Oddział Informacji Naukowej

/parter, hall/
tel. 32 237 14 64; 32 237 14 66; 32 237 26 47
e-mail:
bg.info@polsl.pl

Regulamin Oddziału Informacji Naukowej

Usługi:

  • udzielanie telefonicznie i lokalnie informacji katalogowych,
  • udzielanie wszechstronnej pomocy w poszukiwaniach literaturowych,
  • instruowanie o możliwościach korzystania z baz komputerowych dostępnych lokalnie oraz w Internecie, uczenie umiejętności korzystania z nich,
  • sporządzanie w oparciu o posiadane bibliograficzne bazy zagraniczne bieżących zestawień literaturowych na zamówione przez pracowników Uczelni tematy - wzór zamówienia,
  • lokalizacja poszukiwanych materiałów źródłowych, niedostępnych w Bibliotece Głównej,
  • organizacja szkoleń dla studentów oraz pracowników Politechniki Śląskiej w zakresie obsługi katalogów bibliotecznych i korzystania z elektronicznych źródeł informacji (bazy danych, czasopisma elektroniczne),
  • przygotowywanie na wniosek zainteresowanych pracowników naukowych zestawień bibliometrycznych na potrzeby oceny dorobku naukowego w ramach postępowań awansowych (sporządzanie wykazów publikacji indeksowanych w Web of Science, Scopus i in., obliczanie indeksu Hirscha wg wskazanych baz oraz sumarycznego Impact Factor wg JCR). Czas wykonania analizy wynosi co najmniej 3 dni robocze.
Z usług Oddziału Informacji Naukowej mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Usługi Oddział Informacji Naukowej