Dorobek naukowy pracowników Politechniki Śląskiej
 • Dorobek - baza publikacji pracowników Politechniki Śląskiej opracowywana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Polska Bibliografia Naukowa - baza publikacji polskich naukowców na platformie POL-on
 • SYNABA - obowiązujący formularz rejestracji prac naukowo-badawczych 
 • REPOLIS - Repozytorium Cyfrowe Politechniki Śląskiej
 • Zarządzenie nr 81/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji dorobku naukowego pracowników Politechniki Śląskiej 
 • Zarządzenie nr 8/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia z dnia 28 stycznia  2019 roku w sprawie określenia kryteriów  oceny okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich, rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej
Cytowania - gdzie szukać
Cytowania - pomocne informacje
 • Analiza cytowań - na wniosek zainteresowanych pracowników naukowych Oddział Informacji Naukowej przygotowuje nieodpłatnie zestawienia bibliometryczne na potrzeby oceny dorobku naukowego w ramach postępowań awansowych.
  Analiza wykonywana na podstawie dostarczonej listy publikacji obejmuje: 
  - sporządzanie wykazów publikacji indeksowanych w Web of Science, Scopus i in., 
  - obliczanie indeksu Hirscha wg wskazanych baz 
  - obliczanie sumarycznego Impact Factor wg JCR.
  Czas wykonania analizy wynosi co najmniej 3 dni robocze.
  Kontakt: Oddział Informacji Naukowej, e-mail: 
  bg.info@polsl.pl, tel. 14-64, 26-47 
 • Jak dodać prace do Google Scho­lar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących - poradnik napisany przez dra Emanuela Kulczyckiego, autora bloga Warsztat Badacza 
 • Przydatne definicje - arkusz wydawniczy, index Hirscha (h-Index), Impact Factor (współczynnik wpływu), monografia, sumaryczny Impact Factor danego autora
  i inne
Ocena parametryczna jednostek naukowych
Ocena działalności naukowej 2017-2021

Informacje podstawowe

Czasopisma naukowe  

 

Wydawnictwa naukowe

Dyscypliny Bazy i rankingi referencyjne Systemy rejestracji autorów i publikacji
Ranking czasopism naukowych
 • Clarivate Analytics Master Journal List (tzw. lista filadelfijska) - notuje czasopisma z różnych dziedzin nauki uwzględnione w bazach Clarivate Analytics (poprzednio Thomson Reuters) zamieszczonych na platformie Web of Science
  Polskie czasopisma w Web of Science 
 • Journal Citation Reports - Interdyscyplinarna baza danych, tworzona przez Clarivate Analytics  (poprzednio Thomson Reuters), stanowi narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism w oparciu o Impact Factor oraz inne wskaźniki cytowań 
 • SCIMAGO - portal przeznaczony do porównywania czasopism pod kątem cytowań, ilości publikowanych artykułów, wskaźnika SJR (wskaźnik "cytowalności" i "oglądalności"), wskaźnika H (Hirscha, tzw. wskaźnik "produktywności naukowej"). Dane opracowywane są na podstawie bazy Scopus firmy Elsevier. Serwis stanowi bezpłatną alternatywę dla bazy JCR i wskaźnika Impact Factor
 • ERIH Plus - lista referencyjna czasopism uruchomiona w lipcu 2014 r., opracowywana przez Norwegian Social Science Data Services na bazie listy ERIH. Zawiera recenzowane czasopisma naukowe z dziedzin humanistycznych i społecznych
Jak pisać pracę naukową
 • Publikuj z Wiley - publikowanie artykuów w renomowanych czasopismach naukowych, wprowadzenie dla pracowników naukowych
 • Wskazówki EASE (Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych) dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim
 • IEEE Author Digital Tool Box - wskazówki dla autorów publikujących w IEEE
  How to get published with the IEEE
 • EndNote Web - narzędzie do zarządzania bibliografią załącznikową. Program funkcjonujący w trybie online. EndNote Web jest w pełni zintegrowany z pozostałymi produktami firmy Thomson Reuters i korzystanie z niego wymaga utworzenia własnego profilu na platformie Web of Science.
 • Mendeley -  bezpłatny program do zarządzania bibliografią. Pozwala utworzyć osobistą bibliotekę prac naukowych, korzystać z niej z każdego miejsca, udostępniać opatrzone własnymi komentarzami artykuły innym badaczom oraz pozostawać na bieżąco z wynikami najnowszych badań. Program umożliwia również łatwe cytowanie prac, generowanie bibliografii, a także dostęp do swojej literatury w chmurze z dowolnego miejsca na świecie - także z urządzeń mobilnych.
  Mendeley - krótki przewodnik 

  Mendeley - instrukcja migracji czyli jak przenieść swoje źródła z innych narzędzi literaturowych do Mendeley'a
Naukowiec w sieci
 • ResearcherID - profil tworzony na platformie Web of Science. Niepowtarzalny identyfikator umożliwia zarządzanie listami publikacji, śledzenie cytowań i indeksu h, identyfikowanie potencjalnych współpracowników a przede wszystkim unikanie błędnej identyfikacji autora.
 • ORCID - Open Researcher and Contributor ID – międzynarodowy system identyfikacji autorów, który ma być standardem w całej światowej nauce. System umożliwia osobiste uwierzytelnianie autorstwa. ORCID jest rekomendowany przez wiodące instytucje i wydawców naukowych. Może zostać zintegrowany z ReseacherID na platformie Web of Science oraz z PBN ID w Polskiej Bibliografii Naukowej.
 • ResearchGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy skierowany do naukowców i studentów.
 • InCites Benchmarking & Analyticsnarzędzie bibliometryczne na platformie Web of Science.
  InCites skierowane jest do autorów, instytucji naukowych i badawczych, bibliotekarzy. Autorom i jednostkom naukowym służy do:
  - zdefiniowania i określenia wpływu swojego dorobku naukowego,
  - oceny dziedziny i obszarów działalności naukowej,
  - stworzenia sieci współpracy autorskiej i instytucjonalnej,
  - wyszukania odpowiednich źródeł do publikacji,
  - określenia trendów w wybranych dziedzinach.
  Aby uzyskać dostęp do narzędzia należy założyć osobiste konto na platformie
  Web of Science. Szczegółowe informacje zawarte są w broszurze.
  Dostępna jest też strona internetowa, która zawiera kompendium wiedzy na temat narzędzia:
  clarivate.savoinspire.com/ickompedium.
 • SciValto narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus.  Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis.. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto można założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.
Wypłaty dla autorów
 • KOPIPOL - wypłaty dla autorów z systemu repartycji indywidualnej z tytułu kopiowania publikacji naukowych.
Open Access

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dla pracowników