INFORMATOR

Gdzie jesteśmy
Godziny otwarcia
Jak się zapisać
Wypożyczalnia
Korzystanie ze zbiorów na miejscu
Zbiory elektroniczne
Internet
Kopiowanie, wydruki
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Nie wiesz…

Gdzie jesteśmy

Biblioteka Główna, Gliwice, ul. Kaszubska 23

Filia w Katowicach, ul. Krasińskiego 8

Godziny otwarcia 

  • Biblioteka Główna

Wypożyczalnia, Czytelnie Ogólne I i II, Czytelnia Czasopism, Oddział Informacji Naukowej, Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej

poniedziałek - piątek: 8:00-18:00
sobota: 9:00-14:00

  • Filia w Katowicach
Wypożyczalnia:
poniedziałek - czwartek: 9:00-16:00
piątek: 9:00-17:00
sobota: 9:00-14:00

Czytelnia i Pracownia Komputerowa:
poniedziałek - piątek: 9:00-16:00
sobota: nieczynne
Jak się zapisać

Aby zapisać się do Biblioteki należy:
  • wypełnić przez Internet formularz rejestracji

    Zapisy online

  • zgłosić się do Wypożyczalni z aktualną legitymację studencką, indeksem lub dowodem osobistym (studenci innych państwowych uczelni Aglomeracji Śląskiej, z którymi podpisano stosowną umowę – indeks z pieczątką macierzystej biblioteki) w celu aktywowania konta
  • w Wypożyczalni wnieść opłatę za kartę biblioteczną.
Wypożyczalnia (parter, hol), tel. 32 237-16-70, bg.wypozycz@polsl.pl
Zamawianie książek:
  • Książki zamawia się poprzez katalog komputerowy OPAC
  • Odbiór książek jest możliwy po 1 godzinie od złożenia zamówienia, a na początku każdego semestru – po 24 godzinach
  • Zamówione książki należy odebrać w Wypożyczalni w ciągu 7 dni kalendarzowych.
Rezerwacja książek:
  • Jeżeli wszystkie pozycje danego tytułu są wypożyczone można dokonać rezerwacji.
  • Rezerwacja książek następuje w ramach limitu wypożyczeń.
  • O pojawieniu się zarezerwowanej książki (zwróceniu jej przez innego czytelnika) powiadamiamy e-mailem.
Limity wypożyczeń:
  • studenci Politechniki Śląskiej – 15 książek na 5 miesiący,
  • pracownicy i doktoranci Politechniki Śląskiej – 20 książek na 1 rok,
  • słuchacze studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej – 5 książek na 3 miesięce,
  • studenci państwowych uczelni województwa śląskiego - 5 książek na 1 miesiąc,
  • czytelnicy spoza uczelni, pod warunkiem wpłacenia kaucji za każdą wypożyczoną książkę – 3 książki na 2 tygodnie.
Zwrot książek:
  • Wypożyczone książki należy zwracać terminowo.
  • 7 dni przed upływem terminu zwrotu Czytelnik jest o tym powiadamiany e-mailem.
  • Za nieterminowy zwrot książek jest naliczana opłata w wysokości 0,20 zł za egzemplarz za każdy dzień zwłoki.
  • O początku naliczania opłaty Czytelnik jest informowany e-mailem.

Prolongata (samodzielne przedłużenie terminu zwrotu):

Możliwa jest trzykrotna samodzielna prolongata książki przez Czytelnika poprzez OPAC. System dopuszcza prolongaty tylko wtedy, gdy:

  • Czytelnik nie przekroczył terminu wypożyczenia żadnej książki,
  • ma uregulowane ewentualne zaległości wobec Biblioteki,
  • dana książka nie jest zamówiona przez innego Czytelnika.

Karty obiegowe

Karty obiegowe podpisywane są w Wypożyczalni w holu Biblioteki - należy przynieść kartę biblioteczną lub dowód osobisty.

Korzystanie ze zbiorów na miejscu
  • Część księgozbioru jest udostępniana na miejscu w czytelniach.
  • Prawo korzystania z czytelni ma każda osoba po przedłożeniu karty bibliotecznej, legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.
  • W czytelniach funkcjonuje wolny dostęp do półek.
  • W Bibliotece można wykonać kserokopie wybranych stron w punktach kserograficznych.
  • Dla Czytelników dostępny jest samoobsługowy, bezpłatny skaner.
Czytelnie Ogólne (parter)

Udostępniają książki i skrypty z następujących dziedzin:
  • Czytelnia Ogólna I (parter, p. 23), tel. 32 237 16 40, bg.czyt1@polsl.pl
    • energetyka, elektrotechnika, elektronika
    • automatyka, robotyka
    • informatyka, telekomunikacja
    • budowa maszyn
    • metalurgia, materiałoznawstwo
    • górnictwo
    • budownictwo i konstrukcje budowlane
    • inżynieria lądowa, inżynieria sanitarna
    • samochody i inne środki transportu
    • turystyka
    • ekonomia i marketing
    • bankowość i finanse
    • bhp, ergonomia
    • medycyna, biomateriały, biotechnologia

  • Czytelnia Ogólna II (parter, p. 04), tel. 32 237 28 86, bg.czyt2@polsl.pl
    • chemia, fizyka, matematyka
    • geografia, geologia
    • ekologia
    • architektura, rysunek techniczny
    • języki obce
    • historia, prawo, socjologia, filozofia
    • psychologia, pedagogika
    • organizacja i zarządzanie
    • zarządzanie: transportem, logistyką
    • zarządzanie: produkcją, kadrami
    • rachunkowość, księgowość, finanse
    • reklama, PR
Czytelnia Czasopism (II piętro) tel. 32 237 15 66, bg.czas@polsl.pl

Udostępnia:
  • polskie i zagraniczne czasopisma naukowo-techniczne oraz prasę codzienną,
  • papierowe wersje prac doktorskich obronionych na Politechnice Śląskiej.
Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej (parter, p.02 ) tel. 32 237 28 95, bg.normy@polsl.pl

Udostępnia:
  • patenty polskie,
  • normy krajowe: PN, BN, wdrożenia norm EN, IEC, ISO; o tematyce zgodnej z profilem Politechniki Śląskiej,
  • czasopisma patentowe i normalizacyjne,
  • poradniki,
  • wytyczne, instrukcje, przepisy, materiały pomocnicze,
  • katalogi firmowe,
  • leksykony, słowniki.
Oddział Informacji Naukowej (parter, p. 24) tel. 32 237 14 64, bg.info@polsl.pl

  • pomaga w tematycznym wyszukiwaniu literatury,
  • lokalizuje książki i czasopisma niedostępne w bibliotece,
  • szkoli użytkowników w zakresie wyszukiwania literatury,
  • bezpłatnie udostępnia stanowiska komputerowe w celu przeszukania katalogów oraz dostępnych baz danych,
  • wykonuje analizy cytowań na wniosek pracowników naukowych Politechniki Śląskiej.
Zbiory elektroniczne
Biblioteka udostępnia w wersji elektronicznej katalogi zbiorów drukowanych, a także pełne teksty artykułów, książek, prac doktorskich. Wyszukiwanie można przeprowadzić: Dostęp do zasobów:

 katalogi biblioteczne, repozytoria i niektóre bazy dostępne są w Internecie bez ograniczeń.

 bazy licencjonowane dostępne są dla Czytelników:

  • z komputerów bibliotecznych
  • z własnych komputerów w Bibliotece za pośrednictwem sieci EDUROAM lub Wi-Fi
  • w sieci akademickiej - z komputerów na wydziałach i w domach studenckich
  • z komputerów domowych poprzez serwer proxy
Internet
  • W Czytelniach oraz w holu Biblioteki dostępne są dla wszystkich zainteresowanych komputery z Internetem.
  • Czytelnicy mogą korzystać także z Internetu na własnych urządzeniach za pośrednictwem sieci EDUROAM lub Wi-Fi.
  • Pracownicy i studenci Politechniki Śląskiej mogą uzyskać dostęp z komputerów domowych do zasobów Biblioteki poprzez serwer proxy.
Kopiowanie, wydruki
Na terenie Biblioteki można wykonać kserokopie materiałów w pracowniach kserograficznych:
  • parter (hol, szatnia) czynna: poniedziałek – piątek w godz. 9:00-17:00, sobota w godz. 9:00-14:00
lub bezpłatnie zeskanować w Czytelni Ogólnej I (parter).

Wydruki czarno-białe i kolorowe można wykonywać w Oddziale Informacji Naukowej (parter, p. 24)
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna (parter, Czytelnia Ogólna II) tel. 32 237-21-68, bg.wypmb@polsl.pl
Książki oraz artykuły z czasopism niedostępne w naszej Bibliotece można zamówić w Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Koszt sprowadzenia materiałów:
  • z bibliotek krajowych – 10 zł (zryczałtowana opłata pocztowa), opłata za wykonanie kserokopii artykułu,
  • z bibliotek zagranicznych – 15 zł (zryczałtowana opłata pocztowa), koszty bankowe i opłata za wypożyczenie lub wykonanie kserokopii.
Zamówienia należy składać poprzez formularz.
Nie wiesz…
  • gdzie się udać,
  • jak szukać literatury,
  • gdzie znaleźć potrzebne książki, artykuły, normy?
idź do Oddziału Informacji Naukowej! (parter, p.24), weź udział w szkoleniu bibliotecznym lub Zapytaj bibliotekarza

Nie ma w zbiorach potrzebnych publikacji? – Zaproponuj zakup
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informator