Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej
- dla Czytelników

 1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza materiały dla Czytelników Biblioteki Głównej z bibliotek krajowych i zagranicznych w formie książek, kserokopii
  z czasopism.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia międzybibliotecznego jest posiadanie konta bibliotecznego.
 3. Zamówienie do Wypożyczalni należy złożyć na: formularzu - książka lub formularzu - artykuł/referat konf. 
 4. Czytelnicy wypożyczający książki z bibliotek krajowych ponoszą zryczałtowany koszt opłaty pocztowej w wysokości 10 zł od woluminu (Zarządzenie Dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej z dn. 1.03.2004 r.). Opłatę uiszcza się w momencie otrzymania książki.
 5. Z wypożyczonych materiałów studenci korzystają na miejscu w Czytelniach Ogólnych, a Pracownicy Uczelni mogą wypożyczać materiały do Instytutu na podstawie rewersu ( z wyjątkiem prac doktorskich).
 6. Literaturę z zagranicy sprowadzamy  tylko dla pracowników Politechniki Śląskiej.
 7. Koszt kserokopii i skanów krajowych z czasopism oraz z książek wynosi 0,25 -
  0,65 zł (+22% VAT) za 1 stronę (niektóre biblioteki rezygnują z opłat i przesyłają materiały w formie darów).
 8. Koszt międzynarodowego wypożyczenia międzybibliotecznego określa biblioteka realizująca zamówienie: 

   

   Biblioteki Wypożyczanie książki Kopia artykułu

  British Library

  20 GBP + opłaty bankowe i zryczałtowana opłata pocztowa 15 zł 15 GBP + opłaty bankowe
  Biblioteki europejskie 16 EUR GBP + zryczałtowana opłata pocztowa 15 zł i ewentualne opłaty bankowe (w przypadku faktury) 4-10 EUR + ewentualne opłaty bankowe (w przypadku faktury)
  System SUBITO (wybrane biblioteki Niemiec i Austrii)  15 EUR + zryczałtowana opłata pocztowa 15 zł i opłaty bankowe  10 EUR (za artykuł do 20 stron) + opłaty bankowe lub 9,75 EUR (opłata licencyjna + 8% VAT) + opłaty bankowe 

  • Opłaty bankowe mogą wynosić od 50 - 70 zł

 9. W celu ograniczenia wysokich opłat bankowych przystąpiliśmy do programu The IFLA Voucher Scheme i zakupiliśmy vouchery, które służą do realizacji zagranicznych zamówień w bibliotekach należących do tego programu. Opłata wynosi zwykle 2 - 3 vouchera (1 voucher=16 EUR) za wypożyczenie jednej książki i 1 - 2 za wykonanie kserokopii do 15 stron. Cena 1 vouchera to 50 zł.
 10. Czas realizacji zamówienia wynosi ok. 2 tygodni. A okres wypożyczenia zależy wyłącznie od instytucji udostępniającej materiały biblioteczne.
 11. Za materiały wypożyczone poza obręb Biblioteki czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność.
 12. Czytelnika, który nie zgłosi się po zamówione materiały biblioteka obciąża pełnymi kosztami związanymi z ich sprowadzeniem.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Regulamin wyp. międzybibl. dla czytelników