Open Access

"Open Access oznacza swobodne i niczym nieograniczone udostępnianie publikacji naukowych poprzez Internet. Czytelnika, który korzysta z publikacji, obowiązuje oczywiście zachowanie integralności tekstu i obowiązek cytowania, ale oprócz tego może, podobnie jak autor, swobodnie dysponować publikacją.
Ruch Open Access jest reakcją na rosnące ceny prenumeraty czasopism i ogromne koszty dostępu do ich wersji elektronicznych, a także na niedobre zjawiska w samym procesie publikowania naukowego, takie jak: długi okres czekania na recenzje, limity przyjmowanych do publikacji prac (...) Przeszkody te uniemożliwiają naturalne i szerokie upowszechnianie wyników badań, a powstają poza kręgiem bezpośrednio zainteresowanych obiegiem tej informacji pracowników nauki (...) Od dawna pojawia się także pytanie, dlaczego podatnik, który pośrednio finansuje badania naukowe, ma jeszcze raz płacić, poprzez prenumeratę czasopism, za dostęp do ich wyników?"
dr Barbara Niedźwiedzka (Instytut Zdrowia Publicznego), Forum Akademickie 2005, nr 4

Polityka i strategie otwartego dostępu. Zalecenia dla twórców polityk uczelnianych

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce

Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej REPOLIS

Więcej:
Rekomendujemy:
  • Serwis Otwarta Nauka tworzony przez CeON przy ICM UW zawierający informacja o ruchu otwartej nauki w Polsce i świecie
  • Szkolenie on-line Open Access na temat nowych modeli komunikacji naukowej. Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.
  • Otwarte i darmowe zasoby muzyki, video i treści w sieci
  • Licencje Creative Commons, które działają w myśl zasady "pewne prawa zastrzeżone" zamiast "wszelkie prawa zastrzeżone". Oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych, dzięki czemu autor sam może decydować o zasadach, na jakich chce się dzielić swoją twórczością z innymi.

Publikacje:
Materiały informacyjne: Listy repozytoriów surowych danych:
Portale danych publicznych: Wyszukiwarka danych publicznych firmy Google:
Patrz też: Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Open Access