Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej jest projektem tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o zbiory przechowywane w Bibliotece Politechniki Śląskiej  oraz wydawnictwa Politechniki Śląskiej.

Jej zasadniczym celem jest stworzenie dostępu do zasobów dydaktycznych i naukowych Uczelni, rozpowszechnienie dokumentów związanych z Politechniką Śląską oraz archiwizacja bibliofilskich zbiorów Biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem historii nauki i techniki.
Zasób biblioteki jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich. Pobrane dokumenty można wykorzystywać tylko do użytku własnego (pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz w celach edukacyjnych). Ograniczenia dostępu dotyczą jedynie materiałów objętych prawem autorskim.
Do prezentacji zbiorów wykorzystuje się oprogramowanie dLibra opracowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Dzięki wprowadzeniu tego oprogramowania nasza Biblioteka Cyfrowa należy do
Federacji Bibliotek Cyfrowych. Przez to niejako automatycznie staliśmy się uczestnikiem Europeana. Jest to projekt, którego celem jest zwiększenie możliwości wykorzystania treści cyfrowych przechowywanych przez instytucje regionalne i lokalne.
Z początkiem roku 2010 rozprawy doktorskie Politechniki Śląskiej, których autorzy wyrazili zgodę na ich opublikowanie w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Śląskiej, znalazły się tym samym, na forum międzynarodowym
DART-Europe - portalu europejskich prac doktorskich.

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Europeana

Europeana

Open Access

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Biblioteka Cyfrowa