Wypożyczalnia

/parter, hall/
tel. 32 237 16 70
e-mail:
bg.wypozycz@polsl.pl

Regulamin Wypożyczalni

Prawo wypożyczania ze zbiorów Biblioteki przysługuje:

 • studentom i pracownikom Politechniki Śląskiej,
 • studentom państwowych szkół wyższych Aglomeracji Śląskiej, z którymi podpisano stosowną umowę,
 • innym osobom zameldowanym na stałe w województwie śląskim pod warunkiem wpłacenia kaucji za każdą wypożyczoną książkę.

Wypożyczać zbiory na zewnątrz mogą tylko posiadacze kart bibliotecznych.

Limity wypożyczeń:

Lp

Czytelnik

Sumaryczna ilość wypożyczeń

Okres wypożyczenia Beletrystyka
Książki i skrypty

1

pracownik

20

1 rok

1 miesiąc

2

doktorant

20

1 rok

3

doktorant zaoczny

10

5 miesięcy

4

student

10

3 miesiące

5

student aglomeracji1)

5

1 miesiąc

6

student podyplomowy

5

3 miesiące

7

osoby spoza uczelni

3

2 tygodnie

2 tygodnie

1) tylko uczelnie z którymi podpisano umowy
5 miesięcy = 180 dni /3 miesiące = 90 dni /2 tygodnie = 14 dni


Zamawianie materiałów do wypożyczenia w oparciu o katalog OPAC:

 • odbywa się w trybie online,
 • aby zamówić książkę należy zalogować się do konta czytelnika.

Zamówienia realizowane są na bieżąco i wszystkie wypożyczenia rejestrowane są na koncie czytelnika w systemie PROLIB.


Odbiór zamówionych materiałów

 • książki można odebrać w Wypożyczalni po 1 godzinie od wysłania zamówienia,
 • książki należy odebrać w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia (wliczając niedziele i święta), po tym okresie są one odsyłane do magazynu,
 • odbioru należy dokonywać osobiście w Wypożyczalni okazując jednocześnie obowiązkowo kartę biblioteczną.

Zwrot wypożyczonych materiałów

Wypożyczone materiały należy zwrócić w terminie do Wypożyczalni.

Przekroczenie terminu zwrotu powoduje automatyczną blokadę konta czytelnika i rozpoczęcie naliczania przez system kar w wysokości 0,20 PLN za wol./dzień. W dniu, w którym upływa termin zwrotu wypożyczonych pozycji system PROLIB wysyła automatyczne powiadomienia o tym fakcie, na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.


Zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

W przypadku zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest:

 • zwrócić egzemplarz tego samego albo nowszego wydania lub
 • odkupić inną książkę wskazaną przez kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów, a w przypadku zniszczenia książki - uiścić karę zgodnie z cennikiem.


Warunki otrzymania pieczątki na karcie obiegowej

 • zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów,
 • indeks z potwierdzeniem zwrotu książek wypożyczonych z innych bibliotek,
 • uregulowanie zobowiązań za niezwrócone w terminie książki,
 • dowód osobisty dla osób chcących otrzymać pieczątkę na karcie obiegowej, a niezapisanych w systemie bibliotecznym Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Usługi Wypożyczalnia