25 stycznia 2018
Uwaga! Rozszerzenie licencji krajowych Springer, Web of Science, Scopus

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej informuje, że została rozszerzona licencja krajowa na dostęp do książek elektronicznych wydawnictwa Springer. W 2018 roku licencja umożliwia dostęp do  ponad 112.000 e-książęk  anglojęzycznych ze wszystkich roczników. Na stronach Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) uruchomiona została również przeglądarka dziedzinowa e-książki w WBN, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.

Katalogi książek Springer dostępne w ramach licencji krajowej

 

W 2018 roku zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe do narzędzi bibliometrycznych  InCites na platformie Web of Science, SciVal - dodatek do bazy Scopus.

 

InCites skierowane jest do autorów, instytucji naukowych i badawczych, bibliotekarzy.

 

Autorom i jednostkom naukowym służy do:

 

- zdefiniowania i określenia wpływu swojego dorobku naukowego,

- oceny dziedziny i obszarów działalności naukowej,

- stworzenia sieci współpracy autorskiej i instytucjonalnej,

- wyszukania odpowiednich źródeł do publikacji,

- określenia trendów w wybranych dziedzinach.

 

Aby uzyskać dostęp do narzędzia należy założyć osobiste konto na platformie

Web of Science. Szczegółowe informacje zawarte są w broszurze.

Dostępna jest też strona internetowa, która zawiera kompendium wiedzy na temat narzędzia: clarivate.savoinspire.com/ickompedium.

 

SciVal - to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus.  Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis.. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto można  założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.

 

Dostęp  możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej i z komputerów domowych poprzez serwer proxy.

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA!

Wiadomość utworzona: 25 stycznia 2018 09:40, autor: Dagmara Wolny
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biblioteki Politechniki Śląskiej