Regulamin korzystania z Czytelni Ogólnej I i II
Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej 

 1. Czytelnia jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:
  • wpisania się do zeszytu odwiedzin,
  • zgłoszenia przyniesionych książek i innych materiałów własnych.
 3. W Czytelni obowiązuje:
  • zachowanie ciszy,
  • zakaz rozmów przez telefony komórkowe oraz komunikatory internetowe,
  • zakaz spożywania posiłków i napojów.
 4. W Czytelni Ogólnej korzystać można z:
  • książek znajdujących się na półkach (wolny dostęp),
  • wydawnictw znajdujących się w księgozbiorze podręcznym za ladą, udostępnianych na życzenie czytelnika przez dyżurnego bibliotekarza,
  • książek zamawianych z magazynu Biblioteki przez dyżurujących bibliotekarzy,
  • stanowisk komputerowych w celu skorzystania z katalogu OPAC, przeglądania nośników dołączanych do publikacji oraz Internetu. 
 5. W Czytelni obowiązuje wolny dostęp do zbiorów. Po skorzystaniu ze zbiorów  materiały należy odłożyć na miejsce.
 6. Czas oczekiwania na zamówione z magazynu książki wynosi ok. 15 minut, w zależności od ilości zamówionych egzemplarzy. Ostatnie zamówienia z magazynu realizowane są na pół godziny przed zamknięciem Czytelni.
 7. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach używanej przez czytelnika książki - znajdującej się w czytelni lub zamówionej z magazynu - należy natychmiast poinformować dyżurnego bibliotekarza. W przeciwnym wypadku odpowiedzialność materialna za zniszczenia spada na czytającego. W takim przypadku:
  • czytelnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przeznaczonej na pokrycie kosztów naprawy uszkodzenia lub odkupienia woluminu; wysokość tej opłaty jest ustalana przez bibliotekarza, ale nie mniejsza niż 50 zł,
  • brak wniesienia opłaty skutkuje zawieszeniem w prawach czytelnika, a w przypadku studentów również przekazaniem sprawy do odpowiedniego dziekanatu.
 8. Książkę zamówioną z magazynu można na życzenie czytelnika zatrzymać w Czytelni do udostępnienia na następny dzień. Jeśli książka pozostanie niewykorzystana przez 3 kolejne dni, podlega zwrotowi do magazynu.
 9. Zbiorów z Czytelni nie wypożycza się do domu. Dopuszczalne jest nieinwazyjne filmowanie i fotografowanie (np. telefonem, aparatem cyfrowym) oraz kserowanie fragmentu zbiorów w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. Kopiowanie materiałów z Czytelni:
  • udostępniane mogą być tylko woluminy nieuszkodzone,
  • w przypadku szczególnie cennych pozycji bibliotekarz ma prawo odmówić pozwolenia na kopiowanie, 
  • materiały można kopiować tylko na terenie budynku Biblioteki. 
 11. Bibliotekarz ma prawo wyprosić z czytelni osoby:
  • zachowujące się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
  • uznane przez bibliotekarza za nietrzeźwe oraz znajdujące się pod wpływem środków odurzających, 
  • używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
  • naruszające ogólnie obowiązujące normy higieny osobistej,
  • niestosujące się do przepisów regulaminu.
 12. Czytelnik może używać gniazdek elektrycznych wyłącznie w celu zasilania niezbędnego do pracy sprzętu. 
 13. Wobec czytelników niestosujących się do przepisów regulaminu Dyrekcja Biblioteki  zastrzega sobie możliwość zawieszenia prawa do korzystania z Czytelni, a w uzasadnionych przypadkach osoba dyżurująca ma prawo wezwać służby porządkowe.
 14. Wszelkich informacji udzielają osoby dyżurujące.

   

   
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  Regulamin Czytelni Ogólnej nr 1 i Czytelni Ogólnej nr 2