09 08:40