Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej
- dla Czytelników

 1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza materiały dla Czytelników Biblioteki Głównej z bibliotek krajowych i zagranicznych w formie książek, kserokopii
  z czasopism.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia międzybibliotecznego jest posiadanie aktualnego konta bibliotecznego i brak zaległości w bibliotece.
 3. Zamówienie do Wypożyczalni należy złożyć na: formularzu - książka lub formularzu - artykuł/referat konf. po uprzednim sprawdzeniu, czy materiałów nie ma w naszej Bibliotece i ustaleniu w Oddziale Informacji Naukowej w jakiej bibliotece się znajdują.
 4. Czytelnicy wypożyczający książki z bibliotek krajowych ponoszą zryczałtowany koszt opłaty pocztowej w wysokości 10 zł od woluminu (Zarządzenie Dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej z dn. 1.03.2004r.). Opłatę uiszcza się w momencie otrzymania książki.
 5. W przypadku finansowania przez Instytut można złożyć zamówienie na formularzu (wzór nr 1).
 6. Z wypożyczonych materiałów studenci korzystają na miejscu w Czytelni Ogólnej,
  a Pracownicy Uczelni mogą wypożyczać materiały do Instytutu na podstawie rewersu ( z wyjątkiem prac doktorskich).
 7. Literaturę z zagranicy sprowadzamy  tylko dla pracowników Politechniki Śląskiej.
 8. Zamówienia na wypożyczenia z zagranicy należy złożyć na piśmie (wzór nr 2), wcześniej sprawdzając czy poszukiwanych publikacji nie ma w kraju.
 9. Cennik:
  • Koszt kserokopii i skanów krajowych z czasopism i z książek wynosi
   0,25 - 0,65 zł (+ 22% VAT) za 1 stronę (niektóre biblioteki rezygnują z opłat
   i przesyłają materiały w formie darów).
  • Koszt międzynarodowego wypożyczenia międzybibliotecznego określa biblioteka realizująca zamówienie:
    
    Biblioteki Wypożyczanie książki Kopia artykułu

   British Library

   18,5 GBP + opłaty bankowe i zryczałtowana opłata pocztowa 15 zł 11 GBP + opłaty bankowe
   Biblioteki europejskie 8-14 EUR + zryczałtowana opłata pocztowa 15 zł i ewentualne opłaty bankowe (w przypadku faktury) 4-10 EUR + ewentualne opłaty bankowe (w przypadku faktury)
   System SUBITO (wybrane biblioteki Niemiec i Austrii)  14 EUR + zryczałtowana opłata pocztowa 15 zł i opłaty bankowe  6 EUR (za artykuł do 20 stron) + opłaty bankowe lub 9,75 EUR (opłata licencyjna + 8% VAT) + opłaty bankowe 
  • Opłaty bankowe mogą wynosić od 40 - 60 zł
 10. W celu ograniczenia wysokich opłat bankowych przystąpiliśmy do programu The IFLA Voucher Scheme i zakupiliśmy vouchery, które służą do realizacji zagranicznych zamówień w bibliotekach należących do tego programu. Opłata wynosi zwykle 1 - 1,5 vouchera (1 voucher=8 EUR) za wypożyczenie jednej książki i 0,5 za wykonanie kserokopii do 15 stron.
 11. Termin oczekiwania na realizację zamówienia wynosi ok. 2 tygodni. Termin realizacji zamówienia oraz okres wypożyczenia zależy wyłącznie od instytucji udostępniającej materiały biblioteczne.
 12. Za materiały wypożyczone poza obręb Biblioteki czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność.
 13. Czytelnika, który nie zgłosi się po zamówione materiały biblioteka obciąża pełnymi kosztami związanymi z ich sprowadzeniem.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Regulamin wyp. międzybibl. dla czytelników