Open Access Publikuj w Open Access


Istnieją dwa sposoby udostępnienia swoich publikacji w open access:

Złota droga - zapewnienie otwartego dostępu poprzez publikację utworu w czasopiśmie naukowym lub książce

  • DOAJ - katalog otwartych czasopism

  • Lista otwartych czasopism wydawanych w Politechnice Śląskiej


Programy współfinansowania wydawnictw Open Access:

  • krajowe programy publikowania otwartego  

          Program publikowania otwartego Elsevier

          Program publikowania otwartego Springer

Zielona droga - zapewnienie otwartego dostępu poprzez zdeponowanie utworu w repozytorium. Możliwe jest udostępnienie zarówno nowych, jak i wcześniej wydanych publikacji.
Repozytorium to narzędzie informatyczne służące do deponowania, przechowywania i udostępniania w Internecie bieżącego dorobku naukowego instytucji naukowych (repozytoria instytucjonalne) lub określonych dziedzin nauki (repozytoria dziedzinowe).
Polityka wydawcy

Większość komercyjnych wydawnictw pozwala na umieszczanie publikowanych tekstów w darmowym dostępie elektronicznym. Informacje o polityce wydawców wobec deponowania prac w otwartych repozytoriach instytucjonalnych można znaleźć w bazie SherpaRomeo.

Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek - ASEO 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Publikuj w Open Access