Administratorem danych osobowych jest Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice.

Lokalny Pełnomocnik d/s Ochrony Danych Osobowych

Joanna Dziak

Administrator Systemu Informatycznego

Marek Gaweł

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej

  1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice. 
  2. Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest dr Marta Macełko, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl
  3. Dane osobowe w Bibliotece Politechniki Śląskiej przetwarzane są w celu obsługi czytelników Biblioteki Politechniki Śląskiej. 
  4. Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece Politechniki Śląskiej jest realizowane na podstawie art. 6 pkt 1e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
  5. Przekazane w czasie rejestracji czytelnika dane osobowe są niezbędne do realizacji statutowych i regulaminowych zadań Biblioteki Politechniki Śląskiej. 
  6. Posiadają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia zawartości danych osobowych. 
  7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 
  8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do chwili zakończenia korzystania z usług Biblioteki Politechniki Śląskiej realizowanych zgodnie z jej regulaminem. 
  9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
RODO