Regulamin Oddziału Informacji Naukowej

 1. Z usług Oddziału Informacji Naukowej można korzystać po dokonaniu wpisu do księgi odwiedzin i pozostawieniu u dyżurnej dokumentu tożsamości.
 2. Czytelnicy korzystający z usług Oddziału zobowiązani są do pozostawienia w szatni płaszczy, kurtek, plecaków.
 3. Oddział Informacji Naukowej jest miejscem pracy indywidualnej w związku z tym obowiązuje w niej zachowanie ciszy, a konieczne rozmowy z dyżurną należy prowadzić głosem ściszonym.
 4. Warunki korzystania ze stanowisk komputerowych:
  • pierwszeństwo mają pracownicy i studenci Politechniki Śląskiej, (osoby spoza Uczelni – w ramach wolnych miejsc),
  • korzystanie jest ograniczone do 1,5 godziny; w szczególnym przypadku może być przedłużone przez dyżurną,
  • stanowiska komputerowe udostępnia się do przeszukiwania zasobów elektronicznych, wyszczególnionych na stronach www Biblioteki Głównej oraz do przeszukiwania Internetu w celach naukowo-badawczych, edukacyjnych i informacyjnych,
  • istnieje możliwość wykorzystania zainstalowanego oprogramowania (np. Word, Excel),
  • wyniki pracy można zapisać na własnym nośniku elektronicznym lub wydrukować (opłata wg cennika pracowni reprograficznej),
  • zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, wyglądzie pulpitu, instalowanie dodatkowego oprogramowania itp.,
  • zabronione jest wykorzystywanie sprzętu do celów niezgodnych z przeznaczeniem (gier, wysyłania SMS-ów, oglądania filmów divX, używania komunikatorów internetowych) oraz korzystanie w celach zarobkowych,
  • zabronione jest wchodzenie na strony internetowe niezgodne z prawem, mające charakter pornograficzny lub powszechnie uznane za obraźliwe.
 5. Bibliotekarz ma prawo wyprosić z Oddziału osoby:
  • zachowujące się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy;
  • uznane przez bibliotekarza za nietrzeźwe;
  • używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe;
  • naruszające ogólnie obowiązujące normy higieny osobistej;
  • niestosujące się do przepisów regulaminu.
 6. Dyrekcja Biblioteki zastrzega sobie prawo zawieszenia możliwości korzystania z usług Oddziału Informacji Naukowej przez czytelników nie stosujących się do przepisów niniejszego regulaminu.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Regulamin Oddziału Informacji Naukowej