Regulamin korzystania z Czytelni Ogólnej I i II
Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej 

 1. Czytelnia jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, pod warunkiem pozostawienia u osoby dyżurującej aktualnej karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości.
 2. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:
  • pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, toreb, plecaków, plastikowych nieprzeźroczystych siatek, parasoli, paczek, pokrowców na laptopy wnoszone do Czytelni itp., (w szatni znajdują się szafki depozytowe, w których można pozostawić cenne przedmioty),
  • wpisania się do zeszytu odwiedzin,
  • zgłoszenia przyniesionych książek i innych materiałów własnych.
 3. W Czytelni obowiązuje:
  • zachowanie ciszy,
  • zakaz używania telefonów komórkowych,
  • zakaz spożywania posiłków i napojów.
 4. W Czytelni Ogólnej korzystać można z:
  • książek znajdujących się na półkach (wolny dostęp),
  • wydawnictw znajdujących się w księgozbiorze podręcznym za ladą, udostępnianych na życzenie czytelnika przez dyżurnego bibliotekarza,
  • książek zamawianych przez dyżurujących bibliotekarzy z magazynu Biblioteki (za pośrednictwem systemu komputerowego lub specjalnych rewersów wypełnianych przez Czytelnika. Rewersy takie wydają dyżurni),
  • stanowisk komputerowych w celu skorzystania z katalogu OPAC lub przeglądania nośników dołączanych do publikacji.
 5. W Czytelni obowiązuje wolny dostęp do zbiorów. W związku z tym po skorzystaniu z książek należy je odłożyć na miejsce.
 6. Czas oczekiwania na zamówione z magazynu książki wynosi ok. 15 minut, w zależności od ilości zamówionych egzemplarzy. Ostatnie zamówienia z magazynu realizowane są na pół godziny przed zamknięciem Czytelni.
 7. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach używanej przez czytelnika książki - znajdującej się w czytelni lub zamówionej z magazynu - należy natychmiast poinformować dyżurnego bibliotekarza. W przeciwnym wypadku odpowiedzialność materialna za zniszczenia spada na czytającego. W takim przypadku:
  • czytelnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przeznaczonej na pokrycie kosztów naprawy uszkodzenia lub odkupienia woluminu; wysokość tej opłaty jest ustalana przez bibliotekarza, ale nie mniejsza niż 50 zł,
  • brak wniesienia opłaty skutkuje zawieszeniem w prawach czytelnika, a w przypadku studentów również przekazaniem sprawy do odpowiedniego dziekanatu.
 8. Książkę zamówioną z magazynu można na życzenie czytelnika zatrzymać w Czytelni do udostępnienia na następny dzień. Jeśli książka pozostanie niewykorzystana przez 3 kolejne dni, podlega zwrotowi do magazynu.
 9. Zbiorów z Czytelni nie wypożycza się do domu. Dopuszczalne jest nieinwazyjne filmowanie i fotografowanie (np. aparatem cyfrowym) oraz kserowanie fragmentu zbiorów w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie wolno używać lamp błyskowych.
 10. Kopiowanie materiałów z Czytelni
  1. Pożyczając książkę w celu wykonania kserokopii należy wypełnić rewers i pozostawić dokument tożsamości (legitymację studencką, dowód osobisty, prawo jazdy, paszport),
  2. Tryb postępowania przy udostępnianiu materiałów do kserowania:
   • do kserowania udostępniane mogą być tylko woluminy nie uszkodzone,
   • w przypadku szczególnie cennych pozycji bibliotekarz ma prawo odmówić pozwolenia na kserowanie,
   • przy zwrocie udostępnionego woluminu bibliotekarz jest zobowiązany do sprawdzenia stanu zwracanego woluminu,
  3. Materiały można kopiować tylko na terenie budynku Biblioteki. Jeżeli dostępne punkty kserograficzne będą nieczynne, możliwe jest wyniesienie materiałów poza teren Biblioteki do najbliższego czynnego punktu ksero, po uzyskaniu zgody bibliotekarza,
  4. Nie udostępnia się materiałów do kserowania na pół godziny przed zamknięciem Czytelni.
 11. Czytelnik może używać gniazdek elektrycznych wyłącznie w celu zasilania niezbędnego do pracy sprzętu komputerowego.
 12. Bibliotekarz ma prawo wyprosić z czytelni osoby:
  • zachowujące się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
  • uznane przez bibliotekarza za nietrzeźwe,
  • używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
  • naruszające ogólnie obowiązujące normy higieny osobistej,
  • niestosujące się do przepisów regulaminu.
 13. Wobec czytelników niestosujących się do przepisów regulaminu Dyrekcja Biblioteki Głównej zastrzega sobie możliwość zawieszenia prawa do korzystania z Czytelni, a w uzasadnionych przypadkach osoba dyżurująca ma prawo wezwać służby porządkowe.
 14. Wszelkich informacji udzielają osoby dyżurujące.
  Gliwice, 27 VII 2011 r.


   

   
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  Regulamin Czytelni Ogólnej nr 1 i Czytelni Ogólnej nr 2