Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej
- dla bibliotek
 1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają wszystkie biblioteki krajowe i zagraniczne. Przy wypożyczaniu respektuje się zamówienia złożone na rewersach lub e-mailem.

 2. Wypożyczamy:
  • książki,
  • prace doktorskie - jeśli autor wyraził zgodę na wypożyczenie.
 1. Nie wypożyczamy:
  • materiałów z księgozbiorów podręcznych,
  • słowników i encyklopedii,
  • wydawnictw albumowych,
  • zbiorów specjalnych, np. norm, map itp.
 1. Prace doktorskie  można udostępniać tylko w CZYTELNIACH.

 2. Wypożyczone materiały należy zwrócić w terminie określonym przez Bibliotekę  Politechniki Śląskiej.
 3. Przedłużenie terminu zwrotu można uzyskać telefonicznie lub e-mailem.

 4. Wypożyczone materiały należy odesłać przesyłką wartościową na własny koszt.
     
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Regulamin wypożycz. międzybibl. dla bibl.