Dorobek naukowy pracowników Politechniki Śląskiej


Baza jest dostępna on-line


Uwaga:

 • Zarządzenie nr 81/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji dorobku naukowego pracowników Politechniki Śląskiej 
 • Punktacja czasopism za lata 2013-2016 jest podawana w bazie wg listy czteroletniej (A, B, C), natomiast punktacja za rok 2017 jest podana wg listy z roku 2016 (A, B, C)

Wypełnienie formularza jest jedynie zgłoszeniem do bazy i nie jest jednoznaczne z natychmiastowym pojawieniem się publikacji w bazie.

Zawartość:
Baza obejmuje publikacje, rozprawy doktorskie oraz niepublikowane prace naukowo-badawcze pracowników Politechniki Śląskiej. Od 2005 r. baza rejestruje też dorobek naukowy doktorantów Politechniki Śląskiej. Bibliografia dokumentuje wydawnictwa samoistne: monografie, podręczniki, skrypty i opisy patentowe oraz niesamoistne: artykuły, recenzje, referaty (bądź ich streszczenia) ze zjazdów i konferencji naukowych, rozdziały w książkach. Opisy prac opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej podają wartość wskaźnika IF (od 1999 roku). Do czasu ukazania się bazy JCR za dany rok kalendarzowy, publikacjom z tego roku przypisywana jest punktacja według ostatniej dostępnej edycji JCR.

Zasięg chronologiczny:
od roku 1988
lata 1945-1981 dostępne są w Bibliotece Cyfrowej
lata 1982-1987 dostępne są w Oddziale Informacji Naukowej

Język bazy:
tytuły prac podawane są w języku oryginału z wyjątkiem prac pisanych cyrylicą (te tytuły są transliterowane).

Opracowanie:
Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Publikacje rejestrowane są z autopsji w oparciu o materiały znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki, oryginały i odbitki prac dostarczane przez autorów, a także na podstawie bibliograficznych baz danych oraz wykazów publikacji nadsyłanych przez instytuty i katedry PŚl.

Aktualizacja:
Baza jest aktualizowana na bieżąco. Biblioteka Główna, zdając sobie sprawę z niekompletności bazy, zwraca się z uprzejmą prośbą do Pracowników Uczelni o przekazywanie informacji na temat ich dorobku do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej (pok. 23, tel. 032 237-26-47, bg.dnp@polsl.pl).

Uwagi:
Rok bieżący i ubiegły - w rejestracji.

   
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  Dorobek naukowy pracowników PŚl.