PROXY - zdalny dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki


Dzięki uruchomieniu serwera PROXY, możliwe jest korzystanie z zasobów elektronicznych Biblioteki Politechniki Śląskiej także ze stanowisk komputerowych znajdujących się poza siecią akademicką Politechniki Śląskiej.

Warunkiem aktywowania zdalnego dostępu są:
  • posiadanie konta w domenie polsl.pl (pracownicy i doktoranci) lub student.polsl.pl (studenci
  • podpisanie deklaracji i dostarczenie jej do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki.

DEKLARACJA

Niezbędne informacje na temat:

Jak uzyskać uprawnienia do zdalnego dostępu do zasobów bibliotecznych?

oraz

Jak skonfigurować zdalny dostęp do zasobów bibliotecznych w przeglądarce internetowej (rekomendujemy korzystanie z programu Mozilla Firefox)

znajdują się na stronie Centrum Komputerowego pod adresem: http://www.polsl.pl/Jednostki/RJP2/FAQ/Strony/faq-zd_biblioteka.aspx

Informacji związanych z korzystaniem z zasobów elektronicznych Biblioteki Politechniki Śląskiej udziela Oddział Informacji Naukowej
tel.: 32 327-14-64, 32 237-26-47, e-mail: bg.info@polsl.pl

Problemy techniczne związane z usługą należy zgłaszać do pomocy technicznej Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej:
tel. 32 237 15 69, e-mail: sysoper@polsl.pl

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Proxy