Szczegółowe zasady korzystania
z Biblioteki Politechniki Śląskiej

 ·         Z Biblioteki korzystać mogą pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Śląskiej, osoby wykonujące prace na zasadach określonych w odrębnych umowach zawartych z Politechniką Śląską, a także uczniowie i nauczyciele szkół średnich, z którymi Biblioteka podpisała stosowne porozumienie.

 ·         Do Biblioteki mogą wejść także wcześniej umówieni Goście, w tym przedstawiciele firm wykonujących usługi.

·         Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby z zewnątrz.

·         Ze zbiorów w Czytelniach korzysta się samodzielnie, przy użyciu jednorazowych rękawiczek.

·         Użytkownicy mogą korzystać z bibliotecznego sprzętu komputerowego oraz skanerów (dostępnych w Czytelniach 1 i 2).

·         W Czytelni 2 dostępny jest sprzęt przeznaczony dla osób niewidzących i słabowidzących.

·         Karty obiegowe można rozliczać drogą mailową bg.wypozycz@polsl.pl

·         Nowi czytelnicy zapisują się online: Rejestracja nowych czytelników. Prosimy o mail do Wypożyczalni bg.wypozycz@polsl.pl  z prośbą o aktywację konta. Po otrzymaniu maila zwrotnego można zamówić książki. Po odbiór książek należy zgłosić się z legitymacją studencką po 1 godzinie od zamówienia i w ciągu 14 dni.

·         Wypożyczone książki należy oddać w wyznaczonym terminie. Biblioteka nalicza opłaty za nieterminowy zwrot. Prosimy o monitorowanie swoich kont bibliotecznych.

·         Studentów I roku zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat funkcjonowania Biblioteki oraz z Informatorem.

·         Studentom i pracownikom naszej Uczelni rekomendujemy korzystanie ze zbiorów elektronicznych, dostępnych także z komputerów domowych przez system HAN oraz szkolenie na Platformie Zdalnej Edukacji  Zbiory i usługi Biblioteki dla edukacji zdalnej.

·         Zachęcamy prowadzących zajęcia dydaktyczne do zgłaszania publikacji przeznaczonych do udostępniania zdalnego w Dydaktycznej Bibliotece Cyfrowej.

·         Biblioteka realizuje skanowanie zamówionych drogą mailową materiałów (fragmentów książek, artykułów z czasopism) na indywidualne zamówienie Czytelnika.

Osoby korzystające z Biblioteki proszone są o zachowanie zasad bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa przyjęte w Bibliotece:

·         Osoby korzystające z Czytelń zobowiązane są do podania dyżurnemu bibliotekarzowi danych umożliwiających identyfikację Czytelnika.

·         Wcześniej umówieni Goście, w tym osoby wykonujące usługi (przedstawiciele firm) zobowiązani są do wypełnienia odpowiedniego formularza (przy Portierni Biblioteki).

·         Pracownicy oraz użytkownicy Biblioteki powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

·         W Bibliotece obowiązują zasady zapisane w aktualnych zarządzeniach JM Rektora Politechniki Śląskiej (dostępne na stronie WWW Politechniki Śląskiej oraz w wersji tradycyjnej – w Czytelniach Biblioteki).

·         Przed wejściem do Biblioteki obowiązuje bezwzględny pomiar temperatury (przy Portierni) oraz dezynfekcja rąk.

·         Na terenie budynku Biblioteki obowiązuje zakrywanie ust i nosa, a także powszechna zasada zachowania dystansu społecznego.

·         Osoba z wyraźnymi oznakami choroby (do których należy np. temperatura powyżej 37,5°C, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu), nie zostanie wpuszczona na teren Biblioteki.

·         W Czytelniach i innych strefach oznaczono miejsca przeznaczone dla Czytelników.

·         W czasie godzin otwarcia w Bibliotece odbywają się przerwy na wietrzenie pomieszczeń.

·         Preferowany sposób zwrotu książek - do koszów umieszczonych przy Portierni Biblioteki.

·         Dla bezpieczeństwa czytelników wszystkie zwracane książki poddawane są trzydniowej kwarantannie. Dopiero po upływie tego czasu będą mogły być ponownie skierowane do udostępnienia.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki Politechniki Śląskiej