16 lipca 2018
Nowe wartości wskaźników Journal Impact Factor (JIF)

Biblioteka Główna informuje, że została zaktualizowana  baza Journal Citation Reports (JCR). Obecnie baza zawiera wskaźniki Journal Impact Factor (JIF) za publikacje z 2017 roku. W bazie JCR indeksowanych jest około 12.000 czasopism naukowych i technicznych  z ponad 80 krajów.

Zapraszamy do korzystania!

Wiadomość utworzona: 12 lipca 2018 10:55, autor: Urszula Jadczak
Ostatnia modyfikacja: 16 lipca 2018 12:19, wykonana przez: Urszula Jadczak
12 lipca 2018
Uwalniamy książki!!!

Informujemy, że w lipcu i sierpniu księgozbiór w czytelniach (I i II) będzie do Państwa dyspozycji. Wybrane książki będą możliwe do wypożyczenia na okres 7 dni.

Nasza oferta skierowana jest do studentów oraz pracowników Politechniki Śląskiej!

O szczegóły pytajcie dyżurującego bibliotekarza w czytelni.

Czekamy na Was!

Wiadomość utworzona: 11 lipca 2018 09:38, autor: Urszula Jadczak
Ostatnia modyfikacja: 12 lipca 2018 13:31, wykonana przez: Urszula Jadczak
8 czerwca 2018
Zasady korzystania z serwisów elektronicznych

Uwaga!

Biblioteka Główna przypomina, że umowy licencyjne na dostęp sieciowy do serwisów elektronicznych zabraniają używania oprogramowania do automatycznego wyszukiwania i pobierania zawartości dostępnej w trybie on-line.

 

Licencje zabraniają również tworzenia lokalnych archiwów (tj. ściągania całych książek i czasopism). Umowy licencyjne zezwalają na pobieranie artykułów oraz fragmentów rozdziałów książek zgodnie z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z prowadzonej pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.

 

Nieprzestrzeganie przepisów licencyjnych spowoduje zablokowanie dostępu do serwisu przez wydawcę oraz wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji prawnych wobec instytucji i osób dokonujących nadużyć.

Wiadomość utworzona: 8 czerwca 2018 14:53, autor: Joanna Kulik
Ostatnia modyfikacja: 8 czerwca 2018 14:53, wykonana przez: Joanna Kulik
5 czerwca 2018
Uwaga! Narzędzia bibliometryczne w licencji krajowej – InCities i SciVal

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza do korzystania z narzędzi bibliometrycznych   InCites na platformie Web of Science i  SciVal - dodatek do bazy Scopus.

 

InCites skierowane jest do autorów, instytucji naukowych i badawczych, bibliotekarzy.

 

Autorom i jednostkom naukowym służy do:

 

- zdefiniowania i określenia wpływu swojego dorobku naukowego,

- oceny dziedziny i obszarów działalności naukowej,

- stworzenia sieci współpracy autorskiej i instytucjonalnej,

- wyszukania odpowiednich źródeł do publikacji,

- określenia trendów w wybranych dziedzinach.

 

Aby uzyskać dostęp do narzędzia należy założyć osobiste konto na platformie

Web of Science. Dostępna jest  strona internetowa, która zawiera kompendium wiedzy na temat narzędzia: clarivate.savoinspire.com/ickompedium.

 

SciVal - to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus.  Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis.. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Konto można założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.

 

Dostęp  możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej i z komputerów domowych poprzez serwer proxy.

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA!

Wiadomość utworzona: 5 czerwca 2018 13:28, autor: Urszula Jadczak
Ostatnia modyfikacja: 5 czerwca 2018 13:56, wykonana przez: Urszula Jadczak
28 maja 2018
UWAGA! Badania naukowe w formie wizualnej

Zapraszamy do zapoznania się z czasopismem JOVE (Journal of Visualized Experiments). JOVE  - to pierwsze czasopismo naukowe, recenzowane i indeksowane w Web of Science, Scopus,, PubMed i Medline, które publikuje badania naukowe w formie wizualnej (filmy video). Test umożliwia nieograniczony dostęp do pierwszej i jedynej (od 2006 roku) bazy video-artykułów typu peer-reviewed z Impact Factor (IF) w dziedzinie nauki, medycyny i inżynierii. W ramach dostępu testowego można  skorzystać z 8.000+ recenzowanych video-artykułów Video Journal oraz z ok. 600 wizualizacji Science Education.

Video Journal to baza 13 sekcji mających na celu zwiększenie produktywności badań naukowych.

Science Education to baza 8 sekcji przeznaczonych do pracy ze studentami podczas zajęć.

Czasopismo obejmuje metody badawcze, techniki eksperymentalne i laboratoryjne zarówno z nauk fizycznych jak i przyrodniczych.. Publikowanie w czasopiśmie pozwala autorom w sposób dynamiczny zaprezentować swoje metody, wyniki i analizy danych. W czasopiśmie zostało opublikowanych tysiące artykułów (video articles) z najlepszych instytucji na całym świecie.

Ponadto JOVE umożliwia:

- szybką wymianę wiedzy pomiędzy czołowymi jednostkami naukowymi

- wysoką powtarzalność eksperymentów

- bycie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami naukowymi

- wymianę doświadczeń i porównanie metod z naukowcami  z całego świata

- świetną naukę dla studentów jak projektować i przeprowadzać eksperyment

 

Dostęp możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej lub z komputerów domowych poprzez serwer Proxy.

 

Test trwa do 26 czerwca 2018 r. Zapraszamy do korzystania!

Wiadomość utworzona: 28 maja 2018 07:33, autor: Urszula Jadczak
Ostatnia modyfikacja: 28 maja 2018 09:07, wykonana przez: Urszula Jadczak
25 maja 2018
UWAGA! Bezpłatne szkolenia z narzędzia bibliometrycznego InCities

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia firmy Clarivate Analytics z narzędzia bibliometrycznego InCities - dodatku do Web  of Science, służącego do analizy danych z bazy WOS, udostępnianej w ramach licencji krajowej Wirtualnej Biblioteki Nauki. Webinaria prowadzone będą w  języku polskim na platformie WebEx. W czasie szkoleń zostaną omówione następujące zagadnienia:

 

·         Jak InCites może w prosty sposób pomóc w rzetelnej analizie danych z Web of Science?

·         Czy współpraca naukowa ma znaczenie?

·         Które ośrodki są wiodące w danych dyscyplinach? Które dyscypliny są wiodące w danych ośrodkach? 

·         Co wpływa na miejsce instytucji w rankingach?

·         Jak wybór źródła publikacji wpływa na jej oddziaływanie?

Linki do rejestracji

ZAPRASZAMY!

 

Wiadomość utworzona: 25 maja 2018 10:28, autor: Urszula Jadczak
22 maja 2018
UWAGA! Bezpłatne szkolenia z Web of Science w maju i czerwcu

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia firmy Clarivate Analytics z platformy Web of Science. Webinaria prowadzone będą w  języku polskim na platformie WebEx. W czasie szkoleń zostaną omówione następujące zagadnienia:

 

·         Jak stosować InCites by określić dominujące obszary badawcze, efektywne współprace, wiodące instytucje i istotne tytuły źródeł?

 

·         Jak stworzyć własny zestaw danych w WOS do analizy i porównań w InCites?

 

·         Jak odnaleźć właściwych recenzentów w PUBLONS?

 

·         Jak wykorzystać dostęp do darmowych i legalnych ponad 10 milionów dokumentów w Web of Science?

Linki do rejestracji:

 

Wiadomość utworzona: 22 maja 2018 11:18, autor: Urszula Jadczak
22 maja 2018
Konkurs Urząd Patentowy

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

 1. XVI edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej,
 2. VI edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym przemysłowej,
 3. VI edycji konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej,
 4. XVI edycja Konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2018 r.  Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali. Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2018/Menu05,824,7,index,pl/

 

Uwaga! Od 2018 r. obowiązują nowe formularze zgłoszeniowe.

Wiadomość utworzona: 22 maja 2018 10:34, autor: Urszula Jadczak
Ostatnia modyfikacja: 22 maja 2018 11:06, wykonana przez: Joanna Kulik
16 maja 2018
Serwisy polskich książek elektronicznych: IBUK LIBRA i NASBI

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z serwisów polskich książek elektronicznych IBUK LIBRA i NASBI.

 

Bazy umożliwiają dostęp do ponad tysiąca książek naukowych i podręczników akademickich w języku polskim zakupionych i bezpłatnych z różnych dziedzin nauki, m.in. informatyki, nauk matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i inżynieryjnych.

Szczegółowe informacje:

IBUK LIBRA

NASBI

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA!

Wiadomość utworzona: 16 maja 2018 12:08, autor: Urszula Jadczak
Ostatnia modyfikacja: 16 maja 2018 12:18, wykonana przez: Joanna Kulik
28 kwietnia 2018
Wystawa Prof Jana Kukuły pt. "Mezzotinta"

Galeria „Zakamarek” Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej zaprasza na wystawę prac prof. Jana Kukuły pt. „Mezzotinta”. 

Jan Kukuła jest profesorem w Katedrze Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Pracownię Projektowania Narzędzi i Środowiska Pracy. Przez szereg lat zajmował się projektowaniem środków transportu. Współpracował z zakładami samochodowymi Jelcz i Star.
W przeciwieństwie do codziennych zespołowych zmagań z dużymi, skomplikowanymi obiektami – samochodami – grafika to prywatne wyprawy autora w świat wyobraźni, odczuć i satysfakcji.
Prezentowane na wystawie prace – małe formy grafiki czy ekslibrysy – pochodzą niemal w całości z lat 80. ub. wieku. W części są swoistym komentarzem wydarzeń tamtego okresu.

 

Wystawa będzie czynna w dniach 16.04- 20.05.2018 r. Zapraszamy

Wiadomość utworzona: 28 kwietnia 2018 09:52, autor: Bogusława Lisiecka
27 kwietnia 2018
Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej informuje, że narodowa licencja akademicka na publikowanie artykułów w czasopismach naukowych wydawnictwa Springer została przedłużona na rok 2018. Program Springer Open Choice /Open Access umożliwia pracownikom bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach naukowych Springer na zasadzie dostępu Open Access.

 

Zaktualizowana lista hybrydowych czasopism objętych programem

 Instrukcja korzystania ze Springer Open Choice przez polskich autorów

 

Zapraszamy do zapoznania się z bazą i publikowanie na zasadzie Open Access!

Wiadomość utworzona: 27 kwietnia 2018 11:16, autor: Urszula Jadczak
Ostatnia modyfikacja: 27 kwietnia 2018 13:53, wykonana przez: Urszula Jadczak
26 kwietnia 2018
Publikowanie artykułów z 25% zniżką w czasopismach Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

Biblioteka Gówna informuje, że do 31 marca 2019 roku zostało przedłużone członkostwo Politechniki Śląskiej w MDPI i wszyscy pracownicy Politechniki Śląskiej mogą publikować swoje artykuły z 25% zniżką w czasopismach Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access). MDPI - to szwajcarska baza typu Open Access, w której można publikować artykuły odpłatnie lub nieodpłatnie – w zależności od rodzaju wybranego czasopisma. Artykuły są recenzowane przez zespół specjalistów. Politechnika Śląska jest członkiem MDPI i bierze udział w projekcie MDPI Institutional Membership Program. Członkostwo Politechniki daje autorom możliwość skorzystania ze zniżki za publikację w czasopismach odpłatnych.

Informacje dla autorów

Lista czasopism MDPI

Lista czasopism indeksowanych w Web of Science (Clarivate Analytics)

Ceny za opublikowanie artykułu

Lista uniwersytetów będących członkami MDPI

Zapraszamy do zapoznania się z bazą i publikowanie na zasadzie Open Access!

Wiadomość utworzona: 26 kwietnia 2018 09:03, autor: Urszula Jadczak
16 kwietnia 2018
Bezpłatne szkolenie z bazy Knovel

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na bezpłatne szkolenie dotyczące korzystania z zasobów elektronicznych i narzędzi interaktywnych platformy Knovel. Baza Knovel jest aplikacją sieciową integrującą informację techniczną z narzędziami analitycznymi oraz wyszukiwawczymi. Oferuje dostęp do pełnych tekstów książek elektronicznych ze wszystkich dziedzin technicznych publikowanych przez najważniejszych wydawców z całego świata. Zawiera narzędzia interaktywne, takie jak tabele, wykresy, równania, służące do prowadzenia własnych analiz i badań.
Szkolenie odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku w sali nr 210 (dawna Czytelnia Abstraktów i Prac Doktorskich, II piętro) o godz. 12.00.

Baza Knovel jest dostępna z komputerów sieci uczelnianej, a z komputerów domowych poprzez serwer proxy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Wiadomość utworzona: 16 kwietnia 2018 13:20, autor: Joanna Kulik
Ostatnia modyfikacja: 16 kwietnia 2018 14:38, wykonana przez: Dagmara Wolny
9 maja 2018
I Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Technika - Sztuka - Nauka

I Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa

z cyklu: Technika -  Sztuka -  Nauka

pt.: Technika i sztuka - obszary wspólne

10  maja 2018

Politechnika Śląska, Biblioteka Główna w Gliwicach

oraz

Akademia Sztuk Pięknych  im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

 

Konferencja jest objęta  Patronatem Rektorów:

 Jego Magnificencji Rektora prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka  - Politechnika Śląska w Gliwicach oraz

 Jego Magnificencji Rektora  prof. Piotra Kielana - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

 

 

 

Poszukiwanie wspólnych wartości dla działań postrzeganych zwykle jako odrębne jako próba wyznaczenia wspólnego kierunku    w obszarach pozornie od siebie odległych jest celem spotkania, które inicjują organizatorzy konferencji.

 

Spośród wielu zagadnień wyłaniających się na styku techniki i sztuki, kilka wydaje się szczególnie istotnych:

 

­­­Technika w służbie sztuki –czy technika wpływa na sztukę? 

Sztuka w służbie techniki - jaką rolę spełnia wzornictwo?

Projektant - artysta czy technik?

Rola sztuki w kontekście innowacyjności

Nowe obszary działania sztuki i techniki -  design user experience

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, pracowników wyższych uczelni podejmujących w swoich badaniach problematykę komunikacji społecznej, inżynierów, konstruktorów, wynalazców, projektantów, kulturoznawców, artystów wszystkich dyscyplin sztuk, specjalistów z dziedziny zarządzania, samorządowców, przedstawicieli instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.

Celem konferencji jest bowiem stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów  i doświadczeń, spotkanie osób z różnych środowisk naukowych zajmujących się kształtowaniem otaczającej nas przestrzeni.

 

Język konferencji : polski, angielski

 

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa  zrealizowana przez Akademię Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w Centrum Nowych Technologii w Gliwicach  przy ulicy Konarskiego 22b.

 

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

 

Harmonogram konferencji w załączniku.

Konferencja odbędzie się w Centrum Nowych Technologii w Gliwicach przy ulicy Konarskiego 22b aula A

 

Zapraszamy do udziału w tej konferencji.

 

Komunikat zawiera załącznikiKonferencja TSN.pdf

Wiadomość utworzona: 10 kwietnia 2018 16:43, autor: Bogusława Lisiecka
Ostatnia modyfikacja: 9 maja 2018 10:30, wykonana przez: Bogusława Lisiecka
16 kwietnia 2018
Najnowsze notowania w Web of Science
Najnowsze notowania w Web of Science

W ostatnim miesiącu w bazie Web of Science zostały zaindeksowane materiały z konferencji:
 • 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Lublin, 13-16 September 2017;
 • 6th International Conference on Mathematical Modelling in Physical Sciences (IC-MSQUARE), Cyprus, 28-31 August 2017;
 • International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO and AoS), Nałęczów, 3-6 December 2017;
 • 24th International Conference on Production Research (ICPR), Poznań, 30July – 3 August 2017;
 • 7th International Conference on Mechanics and Materials in Design (M2D), Albufeira, 13-15 June 2017;
 • 1st IEEE Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Kyiv, 29 May – 2 June 2017;
 • 20th Annual International Conference on Enterprise and Competitive Environment, Brno, 9-10 March 2017;
 • 11th Asian Control Conference (ASCC), Gold Coast, 17-20 December 2017;
 • 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES), Prague, 25-26 May 2017;
 • 13th IASTED International Conference on Biomedical Engineering (BioMed), Innsbruck, 20-21 February 2017;
 • 2nd International Conference on Applied Mechanics, Electronics and Mechatronics Engineering (AMEME), Beijing, 22-23 October 2017;
 • 15th International Conference on ITS Telecommunications (ITST), Warszawa, 29-31 May 2017;
 • 18th International Carpathian Control Conference (ICCC), Sinaia, 28-31 May 2017;
 • 25th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), Valletta, 3-6 July 2017;
 • 2017 Computing Conference, London, 18-20 July 2017;
 • IEEE EUROCON - 17th International Conference on Smart Technologies, Ohrid, 6-8 July 2017;
 • 2nd International Conference on Robotics and Automation Engineering (ICRAE), Shanghai, 29-31 December 2017;
 • 7th International Scientific Conference on Managerial Trends in the Development of Enterprises in Globalization Era (ICoM), Nitra, 1-2 June 2017;
 • Kepler-Asteroseismic-Science-Consortium (KASC) Workshop / TESS-Asteroseismic-Science-Consortium (TASC) / 8th SPACEINN and HELAS Conference, Portugal, 11-25 July 2016;
 • 13th International Computer Engineering Conference (ICENCO), Cairo, 27-28 December 2017;
 • 2nd International Conference On Economic and Business Management (FEBM), Shanghai, 21-23 October 2017;

Wiadomość utworzona: 4 kwietnia 2018 07:40, autor: Dagmara Wolny
Ostatnia modyfikacja: 16 kwietnia 2018 17:08, wykonana przez: Dagmara Wolny
27 marca 2018
Uwaga! Materiały ze szkoleń i warsztatów dostępne do pobrania

Biblioteka Główna informuje, że można pobrać materiały z następujących szkoleń i warsztatów:

 

Mendeley – krótki przewodnik

 

Mendeley – instrukcja migracji z innych źródeł literaturowych do Mendeley’a

 

IEEE – warsztaty dla autorów  - How to get  published with the IEEE

Materiały dostępne są również  na stronie Biblioteki Głównej w zakładce: Dorobek, cytowania, bibliometria Jak pisać pracę naukową

Zapraszamy do korzystania!

Wiadomość utworzona: 27 marca 2018 09:21, autor: Dagmara Wolny
19 marca 2018
Najnowsze notowania w Web of Science
Najnowsze notowania w Web of Science

W ostatnim miesiącu w bazie Web of Science zostały zaindeksowane materiały:
 • 25th International Conference on Systems Engineering, Las Vegas, 22-24 August 2017;
 • 2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES), Lublin, 23-25 November 2017;
 • Conference on Transport Development Challenges in the 21st century (TranSopot), Gdańsk, 23-25 May 2016;
 • IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), Munich, 3-7 July 2017;
 • 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC), Zakopane, 11-15 June 2017;
 • 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems - Technology and Applications (IDAACS), Bucharest, 21-23 September 2017;
 • 3rd International Conference on Frontiers of Signal Processing (ICFSP), Paris, 6-8 September 2017;
 • Conference on Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA), Poznań, 20-22 September 2017;
 • 5th International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (IWBBIO), Granada, 26-28 April 2017;
 • 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), międzyzdroje, 28-31 August 2017;
 • 20th World Congress of the International-Federation-of-Automatic-Control (IFAC), Toulouse, 9-14 July 2017;
 • 27th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM), Modena, 27-30 June 2017;
 • Sonochemistry.From Basic Principles to Innovative Applications.Editors: Colmenares, Juan Carlos, Chatel, Gregory. Springer, 2017, ISBN 978-3-319-54271-3;

Wiadomość utworzona: 19 marca 2018 12:01, autor: Dagmara Wolny
21 marca 2018
Uwaga! Dostęp testowy do baz Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate, dodatkowe prezentacje baz
Uwaga! Dostęp tekstowy do baz Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate, dodatkowe prezentacje baz

Biblioteka Główna zaprasza do testowania nowych baz Academic  Search i Business Source Ultimate na platformie EBSCOhost. Po wejściu na stronę Ebscohost Web należy wybrać odpowiednią bazę. Bazy zapewniają dostęp do pełnego tekstu ponad 13.500 czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym.

 

 Academic Search Ultimate to wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera pełne teksty czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Europy, Ameryki Łacińskiej. Jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla osób poszukujących obszernych źródeł informacji.

 

 Business Source Ultimate to obszerna pełnotekstowa baza z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

 

 Zapraszamy do udziału w dodatkowych prezentacjach baz:

 

26.03.2018 godz. 10.00

Prezentacja baz: Academic Search Ultimate & Business Source Ultimate 

 

27.03.2018 godz. 10.00

Prezentacja baz: Academic Search Ultimate & Business Source Ultimate

 

Dostęp do baz  możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej, a z komputerów domowych poprzez serwer proxy.

Test trwa do 31 maja 2018 r.

Zapraszamy do korzystania!

Wiadomość utworzona: 19 marca 2018 10:03, autor: Dagmara Wolny
Ostatnia modyfikacja: 21 marca 2018 07:28, wykonana przez: Dagmara Wolny
19 marca 2018
Uwaga! Test bazy Scientific.Net
Test bazy Scientific.Net

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza do testowania bazy Scientific.Net. Baza zawiera recenzowane czasopisma, materiały konferencyjne i książki z szeroko rozumianej nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

 

Dostęp możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej lub z komputerów domowych poprzez serwer Proxy.

 

Test trwa do 15 maja 2018 r. Zapraszamy do korzystania!

 

Wiadomość utworzona: 19 marca 2018 09:35, autor: Dagmara Wolny
Ostatnia modyfikacja: 19 marca 2018 09:37, wykonana przez: Dagmara Wolny
14 marca 2018
Wystawa w Galerii Zakamarek pt. "Wystawy Trzy"

Galeria ZAKAMAREK  w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej  zaprasza w dniach 10.03.2018 r.- 10.04.2018 r. na: wystawę pt. „Wystawy Trzy”

 


Katedra Mediacji Sztuki, Pracownia Słowa i Obrazu wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych zaprasza na unikatowe wystawy prof. Darii Mileckiej, as. Katarzyny Gemborys oraz as. Marceliny Groń. "Wystawy Trzy" to szeroka przestrzeń doświadczeń i badań twórczych wyrażona w trzech odmiennych mediach. Poprzez różne środki komunikacji uwidocznią przenikanie się kodów percepcji rzeczywistości. Otwierają przez to nowe pola interpretacyjne dla poszczególnych prac.

Zapraszamy

 

 

Wiadomość utworzona: 14 marca 2018 09:20, autor: Bogusława Lisiecka
Ostatnia modyfikacja: 14 marca 2018 09:57, wykonana przez: Bogusława Lisiecka
13 marca 2018
Najnowsze notowania w Web of Science
Najnowsze notowania w Web of Science

 W ostatnim miesiącu w bazie Web of Science zostały zaindeksowane konferencje:
 • 3rd International Conference on Frontiers of Signal Processing (ICFSP), Paris, 6-8 Sptember 2017;
 • 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Międzyzzdroje, 28-31 August 2017 ;
 • 20th World Congress of the International-Federation-of-Automatic-Control (IFAC), Toulouse, 10-14 July 2017;
 • 27th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM), Modena, 27-30 June 2017;
 • 24th International Conference on Computer Networks (CN), Lądek Zdrój, 20-23 June 2017 ;
 • 4th International Conference on Business and Economics (BE-ci), Brno, 5-7 Juni 2017;
 • 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies (ESaT), Slovakie, 29 June - 1 July 2017;
 • 43rd International Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE), Sozopol, 8-13 June 2017;

Wiadomość utworzona: 13 marca 2018 13:45, autor: Dagmara Wolny
Ostatnia modyfikacja: 13 marca 2018 13:46, wykonana przez: Dagmara Wolny
8 marca 2018
Szkolenia dotyczące Web of Science - w marcu
Szkolenia dotyczące Web of Science - w marcu

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia firmy Clarivate Analytics dotyczące platformy Web of Science. Webinaria prowadzone są w  języku polskim na platformie WebEx. Marcin Kapczyński przedstawi odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Analiza SWOT - jak InCites może pomóc określić mocne strony, szanse i zagrożenia dla Instytucji?
 • Emerging Source Citation Index jak zmienia się Web of Science?
 • Co daje rozszerzony Open Access na Web of Science?

Link do rejestracji


Wiadomość utworzona: 8 marca 2018 14:46, autor: Dagmara Wolny
5 marca 2018
Prezentacja serwisów ACADEMICA i POLONA
W imieniu organizatorów – Biblioteki Narodowej i Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej– zapraszamy na prezentację serwisów ACADEMICA i POLONA, która odbędzie się 
w dniu 15 marca 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.30. Planowanym miejscem prezentacji jest siedziba Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Kaszubska 23 - o szczegółach powiadomimy po zebraniu zgłoszeń od osób chętnych do wzięcia udziału. 
Bardzo proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres email: danuta.grabowska@polsl.pl, do dnia 8 marca 2018 roku. 
ACADEMICA to cyfrowa wypożyczalnia publikacji naukowych umożliwiająca optymalizację usług w nowoczesnej bibliotece. 
POLONA to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Nowa odsłona serwisu, nazwana POLONA/2miliony, udostępnia ponad 2 miliony obiektów cyfrowych: książki, czasopisma, ryciny, rękopisy, mapy i fotografie. 
Więcej informacji o serwisach:

Wiadomość utworzona: 5 marca 2018 14:11, autor: Dagmara Wolny
Ostatnia modyfikacja: 5 marca 2018 14:12, wykonana przez: Dagmara Wolny
5 marca 2018
Uwaga! Dowiedz się więcej o SciVal i zajerestuj się na szkolenie online

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza na godzinne szkolenia online z narzędzia bibliometrycznego SciVal w bazie Scopus.

SciVal oferuje szybki i łatwy dostęp do wyników badań z ponad 8.500 instytucji naukowych z 220 krajów na całym świecie. Dzięki SciVal można analizować i wizualizować wyniki swoich badań, jak również innych badaczy. Istnieje również możliwość porównania instytucji badawczych lub krajów, identyfikowania możliwości współpracy oraz analizy trendów w badaniach.

 

Plan szkoleń:

 

 

SciVal – wprowadzenie

Autor + instytucja

 

 

SciVal – wprowadzenie

Dyscypliny + ewaluacja

 

Poniedziałek 5 marca godz. 10

Środa 7 marca godz. 13

Środa 14 marca godz. 10

Czwartek 15 marca godz. 12

 

Poniedziałek 5 marca godz. 15

Środa 7 marca godz. 10

Środa 14 marca godz. 13

Czwartek 15 marca godz. 9

 

Więcej informacji w załaczniku

 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Komunikat zawiera załącznikiSciVAL Elsevier.pdf

Wiadomość utworzona: 5 marca 2018 10:04, autor: Bogusława Lisiecka
5 marca 2018
Uwaga! Dostęp tekstowy do baz Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate

Biblioteka Główna zaprasza do testowania nowych baz Academic  Search i Business Source Ultimate na platformie EBSCOhost. Po wejściu na stronę Ebscohost Web należy wybrać odpowiednią bazę. Bazy zapewniają dostęp do pełnego tekstu ponad 13.500 czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym.

 

Academic Search Ultimate to wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera pełne teksty czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Europy, Ameryki Łacińskiej. Jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla osób poszukujących obszernych źródeł informacji.

 

Business Source Ultimate to obszerna pełnotekstowa baza z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

 

 Zapraszamy do udziału w szkoleniach:

 

Academic Search Ultimate

6.03 (wtorek) o godz. 10.00  - link do sesji

7.03 (środa) o godz. 11.00  - link do sesji

Business Source Ultimate

6.03 (wtorek) o godz. 11.00 – link do sesji

7.03 (środa) o godz. 10.00 – link do sesji

Dostęp do baz  możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej, a z komputerów domowych poprzez serwer proxy.

Test trwa do 31 maja 2018 r. Zapraszamy do korzystania!

Wiadomość utworzona: 5 marca 2018 09:42, autor: Bogusława Lisiecka
Ostatnia modyfikacja: 5 marca 2018 09:44, wykonana przez: Bogusława Lisiecka
9 lutego 2018
Wystawa „Plenery malarskie”

Galeria ZAKAMAREK  w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej  zaprasza w dniach 05.02.2018 r.- 05.03.2018 r.
 na: wystawę pt. „PLENERY MALARSKIE”
 
W naszej galerii gościmy wystawę malarską Ewy Pańczyk – Hałubiec. Artystka mieszka Gliwicach. W 2000 roku obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego ASP we Wrocławiu. „Plenery malarskie” to zbiór prac, które powstawały na przestrzeni lat. Na wystawie można zobaczyć motywy pejzażowe, ale również abstrakcyjne kompozycje, które wynikają z wolności interpretacji. Obrazy są subiektywnymi wypowiedziami. Dotychczasowe plenery odbywały się na terenie Wrocławia, gdzie każdego roku zaproszeni artyści mogą swobodnie tworzyć i wypowiadać się na zadany temat - motyw przewodni pleneru. Ewa Pańczyk – Hałubiec jest uczestnikiem projektu Anny Bieli MADOA (Multicultural Art. & Design Open Air).
 
Zapraszamy
 

Wiadomość utworzona: 9 lutego 2018 08:04, autor: Bogusława Lisiecka
Ostatnia modyfikacja: 9 lutego 2018 09:17, wykonana przez: Bogusława Lisiecka
23 lutego 2018
Najnowsze notowania w Web of Science
Najnowsze notowania w Web of Science

W ostatnim miesiącu w bazie Web of Science zostały zaindeksowane konferencje:
 

·   4th International Conference on Business and Economics (BE-ci), Brno, 5-7 June 2017;

·   2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies (ESaT), Tatranské Matliare, 29 June - 1 July 2016;

·    43rd International Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE), Sozopol, 8-13 June 2017;

·   7th International Conference on Key Engineering Materials (ICKEM 2017), Malaysia, 11-13 Match 2017;

·   18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Kouty nad Desnou, 17-19 May 2017;

·   13th International Conference on Medical Information Processing and Analysis, Colombia, 5-7 october 2017

·   6th Anniversary World Congress on Biosensors (Biosensors), Gothenburg, 25-27 May 2016;

·   International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE), Thessaloniki, 21-25 April 2017;

 

Wiadomość utworzona: 8 lutego 2018 12:47, autor: Dagmara Wolny
Ostatnia modyfikacja: 23 lutego 2018 10:56, wykonana przez: Bogusława Lisiecka
6 lutego 2018
Uwaga! Jak napisać i opublikować artykuł w IEEE – bezpłatne warsztaty dla autorów i szkolenie z bazy IEEE/IET Electronic Library
Jak napisać i opublikować artykuł w IEEE – bezpłatne warsztaty dla autorów i szkolenie z bazy IEEE/IET Electronic Library

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza na bezpłatne warsztaty i szkolenie z bazy IEEE/IET Electronic Library.  Szkolenie odbędzie się 16 lutego (piątek) 2018 roku w sali nr 210 (dawna Czytelnia Abstraktów i Prac Doktorskich), II piętro o godz. 11.00, będzie prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

IEEE/IET Electronic Library – to pełnotekstowa baza czasopism, książek, materiałów konferencyjnych, norm i patentów.

Program szkolenia:

1.       Warsztaty dla autorów - Jak napisać i opublikować artykuł w IEEE  

W trakcie prezentacji zostanie omówiony proces pisania publikacji naukowych oraz przedstawione odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez osoby, które próbują opublikować swój artykuł po raz pierwszy. Zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 

·         Omówienie struktury artykułu naukowego i metod pozwalających na doskonalenie pisania.

·         Gdzie publikować? - materiały konferencyjne czy czasopismo? Jak wybrać?

·         Przegląd procesu redakcyjnego.

·         Możliwości publikacji w IEEE Open Access.

 

Przewidziana jest również dyskusja na temat problemów pojawiających się w trakcie procesu publikacji oraz sugestie i informacje dostępne online na temat publikowania.

 

2.      Strategie wyszukiwania informacji w IEEE Xplore: 

·         Formułowanie zaawansowanych strategii wyszukiwania w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

·         Jak uzyskać dostęp do pełnego tekstu?

·         Własne konto na IEEE Xplore; alerty, zapisywanie własnych opcji i sortowanie wyników wyszukiwania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Wiadomość utworzona: 6 lutego 2018 09:07, autor: Dagmara Wolny
29 stycznia 2018
Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce
Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce

Biblioteka Gówna Politechniki Śląskiej informuje, że narodowa licencja akademicka na publikowanie artykułów w czasopismach naukowych wydawnictwa Springer została przedłużona na 2018 rok. z zastrzeżeniem, że:

Jeżeli środki przyznane przez MNiSW będą niewystarczające na pokrycie kosztów do końca roku 2018, umowa może zostać zakończona wcześniej. Do końca marca autorzy mogą zgłaszać artykuły w ramach programu na dotychczasowych zasadach.

Program Springer Open Choice/Open Access umożliwia pracownikom bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach naukowych Springer na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access).

Zaktualizowana lista hybrydowych czasopism objętych programem:

http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact/springer-open-choice-for-polish-institutions/11027898

Więcej informacji:

http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer

Wiadomość utworzona: 29 stycznia 2018 13:00, autor: Dagmara Wolny
Ostatnia modyfikacja: 29 stycznia 2018 13:01, wykonana przez: Dagmara Wolny
25 stycznia 2018
Uwaga! Rozszerzenie licencji krajowych Springer, Web of Science, Scopus

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej informuje, że została rozszerzona licencja krajowa na dostęp do książek elektronicznych wydawnictwa Springer. W 2018 roku licencja umożliwia dostęp do  ponad 112.000 e-książęk  anglojęzycznych ze wszystkich roczników. Na stronach Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) uruchomiona została również przeglądarka dziedzinowa e-książki w WBN, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.

Katalogi książek Springer dostępne w ramach licencji krajowej

 

W 2018 roku zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe do narzędzi bibliometrycznych  InCites na platformie Web of Science, SciVal - dodatek do bazy Scopus.

 

InCites skierowane jest do autorów, instytucji naukowych i badawczych, bibliotekarzy.

 

Autorom i jednostkom naukowym służy do:

 

- zdefiniowania i określenia wpływu swojego dorobku naukowego,

- oceny dziedziny i obszarów działalności naukowej,

- stworzenia sieci współpracy autorskiej i instytucjonalnej,

- wyszukania odpowiednich źródeł do publikacji,

- określenia trendów w wybranych dziedzinach.

 

Aby uzyskać dostęp do narzędzia należy założyć osobiste konto na platformie

Web of Science. Szczegółowe informacje zawarte są w broszurze.

Dostępna jest też strona internetowa, która zawiera kompendium wiedzy na temat narzędzia: clarivate.savoinspire.com/ickompedium.

 

SciVal - to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus.  Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis.. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto można  założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.

 

Dostęp  możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej i z komputerów domowych poprzez serwer proxy.

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA!

Wiadomość utworzona: 25 stycznia 2018 09:40, autor: Dagmara Wolny
25 stycznia 2018
Najnowsze notowania w Web of Science
Najnowsze notowania w Web of Science

W ostatnim miesiącu w bazie Web of Science zostały zaindeksowane:
 • 24th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), Poznań, 22-24 May 2017;
 • 9th International Conference on Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures (AMCM), Gliwice, 5-7 June 2017;
 • 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB), Brno, 24-25 November 2016;
 • 9th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (iCERi), Seville, 14-16 November 2016;
 • 2017 International Conference on Materials and Intelligent Manufacturing. (ICMIM 2017) 21–23 August 2017, National University of Singapore (NUS), Singapore, 21-23 August 2017;

Wiadomość utworzona: 25 stycznia 2018 09:33, autor: Dagmara Wolny
11 stycznia 2018
Najnowsze notowania w Web of Science

W ostatnim miesiącu w bazie Web of Science zostały zaindeksowane:
 • 2017 International Conference on Materials and Intelligent Manufacturing. (ICMIM 2017) 21–23 August 2017, National University of Singapore (NUS), Singapore
 • 7th NRW Nano-Conference, Munster, 7-8 December 2016. Edited by Stephan Barcikowski, Bilal Gökce, Manfred Bayer, Max Lemme, Klaus Meerholz and Ullrich Scherf;
 • Organizational Social Irresponsibility: Tools and Theoretical Insights. Edited by: A. StachowiczStanusch, G. Mangia, A. Caldarelli, W. Amann. Charlotte, NC, Information Age Publishing, Inc., 2017;
 • 11th International Conference on Technology, Education and Development (INTED), Valencia, Spain, 6-8 March 2017;

Wiadomość utworzona: 11 stycznia 2018 12:21, autor: Dagmara Wolny
Ostatnia modyfikacja: 11 stycznia 2018 12:24, wykonana przez: Dagmara Wolny
15 grudnia 2017
Grudniowe szkolenia online EBSCO

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza na bezpłatne szkolenia firmy EBSCO na platformie WebEx. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy kliknąć link "Przejdź do platformy" obok daty szkolenia, 5-10 minut przed szkoleniem. Spowoduje to automatyczne przeniesienie do platformy WebEx. Szkolenia nie wymagają wcześniejszej rejestracji.

Tematyka szkoleń:

 

18 grudnia 2017

 

Szkolenie z wyszukiwarki naukowej EBSCO Discovery Service (30 min)

o godz. 10.30 (przejdź do platformy)

 

Przegląd praktycznych narzędzi na platformie EBSCOhost (20 min)

o godz. 12.00 (przejdź do platformy)

 

Prezentacja narzędzia do nauki języków obcych: Rosetta Stone (15 min)

o godz. 13.30 (przejdź do platformy)

 

19 grudnia 2017

 

Prezentacja bazy One Belt One Road Reference Source (20 min)

o godz. 10.30 (przejdź do platformy)

 

Jak najwygodniej czytać e-książki na EBSCOhost oraz aplikacji mobilnej (20 min)

o godz. 13.30 (przejdź do platformy)

 

20 grudnia 2017

 

Szkolenie z wyszukiwarki naukowej EBSCO Discovery Service (30 min)

o godz. 10.30 (przejdź do platformy)

 

Prezentacja księgarni internetowej EBSCO Collection Manager (15 min)

o godz. 13.30 (przejdź do platformy)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Wiadomość utworzona: 15 grudnia 2017 10:39, autor: Bogusława Lisiecka
14 grudnia 2017
Najnowsze notowania w Web of Science

W ostatnim miesiącu w bazie Web of Science zostały zaindeksowane:
 • 7th NRW Nano-Conference, Munster, 7-8 December 2016. Edited by Stephan Barcikowski, Bilal Gökce, Manfred Bayer, Max Lemme, Klaus Meerholz and Ullrich Scherf;
 • Organizational Social Irresponsibility: Tools and Theoretical Insights. Edited by: A. StachowiczStanusch, G. Mangia, A. Caldarelli, W. Amann. Charlotte, NC, Information Age Publishing, Inc., 2017;
 • 11th International Conference on Technology, Education and Development (INTED), Valencia, Spain, 6-8 March 2017;
  • Wiadomość utworzona: 14 grudnia 2017 13:24, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 14 grudnia 2017 13:24, wykonana przez: Dagmara Wolny
   14 grudnia 2017
   Uwaga! Zapanuj nad swoją literaturą – bezpłatne szkolenie z Mendeley

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie z menadżera  bibliografii Mendeley.  Szkolenie odbędzie się 10 stycznia (środa) 2018 roku w sali nr 210 (dawna Czytelnia Abstraktów i Prac Doktorskich), II piętro o godz. 12,00 i będzie prowadzone w języku polskim przez  dr inż. Katarzynę Gacę, konsultanta w firmie Elsevier.

    

   Mendeley - to bezpłatny program do zarządzania bibliografią, który pozwala utworzyć osobistą bibliotekę prac naukowych, korzystać z niej z każdego miejsca, udostępniać opatrzone własnymi komentarzami artykuły innym badaczom oraz pozostawać na bieżąco z wynikami najnowszych badań.. Program umożliwia również łatwe cytowanie prac, generowanie bibliografii, a także dostęp do swojej literatury w chmurze z dowolnego miejsca na świecie – także z urządzeń mobilnych.

    

   Link do rejestracji na szkolenie:

   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_RnXFq37ki6b1v88YxCwL4rgoADuj5CAFajd_aVHLiSdrEA/viewform

    

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

   Wiadomość utworzona: 14 grudnia 2017 11:50, autor: Dagmara Wolny
   1 grudnia 2017
   Dostęp testowy do książek elektronicznych z dziedziny telekomunikacji

   Biblioteka Główna informuje, że otrzymała bezpłatny dostęp testowy do książek elektronicznych z dziedziny telekomunikacji na platformie IEEE Explore Digital Library (należy wybrać: My settings, What can I access, IEEE-Wiley Telecommunications eBooks Library). IEEE wspólnie z wydawnictwem Wiley oferują nową kolekcję książek z dziedziny telekomunikacji i dziedzin pokrewnych. Kolekcja e-booków IEEE-Wiley zawiera ponad 300 tytułów i przeznaczona jest dla inżynierów, badaczy i studentów.

    

   Lista dostępnych książek (należy zaznaczyć Wiley i kliknąć update)

   http://ieeexplore.ieee.org/xpl/opacbooks.jsp

   Test trwa do  15 grudnia 2017 r. Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 1 grudnia 2017 12:42, autor: Dagmara Wolny
   24 listopada 2017
   Szkolenia dotyczące Web of Science - w listopadzie i grudniu
   Web of Science - w listopadzie i grudniu

   Zapraszamy na bezpłatne szkolenia firmy Clarivate Analytics dotyczące platformy Web of Science. Webinaria prowadzone są w  języku polskim na platformie WebEx. W listopdzie i grudniu dr Klementyna Karlińska-Batres oraz Marcin Kapczyński przedstawią odpowiedzi na poniższe pytania:
   • Jak wygląda proces selekcji źródeł do bazy?
   • Dlaczego indeksowana jest tylko pewna grupa czasopism?
   • Jakie kryteria muszą spełniać materiały w bazie?

   Link do rejestracji

   Wiadomość utworzona: 24 listopada 2017 17:44, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 24 listopada 2017 18:08, wykonana przez: Dagmara Wolny
   24 listopada 2017
   Najnowsze notowania w Web of Science
   Najnowsze notowania w Web of Science

   W dniach 17 do 24 listopada w bazie Web of Science zostały zaindeksowane:
   • Organizational Social Irresponsibility: Tools and Theoretical Insights. Edited by: A. StachowiczStanusch, G. Mangia, A. Caldarelli, W. Amann. Charlotte, NC, Information Age Publishing, Inc., 2017;
   • 11th International Conference on Technology, Education and Development (INTED), Valencia, Spain, 6-8 March 2017;
    

   Wiadomość utworzona: 24 listopada 2017 14:46, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 24 listopada 2017 14:49, wykonana przez: Dagmara Wolny
   20 listopada 2017
   Rosetta Stone - prezentacja online innowacyjnej platformy do nauki języków obcych
   Rosetta Stone - prezentacja online innowacyjnej platformy do nauki języków obcych

   Biblioteka Główna zaprasza na prezentację online platformy Rosetta Stone. Platforma  umożliwia naukę 30 języków (m.in.: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego, chińskiego, japońskiego, portugalskiego, szwedzkiego i in.). Zawiera ćwiczenia służące nabyciu umiejętności czytania, pisania, mówienia i słuchania, naukę słownictwa, gramatyki i prawidłowej wymowy. Dostępna jest również wersja mobilna pozwalająca na korzystanie z urządzeń mobilnych.

   Terminy prezentacji online:

   ·         22/11/2017 -  godz. 10:00 Link do platformy

    

   ·         22/11/2017 -  godz. 15:00 Link do platformy

    

   ·         28/11/2017 -  godz. 10:00 Link do platformy

    

   ·         28/11/2017 - godz. 15:00 Link do platformy

    

   Uczestnictwo w prezentacji nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

   Instrukcja logowania się na platformę Webex.

   Wiadomość utworzona: 20 listopada 2017 11:25, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 20 listopada 2017 13:43, wykonana przez: Dagmara Wolny
   9 listopada 2017
   Uwaga! Analizuj dorobek naukowy swojej instytucji i porównuj swoją efektywność w dziedzinie naukowej z innymi autorami na całym świecie
   Uwaga! Analizuj dorobek naukowy swojej instytucji i porównuj swoją efektywność w dziedzinie naukowej z innymi autorami na całym

   Biblioteka Główna informuje, że został uruchomiony krajowy dostęp testowy do narzędzia InCites Benchamarking & Analytics na platformie Web of Science. Narzędzie to jest skierowane do autorów, instytucji naukowych i badawczych, bibliotekarzy.

    

   Autorom i jednostkom naukowym służy do:

    

   - zdefiniowania i określenia wpływu swojego dorobku naukowego,

   - oceny dziedziny i obszarów działalności naukowej,

   - stworzenia sieci współpracy autorskiej i instytucjonalnej,

   - wyszukania odpowiednich źródeł do publikacji,

   - określenia trendów w wybranych dziedzinach.

    

   Aby uzyskać dostęp do narzędzia należy założyć osobiste konto na platformie Web of Science. Szczegółowe informacje zawarte są w broszurze.

   Dostępna jest też strona internetowa, która zawiera kompendium wiedzy na temat narzędzia: clarivate.savoinspire.com/ickompedium.

    

   Terminy szkoleń online:

    

   O CZYM?

   KIEDY?

   LINK DO SESJI

   InCites B&A dla początkujących - podstawy nawigacji i analiz

   Wtorek, 7 listopada
   11:30-12:30

   Kliknij tu

   Piątek, 10 listopada
   10:00-11:00

   Kliknij tu

   Wtorek, 14 listopada
   13:00-14:00

   Kliknij tu

   InCites B&A w badaniach – identyfikacja wiodących instytucji i autorów w różnych dziedzinach

   Wtorek, 7 listopada
   15:00-16:00

   Kliknij tu

   Wtorek, 14 listopada
   10:00-11:00

   Kliknij tu

   InCites B&A analiza dorobku instytucji i porównanie z liderami

   Wtorek, 7 listopada
   13:30-14:30

   Kliknij tu

   Poniedziałek, 13 listopada
   10:00-11:00

   Kliknij tu

   InCites B&A dla instytucji – ewaluacja współpracy krajowej i miedzynarodowej między instytucjami

   Czwartek, 9 listopada
   10:00-11:00

   Kliknij tu

   Środa, 15 listopada
   13:00-14:00

   Kliknij tu

   InCites B&A dla wydawców – identyfikacja i porównanie z konkurencyjnymi tytułami

   Piątek, 10 listopada
   14:30-15:30

   Kliknij tu

   Piątek, 17 listopada
   12:30-13:30

   Kliknij tu

   InCites B&A i analiza źródeł finansowania nauki

   Piątek, 10 listopada
   12:30-13:30

   Kliknij tu

   Środa, 15 listopada
   10:00-11:00

   Kliknij tu

   InCites B&A dla bibliotekarzy – wykorzystanie w zarządzaniu kolekcją czasopism

   Poniedziałek, 13 listopada
   12:30-13:30

   Kliknij tu

   Czwartek, 16 listopada
   10:00-11:00

   Kliknij tu

   InCites B&A – analiza dorobku wydziałów, jednostek i autorów

   Wtorek, 14 listopada
   15:00-16:00

   Kliknij tu

   Piątek, 17 listopada
   10:00-11:00

   Kliknij tu

    

   Test trwa do  06 grudnia 2017 r. Zapraszamy do korzystania!

    

   Wiadomość utworzona: 7 listopada 2017 12:23, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 9 listopada 2017 09:08, wykonana przez: Dagmara Wolny
   8 listopada 2017
   Przewodnik po zasobach elektronicznych - szkolenie on-line
   Przewodnik po zasobach elektronicznych – szkolenie on-line

   Szukasz informacji, piszesz pracę dyplomową, prowadzisz badania naukowe - naucz się wyszukiwać literaturę szybko i efektywnie.

   Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, na którym przedstawimy elektroniczne zasoby Biblioteki. W trakcie kursu przedstawimy katalogi, bazy danych, narzędzia i sposoby wyszukiwania. Przećwiczymy wyszukiwanie w wybranych bazach.

   Kurs będzie dostępny na Platformie Zdalnej Edukacji Biblioteki Głównej od 13.11 do 15.12.2017 – zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych. Zapisy trwają, liczba miejsc ograniczona!

   Wiadomość utworzona: 7 listopada 2017 10:25, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 8 listopada 2017 08:02, wykonana przez: Dagmara Wolny
   20 października 2017
   Open Access Week 2017
   Open Access Week 2017

   Od 23 do 29 października na całym świecie będą trwały obchody Open Access Week znanego w Polsce jako Tydzień Otwartej Nauki.
   W tym roku hasło przewodnie brzmi:  „Otwórz, aby…”.

   Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat Open Access dostępnymi na naszej stronie internetowej.

   Wiadomość utworzona: 20 października 2017 09:38, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 20 października 2017 11:47, wykonana przez: Dagmara Wolny
   10 listopada 2017
   Najnowsze notowania w Web of Science
   Najnowsze notowania w Web of Science

   W dniach 3 do 10 listopada w bazie Web of Science została zaindeksowana konferencja:
   • 6th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES), Porto, Portugal, February 23-25, 2017 ;

   Wiadomość utworzona: 17 października 2017 09:44, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 10 listopada 2017 12:17, wykonana przez: Dagmara Wolny
   13 października 2017
   Web of Science - w październiku
   Szkolenia WoS

   Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dotyczące platformy Web of Science. Webinaria prowadzone są w  języku polskim, na platformie WebEx. W październiku dr Klementyna Karlińska-Batres oraz Marcin Kapczyński zaprezentują:
   • Jak uniknąć błędów i zaoszczedzić czas automatycznie cytując i tworząc bibliografie w pisanych publikacjach z wykorzystaniem EndNote online?
   • Jak wybrać czasopismo do publikacji mojej pracy?
   • Jak inaczej można wykorzystać dane z Web of Science poza Web of Science?

   Link do rejestracji

   Wiadomość utworzona: 10 października 2017 13:48, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 13 października 2017 13:59, wykonana przez: Dagmara Wolny
   17 października 2017
   Serwisy polskich książek elektronicznych: IBUK LIBRA i NASBI Uwaga! Nowa wyszukiwarka wewnątrztekstowa w IBUK LIBRA
   Serwisy polskich książek elektronicznych: IBUK LIBRA i NASBI

   Zapraszamy do korzystania z serwisów polskich książek elektronicznych IBUK LIBRA i NASBI.
    
    
   Bazy umożliwiają dostęp do ponad tysiąca książek naukowych i podręczników akademickich w języku polskim zakupionych i bezpłatnych z różnych dziedzin nauki, m.in. informatyki, nauk matematyczno - przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i inżynieryjnych.
    
   Szczegółowe informacje:
    
    

   Wiadomość utworzona: 10 października 2017 13:08, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 17 października 2017 09:37, wykonana przez: Dagmara Wolny
   11 września 2017
   Wystawa w Galerii Zakamarek

   Galeria Zakamarek, mieszcząca się w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej, zaprasza na  wystawę malarstwa Marceliny Moretta
    

   Absolwentka studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz (Politechnika Śląska) oraz pracowni malarstwa i rysunku UFFO pod kierunkiem Jerzego Patraszewskiego. Współpracuje  z Domem Aukcyjnym DESA Unicum.
   Od 2015 roku prowadzi autorską pracownię artystyczną w Gliwicach.

   „(…) Moją misją, jako twórcy jest uwrażliwienie na wszechobecny „tumiwisizm”– czyli odmowę zrozumienia, że rzeczy są ze sobą nierozerwalnie związane. „Odłupanie” odbiorcy, choć na chwilę, od ściany schematycznego sposobu postrzegania.

   Wiadomość utworzona: 11 września 2017 12:32, autor: Bogusława Lisiecka
   11 września 2017
   Web of Science - we wrześniu
   Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dotyczące platformy Web of Science. Wabinaria prowadzone są w języku polskim, na platformie WebEx. We wrześniu dr Klementyna Karlińska - Batres zaprezentuje:
   • Jak wyszukać wszystkie cytowania do publikacji?
   • Jak poprawić błędy w rekordach i zgłosić brakujące cytowania?
   • Jak zebrać pełen dorobek wszystkich autorów powiązanych z instytucją?
    
   Zapraszamy

   Wiadomość utworzona: 11 września 2017 09:59, autor: Bogusława Lisiecka
   Ostatnia modyfikacja: 11 września 2017 10:02, wykonana przez: Bogusława Lisiecka
   7 sierpnia 2017
   Badanie satysfakcji Użytkowników Biblioteki Politechniki Śląskiej w Gliwicach - RAPORT

   Szanowni Państwo,
   w tym roku, wiosną, po raz pierwszy w naszej Bibliotece przeprowadziliśmy badanie satysfakcji Jej Użytkowników w formie ankiety. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i uczestnictwo w badaniu, które pozwoli nam sukcesywnie dostosowywać nasze usługi do Państwa oczekiwań. Zgodnie z obietnicami publikujemy raport (link poniżej), którego celem jest danie możliwości zapoznania się Użytkownikowi z problemami innych Użytkowników Biblioteki tworzących całą Jej społeczność. Mamy nadzieję, że pozwoli to spojrzeć na kierunki wprowadzanych zmian nie tylko pod kątem własnych potrzeb i oczekiwań, ale i oczekiwań całej społeczności.
   Zmieniamy się dla Ciebie!

   RAPORT

   Wiadomość utworzona: 7 sierpnia 2017 10:33, autor: Bogusława Lisiecka
   7 sierpnia 2017
   Web of Science - w sierpniu
   Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dotyczące platformy Web of Science. Wabinaria prowadzone są w języku polskim, na platformie WebEx. W sierpniu dr Klementyna Karlińska - Batres zaprezentuje:
   • Które czasopisma miały największy wpływ ?
   • Co zmieniło się na platformie Web of Science ?
   • Jak stworzyć raport cytowań na platformie Web of Science ?
    
   Zapraszamy

   Wiadomość utworzona: 7 sierpnia 2017 10:10, autor: Bogusława Lisiecka
   4 sierpnia 2017
   Serwisy polskich książek elektronicznych: IBUK LIBRA i NASBI Uwaga! Nowa wyszukiwarka wewnątrztekstowa w IBUK LIBRA
   Zapraszamy do korzystania z serwisów polskich książek elektronicznych IBUK LIBRA i NASBI.
    
    
   Bazy umożliwiają dostęp do ponad tysiąca książek naukowych i podręczników akademickich w języku polskim zakupionych i bezpłatnych z różnych dziedzin nauki, m.in. informatyki, nauk matematyczno - przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i inżynieryjnych.
    
   Szczegółowe informacje:
    
    

   Wiadomość utworzona: 4 sierpnia 2017 12:17, autor: Bogusława Lisiecka
   4 sierpnia 2017
   Publikowanie artykułów z 25% zniżką w czasopismach Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

   Biblioteka Główna Politechniki  Śląskiej informuje, że do 31 marca 2018 roku wszyscy pracownicy Politechniki Śląskiej mogą publikować swoje artykuły ze 25% zniżką w czasopismach Mulitdisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access). MDPI  - to szwajcarska baza typu Open Access, w której można publikować artykuły odpłatnie lub nieodpłatnie - w zależności od rodzaju wybranego czasopisma. Artykuły są recenzowane przez zespół specjalistów. Politechnika Śląska jest członkiem MDPI i bierze udział w projekcie MDPI Institutional Membership Program. Członkostwo Politechniki Śląskiej daje autorom możliwość skorzystania ze zniżki za publikację w czasopismach odpłatnych.  
    
    
    
    
    
    
   Zapraszamy do zapoznania się z bazą i publikowanie na zasadzie Open Access

   Wiadomość utworzona: 4 sierpnia 2017 11:58, autor: Bogusława Lisiecka
   4 sierpnia 2017
   Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce
   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej informuje, że narodowa licencja akademicka na publikowanie artykułów w czasopismach naukowych wydawnictwa Springer została przedłużona na rok 2017. Program Springer Open Choice /Open Access umożliwia pracownikom bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach naukowych Springer na zasadzie dostępu ( Open Access)
    
   Zaktualizowana lista hybrydowych czasopism objętych programem znajduje się tutaj.
    
   Instrukcja  korzystania ze Springer Open Choice przez polskich autorów.

   Wiadomość utworzona: 4 sierpnia 2017 09:58, autor: Bogusława Lisiecka
   Ostatnia modyfikacja: 4 sierpnia 2017 10:00, wykonana przez: Bogusława Lisiecka
   6 lipca 2017
   Wystawa w Galerii Zakamarek pt "Ambrotypy"

   Wystawę fotografii autorstwa Pawła Śmiałka pt. „Ambrotypy” można oglądać w Galerii „Zakamarek”, mieszczącej się w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach. Ekspozycja wykonanych za pomocą XIX-wiecznej techniki mokrego kolodionu zdjęć potrwa do końca czerwca. Wstęp wolny.
    
   Każda z prac Pawła Śmiałka to unikat, którego nie sposób skopiować. Prezentowane w ramach wystawy zdjęcia to w zdecydowanej większości portrety wykonane na czarnym szkle za pomocą XIX-wiecznej techniki mokrego kolodionu. Technika jaką posługuje się artysta to ambrotypia, w której cały proces – od oblewania szklanej płyty, poprzez uczulanie, naświetlanie po wywoływanie – musi być wykonany w ciągu paru minut. nie bez powodu zatem ambrotypy nazywa się często XIX-wiecznymi polaroidami. Obraz po zawerniksowaniu jest bardzo trwały, a lśniące na czarnym szkle srebro jest niezwykle estetyczne i dodaje zdjęciu trójwymiarowości oraz swoistej magii.

   Wiadomość utworzona: 16 czerwca 2017 10:23, autor: Bogusława Lisiecka
   Ostatnia modyfikacja: 6 lipca 2017 09:41, wykonana przez: Bogusława Lisiecka
   9 czerwca 2017
   Uwaga! Webinaria z Web of Science - od 12 do 22 czerwca 2017 roku
   Uwaga! Webinaria z Web of Science - od 12 do 22 czerwca 2017 roku

   Firma Clarivate Analytics zaprasza na trzy 40 minutowe webinaria z Web of Science w języku polskim.

    

   1.UZYSKAJ PEŁNY OBRAZ SWOJEGO TEMATU BADAWCZEGO I NAUCZ SIĘ SPOGLĄDAĆ POZA TRADYCYJNE PUBLIKACJE NAUKOWE:

    

    Przykład 1: Inżynieria genetyczna, segment DNA CRISPR / Cas9.

    

   Przykład 2: Nauki o materiałach; Perovskite ogniwa słoneczne.

    

   Eksperci pokażą, jak korzystać z potężnych wielopoziomowych informacji znalezionych w wielu rożnych bazach. Dowiesz się także, jak nawigować poza obszarem klasycznych publikacji, aby korzystać z pełnego zbioru Web of Science, odnajdywać dane badawcze i informacje o patentach, a także analizować wyniki wyszukiwania w celu określenia miejsca prowadzenia danych badań, fundatorów, i sieci współpracy.

    

   Linki do rejestracji:

    

   Wtorek, 13 czerwca 2017 godzina 11:00 (czasu polskiego)

   Wtorek, 20 czerwca 2017 godzina 10:00 (czasu polskiego)

    

   2. BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NAJNOWSZYMI ODKRYCIAMI NAUKOWYM, POZNAJ LIDERÓW W DANYCH DZIEDZINACH:

    

   Czy wiesz jak przekroczyć ograniczenia wyszukiwania przez słowa kluczowe by odnaleźć najistotniejszą literaturę w swojej dziedzinie badań?

   Odkryj jak uwolnić pełen potencjał nawigacji w sieci cytowań::

    

    o   Przykład 1: Inżynieria genetyczna, segment DNA CRISPR / Cas9.

    

   o   Przykład 2: Nauki o materiałach; Perovskite ogniwa słoneczne.

    

   Specjaliści zademonstrują jak odnaleźć odpowiednie dokumenty, które mogłyby zostać pominięte w tradycyjnym wyszukiwaniu tematycznym. Dodatkowo pokażą jak wykorzystać miliardową sieć połączeń cytowanej literatury z ponad 117 lat, identyfikując najbardziej wpływowe prace i anlizując wyniki wyszukiwań by poznać skąd pochodzą te odkrycia, kto je finansuje, a kto z kim tworzy sieć współpracy.

    

   Linki do rejestracji:

    

    Poniedziałek, 12 czerwca 2017 godzina 10:00 (czasu polskiego)

   Środa, 21 czerwca 2017 godzina 10:00 (czasu polskiego)

    

   3.ZROZUMIEĆ WPŁYW BADAŃ, WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ I IDENTYFIKOWAĆ KLUCZOWYCH GRACZY, DZIĘKI INFORMACJOM WYKRACZAJĄCYM POZA IMPACT FACTOR CZASOPISMA

    

   o   Przykład 1: Badanie mocnych i słabych stron organizacji badawczej.

    

   o   Przykład 2: Nauki o materiałach; Perovskite ogniwa słoneczne.

    

   Eksperci pokażą, jak analizować obraz badań przy użyciu inteligentnych miar cytowań. Dowiesz się, jak oceniać organizacje, analizować współpracę, a także identyfikować potencjalnych fundatorów i liderów badawczych.

    

   Linki do rejestracji

    

   Środa, 14 czerwca 2017 godzina 10:00 (czasu polskiego)

   Czwartek, 22 czerwca 2017 godzina 13:00 (czasu polskiego)

    

   W przypadku pytań dotyczących  sesji można skontaktować się z następującymi specjalistami:

    

   Klementyna.Karlinska-Batres@Clarivate.com

    

   Marcin.Kapczynski@clarivate.com

   Wiadomość utworzona: 9 czerwca 2017 14:59, autor: Dagmara Wolny
   26 maja 2017
   Uwaga! Bezpłatne szkolenie z bazy SCOPUS
   Bezpłatne szkolenie z bazy SCOPUS

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie z bazy  SCOPUS. Szkolenie odbędzie się 7 czerwca (środa) 2017 roku w sali nr 210 (dawna Czytelnia Abstraktów i Prac Doktorskich), II piętro o godz. 12,30 i będzie prowadzone w języku polskim przez  dr inż.. Katarzynę Gacę, konsultanta w firmie Elsevier.


   Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia
   :

   - zasoby bazy Scopus oraz kryteria doboru

   - profile autorów oraz instytucji

   - zgłaszanie poprawek do bazy Scopus

   - parametry bibliometryczne i ocena czasopism

   - przykłady on-line


   Scopus - to interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk technicznych, matematyczno-przyrodniczych i in. Baza umożliwia dotarcie do artykułów z czasopism recenzowanych, patentów, materiałów konferencyjnych i serii książkowych. Ponadto Scopus udostępnia specjalistyczne narzędzia, umożliwiające uzyskanie informacji o cytowaniach, indeksie Hirscha, wyszukiwanie afiliacji, wskaźników bibliometrycznych, analizę czasopism i 
   inne.


   Dostęp do bazy możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej, a z komputerów domowych poprzez serwer proxy.

   Formularz rejestracji na szkolenie

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

   Wiadomość utworzona: 26 maja 2017 12:51, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 26 maja 2017 12:53, wykonana przez: Dagmara Wolny
   25 maja 2017
   Web of Science – szkolenia w maju
   Web of Science – szkolenia w maju

   Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dotyczące platformy Web of Science. Webinaria prowadzone są w  języku polskim, na platformie WebEx. W maju Dr Klementyna Karlińska-Batres zaprezentuje:


   ·         Jak założyć konto i ułatwić sobie pracę korzystając z platformy Web of Science

   ·         Jak zidentyfikować najbardziej wpływowe instytucje, kraje i publikacje

   ·         Jak wyszukiwać patenty na platformie Web of Science

    

   Szczegółowy plan i linki do rejestracji

   Wiadomość utworzona: 25 maja 2017 09:34, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 25 maja 2017 09:35, wykonana przez: Dagmara Wolny
   23 maja 2017
   Dostęp testowy do specjalistycznych baz EBSCO

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej otrzymała bezpłatny dostęp testowy do następujących specjalistycznych baz danych EBSCO z zakresu architektury, energetyki, geologii oraz do wielodziedzinowej bazy ponad 152.000 książek elektronicznych:

   Art and Architecture Source,

   eBook Academic Collection,

   Energy & Power Source,

   GeoRef,

   Petroleum Abstracts TULSA® Database.

   Dostęp do baz możliwy jest z platformy EBSCOhost.

    

   Wyszukiwanie książek elektronicznych na platformie EBSCOhost:

   https://www.youtube.com/watch?v=UZrBl2KnuDE

    Zapisywanie e-książek na urządzenia mobilne:

   https://www.youtube.com/watch?v=JuigLnyGwyA

   Dostęp do baz  możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej, a z komputerów domowych poprzez serwer proxy.

   Test trwa do 15 lipca 2017 r.  Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 23 maja 2017 09:57, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 23 maja 2017 13:19, wykonana przez: Dagmara Wolny
   22 maja 2017
   Serwisy polskich książek elektronicznych: IBUK LIBRA i NASBI Uwaga! Nowa wyszukiwarka wewnątrztekstowa w IBUK LIBRA

   Ibuk Libra       nasbi


   Zapraszamy do korzystania z serwisów polskich książek elektronicznych
   IBUK LIBRA  i NASBI.

   Bazy umożliwiają dostęp do ponad tysiąca książek naukowych i podręczników akademickich  w języku polskim zakupionych i bezpłatnych z różnych dziedzin nauki, m.in. informatyki, nauk matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i inżynieryjnych.

   Szczegółowe informacje:

   IBUK LIBRA

   NASBI

   Wiadomość utworzona: 22 maja 2017 15:55, autor: Dagmara Wolny
   16 maja 2017
   Wystawa w Galerii Zakamarek
   Wystawa w Galerii Zakamarek


   Galeria Zakamarek, mieszcząca się w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej, zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa Grupy Ukrytej "Wyjście"   Wernisaż odbędzie się w siedzibie Galerii Zakamarek przy ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach w piątek, 19 maja, o godz. 19:00. Wystawa będzie czynna od 19 do 30 maja 2017r. Autorami prezentowanych prac są artyści, absolwenci wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych z Katedry Malarstwa, Rysunku.

   Grupa...

   Grupa Ukryta, to artyści, którzy przypadkowe spotkanie uczynili stanem współistnienia w sile kreacji w potrzebie odkrywania czym jest piękno.

   Kontrast słów ukryta grupa, jest wartością znaczącą, podobnie jak ważkie jest słowo wyjście dla Grupy, jednoznacznie określające nowy początek. Jednak początek historii o powstaniu grupy nie nosi w sobie wielkiej tajemnicy, grupa rodzi się z wzajemności spotkania, a wciąż zagadkowe jest dla mnie jak siła i energia przypadku materializują się, przybierając określony kształt a "ten tutaj" - jest wystawą obrazów!

   Wspaniale byłoby pochwycić nastrój, który towarzyszy Wyjściu ..., poczuć tę moc by iść dalej, uczucie tęsknoty za nieznanym przeczuwanym nowym...

   Wyjście...

   Bohaterowie ballady spotykają się we wzajemności, w byciu wdzięcznym i uniesionym, ale filozofia dramatu człowieka, współistnienia we wzajemności, jednoznacznie wskazuje, że jedynie prawdziwym pragnieniem człowieka jest wolność - pragnienie wyjścia.

   Piękno istnieje tylko raz, jest ponad byciem w przedmiotach, spotkanie piękna wyznacza nowy niecodzienny poziom bycia dla tych, którzy w pięknie współistnieją. Współodczuwanie piękna, pozwala na właściwe zainteresowanie światem, a co za tym, zaciekawia by poznać „drugiego”: kim jest, skąd jest i jak się nazywa?

   Aut. prof Anna Maria Kramm

   Wiadomość utworzona: 16 maja 2017 12:30, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 16 maja 2017 12:39, wykonana przez: Dagmara Wolny
   15 maja 2017
   Dostęp testowy do platformy ebookowej CRCnetBase - 15 000 publikacji naukowych, 10 milionów stron w formacie elektronicznym
   CRCnetBase - dostęp testowy

   Biblioteka Główna otrzymała bezpłatny dostęp testowy do platformy ebooków CRCnetBase. Baza CRCnetBase zawiera 42 kolekcje tematyczne, obejmujące ogromny wybór kompendiów, monografii oraz publikacji naukowych z dziedziny nauki, technologii, inżynierii i medycyny wydanych przez CRC Press.

   Wykaz dziedzin

   Agriculture

    

   Biological Science

    

   Biomedical Science

    

   Business

    

   Chemical Engineering

    

   Chemistry

    

   Chemistry Collection

    

   Civil Engineering

    

   Computer Science

    

   Energy and Clean Tech

    

   Electrical Engineering

    

   Engineering

    

   Environmental Engineering

    

   Environmental Collection

    

   Environmental Science

    

   Ergonomics

    

   Food Science

    

   Forensics

    

   General Engineering

    

   Geological Science

    

   Healthcare

   Homeland Security

    

   Industrial Engineering

    

   Information Science

    

   Information Technology

    

   Life Science

    

   Materials Science

    

   Mathematics

    

   Mechanical Engineering

    

   Medicine

    

   Mining Engineering

    

   Nanoscience and Nanotechnology

    

   Nutrition

    

   Occupational Health & Safety

    

   Pharmaceutical

    

   Physics

    

   Polymers

    

   Public Administration

    

   Science & Technology

    

   STM Collection

    

   Statistics

    

   Veterinary Medicine

    

   Water Science

    


   Krótki film z prezentacją platformy:

   CRC film 

   Dostęp do bazy  możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej, a z komputerów domowych poprzez serwer proxy.

   Test trwa do  07 czerwca 2017 r. Zapraszamy do korzystania!

    

   Wiadomość utworzona: 10 maja 2017 09:43, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 15 maja 2017 09:23, wykonana przez: Dagmara Wolny
   10 maja 2017
   Dostęp testowy do książek elektronicznych na platformie Taylor and Francis eBooks
   TFeBooks - dostęp testowy

   Biblioteka Główna informuje, że otrzymała bezpłatny dostęp testowy do książek elektronicznych wydawnictwa Taylor and Francis. Baza umożliwia dostęp do około 62.000 książek z zakresu nauk ścisłych, technicznych, społecznych, psychologicznych, humanistycznych, edukacji, prawa i budownictwa.

   Pełny wykaz dziedzin:

   • area studies,
   • arts,
   • audiology and hearing science,
   • behavioral sciences,
   • bioscience,
   • built environment,
   • communication studies,
   • computer science,
   • development studies, environment, social work and urban studies,
   • earth sciences,
   • economics, finance, business & industry,
   • education,
   • engineering & technology,
   • environment & agriculture,
   • environmental studies & management,
   • food science & technology,
   • geography,
   • health and social care,
   • humanities,
   • information science,
   • language & literature,
   • law,
   • mathematics & statistics,
   • medicine, dentistry, nursing & allied health,
   • museum and heritage studies,
   • physical sciences,
   • politics & international relations,
   • reference & information science,
   • social sciences,
   • sports and leisure,
   • tourism, hospitality and events,
   • urban studies.

   Dostęp do bazy  możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej, a z komputerów domowych poprzez serwer proxy.

   Test trwa do  07 czerwca 2017 r. Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 10 maja 2017 09:31, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2017 10:52, wykonana przez: Dagmara Wolny
   28 kwietnia 2017
   Dostęp testowy do czasopism De Gruyter
   DeDruyter Journals

   Biblioteka Główna informuje, że otrzymała bezpłatny dostęp testowy do czasopism elektronicznych wydawnictwa De Gruyter oraz wydawnictw współpracujących Baza umożliwia dostęp do 395 tytułów czasopism od 1995 roku do numerów bieżących z następujących dziedzin:

   - Architecture and Design,

   - Business and Economics Chemistry

   - Computer Sciences

   - Engineering

   - Geosciences

   - Industrial Chemistry

   - Law

   - Life Sciences

   - Materials Sciences

   - Mathematics

   - Medicine

   - Physics

   Pełna lista tytułów


   Lista serwisów indeksujących czasopisma

    

   Dostęp do bazy  możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej, a z komputerów domowych poprzez serwer proxy.

   Test trwa do 30 czerwca 2017 r. Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 28 kwietnia 2017 09:07, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 28 kwietnia 2017 09:35, wykonana przez: Dagmara Wolny
   27 kwietnia 2017
   Wystawa "Japonia"
   Wystawa "Japonia"


   Galeria ZAKAMAREK

   w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej zaprasza

   w dniach 26.04.2017 r.-12.05.2017 r. na:

   Wystawę "JAPONIA"

    

   Wystawę udało się zorganizować przy współpracy z Ambasadą Japonii w Warszawie.
   Autorami zdjęć są stypendyści polscy którzy przebywali w Japonii. Widzimy Japonię trochę inną niż w przewodnikach turystycznych, choć w dalszym ciągu egzotyczną dla nas.

   Imprezą towarzyszącą są Pokazy Sztuk Walki w wykonaniu wspaniałych mistrzów sztuk walki w dniu 26.4.2017 r

   Oprócz zdjęć będzie można pooglądać min. dyplom użyczony na wystawę za najpiękniejszy wyrób szklany wykonany przez polaka prof Kazimierza Pawlaka z wrocławskiej ASP nagrodzony przez Japończyków na międzynarodowym konkursie,  oraz książki opisujące kulturę i sztukę Japonii.
   Zapraszamy

   Wiadomość utworzona: 26 kwietnia 2017 08:50, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 27 kwietnia 2017 11:33, wykonana przez: Bogusława Lisiecka
   25 kwietnia 2017
   Uwaga! Publikowanie artykułów z 25% zniżką w czasopismach Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
   MDPI Open Access

   Biblioteka Gówna Politechniki Śląskiej informuje, że do 31 marca 2018 roku wszyscy pracownicy Politechniki Śląskiej mogą publikować swoje artykuły  z 25% zniżką w czasopismach Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access). MDPI - to szwajcarska baza typu Open Access, w której można publikować artykuły odpłatnie lub nieodpłatnie – w zależności od rodzaju wybranego czasopisma. Artykuły są recenzowane przez zespół specjalistów Politechnika Śląska jest członkiem MDPI i bierze udział w projekcie MDPI Institutional Membership Program. Członkostwo politechniki daje autorom możliwość skorzystania ze zniżki za publikację w czasopismach odpłatnych.

   Informacje dla autorów

   Lista czasopism MDPI

   Lista czasopism indeksowanych w Web of Science (Clarivate Analytics)

   Ceny za opublikowanie artykułu

   Lista uniwersytetów będących członkami MDPI

   Zapraszamy do zapoznania się z bazą i publikowanie na zasadzie Open Access!

   Wiadomość utworzona: 25 kwietnia 2017 10:18, autor: Dagmara Wolny
   19 kwietnia 2017
   Uwaga ! Szkolenie on-line z bazy Scopus 24 kwietnia o godz. 10.00 – Zgłaszanie poprawek do bazy Scopus

   Zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów na  szkolenie on-line z bazy Scopus. Jest to największa baza danych, zawierająca abstrakty, informacje o publikacjach, cytowaniach, a także o instytucjach i autorach prac naukowych. Uwzględnia ona informacje pochodzące z recenzowanych źródeł, takich jak czasopisma naukowe, książki oraz patenty. Różne narzędzia dostępne w tej bazie umożliwiają wszechstronną analizę zawartych w niej informacji.

    

   Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

    

   - zasoby bazy Scopus

   - profile w bazie Scopus - afiliacje i autorzy

   - dlaczego warto zgłaszać korekty

   - kto i jakie braki lub błędy może zgłosić

   - w jaki sposób zgłosić poprawki w profilu autora

    

   Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim przez Elsevier. Podczas szkolenia będzie możliwość zadania pytań lub poproszenia o pokazanie określonej funkcjonalności.

    

   Aby wziąć udział w szkoleniu należy się zarejestrować.

    

   Link do rejestracji:

    

   https://attendee.gotowebinar.com/register/6852196428093393923

    

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

   Wiadomość utworzona: 19 kwietnia 2017 10:56, autor: Dagmara Wolny
   12 kwietnia 2017
   Web of Science – szkolenia w kwietniu
   Szkolenia Web of Science

   Zapraszamy autorów publikacji naukowych i wszystkich zainteresowanych dokumentacją dorobku naukowego na bezpłatne szkolenia dotyczące platformy Web of Science. Webinaria prowadzone są w  języku polskim, na platformie WebEx. W kwietniu Dr Klementyna Karlińska-Batres przedstawi:

   ·        Jakie zalety kryje pakiet Citation Connection dostępny w licencji krajowej

   ·        Jak wyszukiwać informacje na platformie Web of Science

   ·        Jak wypromować i scalić dorobek autora na platformie Web of Science

    

   Szczegółowy plan i linki do rejestracji

    

   Wiadomość utworzona: 12 kwietnia 2017 16:48, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 12 kwietnia 2017 17:09, wykonana przez: Dagmara Wolny
   4 kwietnia 2017
   Wystawa malarstwa i rysunku „22 miejsca”
   Wystawa malarstwa i rysunku „22 miejsca”

   Galeria Zakamarek zaprasza na wystawę malarstwa i rysunku zatytułowaną „22 miejsca”.

   Wystawa czynna od 6 kwietnia do 22 kwietnia 2017 roku.

   Autorami prac są artyści, profesorowie , doktorzy i doktoranci z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych z Katedr Malarstwa, Rysunku i Multimediów. Tytuł wystawy odnosi się do „miejsca” jako wyabstrahowanej część rzeczywistości, podobnie jak obraz. Artyści dedykują prace miejscom pospolitym lub wyjątkowym. Pokazują że miejsca to zintegrowanie wyobrażenia o rzeczywistości z nią samą. Obrazy jako „miejsca na” ukazują przestrzeń, strefę bądź punkt. Prace w sposób metaforyczny, mówią jak przynależymy miejscom, przebywamy w miejscach. Miejsca są jak ramy, bez których trudno wyobrazić sobie świat i nas samych.  

   Zapraszamy w godzinach otwarcia Biblioteki.

   Wiadomość utworzona: 4 kwietnia 2017 07:52, autor: Dagmara Wolny
   20 marca 2017
   Wystawa "Malarstwo Grażyna ZARZECKA"

   Galeria ZAKAMAREK 
   w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej zaprasza
    
   w dniach 20-31.03.2017 na wystawę:
    
   MALARSTWO Grażyna Zarzecka.
    
   Wystawę będzie można również obejrzeć w:
   Filii w Katowicach w dniach 3-14.04.2017 r. 
   Filii w Rybniku w dniach 18-28.04.2017 r.
    

   Grażyna Zarzecka urodziła się 17 września 1954 r. w Wodzisławiu Śląskim. W 1981 r. ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Malarka, kolorystka, pedagog, promotorka kultury. Członkini Związku Polskich Artystów Plastyków, od 2003 r. przewodnicząca Oddziału Rybnicko – Raciborskiego ZPAP.

   Pracę dyplomową przygotowywała w pracowni prof. Jana Szancenbacha. Dwukrotnie otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki oraz również dwukrotnie Nagrodę Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury. W swoim dorobku ma ok. 70 wystaw indywidualnych m.in.: Pałac Sztuki - Kraków (2001 i 2013), Galeria Szalom - Kraków, Galeria Polskiego Radia Katowice ''Na Żywo '', Galeria ''Mlejn'' - Ostrawa. Kilkadziesiąt wystaw zbiorowych m. in.: Ostrawa, Bonn, Kolonia, Bruksela. Jej prace znajdują się w kolekcjach muzealnych oraz prywatnych w kraju i zagranicą. O sztuce pani Zarzeckiej z uznaniem wypowiadali się m. in. redaktor Radia Katowice Maciej Szczawiński i dr Dorota Grubba-Thiede z Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie. Potwierdzeniem wysokiej wartości sztuki uprawianej przez panią Zarzecką są liczne zaproszenia na międzynarodowe plenery malarskie i udział w prestiżowych wystawach zbiorowych – ostatnio „Sztuka Kobiet – Artystki na Śląsku” w Muzeum Śląskim.

    
   ZAPRASZAMY

   Wiadomość utworzona: 20 marca 2017 10:11, autor: Joanna Kulik
   Ostatnia modyfikacja: 20 marca 2017 10:17, wykonana przez: Joanna Kulik
   17 marca 2017
   Wystawa "Polietnika - czyli z różnej gliny"

   Galeria ZAKAMAREK 
    
   w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej zaprasza
    
   w dniach 08-18.03.2017 na wystawę artystyczną
    
   Stowarzyszenia Forum Ceramików 

   i Przyjaciół zatytułowaną:
    
   "Polietnika - czyli z różnej gliny"
    
    
   Wystawa jest odbiciem zainteresowań członków Stowarzyszenia i zaprzyjaźnionych Artystów i obejmuje: ceramikę, fotografię, rysunek, obrazy, collage, fotografikę, książki (dla dużych i mniejszych wielbicieli) filmy, reportaż, a nawet "Stefan i jego gang", czyli figlarne maskoty oraz inne formy wyrazu potrzeb wewnątrz- artystycznych. Są też Poli-stwory z papier mache i inne bardzo ciekawe, bardzo artystyczne eksponaty. Serdecznie zapraszamy.
    
   W późniejszym terminie wystawa będzie prezentowana w Filiach Biblioteki w Katowicach i Rybniku.

   Wiadomość utworzona: 13 marca 2017 07:13, autor: Joanna Kulik
   Ostatnia modyfikacja: 17 marca 2017 11:33, wykonana przez: Joanna Kulik
   8 marca 2017
   Uwaga! Nowe e-booki w serwisach polskich książek elektronicznych: IBUK LIBRA i NASBI

   Ibuk Libra       nasbi


   Zapraszamy do korzystania z serwisów polskich książek elektronicznych
   IBUK LIBRA

    i NASBI.

   Bazy umożliwiają dostęp do ponad tysiąca książek naukowych i podręczników akademickich  w języku polskim zakupionych i bezpłatnych z różnych dziedzin nauki, m.in. informatyki, nauk matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i inżynieryjnych.

   Szczegółowe informacje:

   IBUK LIBRA

   NASBI

   Wiadomość utworzona: 8 marca 2017 09:16, autor: Dagmara Wolny
   21 lutego 2017
   Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce
   Biblioteka Gówna Politechniki Śląskiej informuje, że narodowa licencja akademicka na publikowanie artykułów w czasopismach naukowych wydawnictwa Springer została przedłużona na 2017 rok. Program Springer Open Choice/Open Access umożliwia pracownikom bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach naukowych Springer na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access).

    
    
   Zaktualizowana lista hybrydowych czasopism objętych programem znajduje się tutaj.

    
   Instrukcja korzystania ze Springer Open Choice przez polskich autorów.

   Wiadomość utworzona: 21 lutego 2017 08:33, autor: Joanna Kulik
   Ostatnia modyfikacja: 21 lutego 2017 08:34, wykonana przez: Joanna Kulik
   21 lutego 2017
   Wystawa Fotografii Adam Ksieniewicz „FACES”

   Galeria ZAKAMAREK

   w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej zaprasza

   w dniach 20.02.2017-04.03.2017 na:

   Wystawę Fotografii Adam Ksieniewicz „FACES

    

   Również tą  wystawę będzie można obejrzeć w:

   • Filii Biblioteki Głównej w Katowicach od 06.03.2017 do 18.03.2017
   • Filii Biblioteki Głównej w Rybniku od dnia 20.03.2017 do 31.03.2017.
   Adam Ksieniewicz  artysta fotografik. Mieszka w Lubawie.
   Autor wielu wystaw indywidualnych oraz ponad 80 wystaw zbiorowych międzynarodowych. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. W 2013 roku uzyskał tytuł Artiste FIAP (AFIAP), nadawany przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej (Fédération Internationale de l'Art Photographique) z siedzibą w Brukseli. W 2016 roku uzyskał tytuł EFIAP (Excellence FIAP). Oprócz działalności artystycznej znajduje również czas na prowadzenie zajęć z fotografii portretowej oraz aktu.

   Wiadomość utworzona: 21 lutego 2017 08:23, autor: Joanna Kulik
   Ostatnia modyfikacja: 21 lutego 2017 08:26, wykonana przez: Joanna Kulik
   15 lutego 2017
   Uwaga! Szkolenia on-line z baz: ScienceDirect - 21 lutego o godz. 10.00, Scopus - 27 lutego o godz. 10.00

   Zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów na szkolenia on-line z baz: ScienceDirect i Scopus.

    

   ScienceDirect to pełnotekstowa baza czasopism i książek z różnych dziedzin nauki.

   Szkolenie „Zaczytani po uszy w bazie ScienceDirect” odbędzie się 21 lutego o godz. 10:00.

   Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

   - Zasoby bazy ScienceDirect

   - Strategie wyszukiwania - proste i złożone

   - Demonstracja on-line.

   Aby wziąć udział w szkoleniu należy się zarejestrować.

   Link do rejestracji:

   https://attendee.gotowebinar.com/register/968516193044709891

    

   Szkolenie z bazy Scopus „Zgłaszanie czasopism do bazy Scopus krok po kroku” odbędzie się 27 lutego o godzinie 10:00. Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem oceny czasopism indeksowanych w bazie Scopus oraz stawianym im wymogom.

   Scopus - to największa baza danych zawierająca abstrakty, informacje o publikacjach, cytowaniach, a także o instytucjach i autorach prac naukowych.

   Aby wziąć udział w szkoleniu należy się zarejestrować.

   Link do rejestracji:

   https://attendee.gotowebinar.com/register/3718058323554516483

    

   Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim przez Elsevier. Podczas szkolenia będzie możliwość zadania pytań lub poproszenia o pokazanie określonej funkcjonalności.

    

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

   Wiadomość utworzona: 15 lutego 2017 09:37, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 15 lutego 2017 10:04, wykonana przez: Dagmara Wolny
   30 stycznia 2017
   Grafika, rysunek, akwarela w twórczości Heleny Pierges-Chlubek
   Grafika, rysunek, akwarela w twórczości Heleny Pierges-Chlubek

   Galeria ZAKAMAREK

   w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej

   zaprasza w dniach 30.01.2017 - 15.02.2017

   na wystawę

   "Grafika, rysunek, akwarela w twórczości artysty plastyka
   Heleny Pierges-Chlubek"

    

   Wystawę będzie można obejrzeć również w Filii Biblioteki Głównej w Katowicach w terminie od 20.02.2017 do 04.03.2017 oraz w Filii Biblioteki Głównej w Rybniku od 06.03.2017 do 18.03.2017.

   Artystka urodziła się w Zawoi, pięknej turystycznej miejscowości u stóp Babiej Góry. Jak sama o sobie mówiła, z urodzenia jest zawojanką, a z wyboru rybniczanką. Ukończyła w Krakowie Liceum Sztuk Plastycznych, a następnie Wydział Grafiki Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych. Ukończyła również Podyplomowe Studia Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (zakres: historia sztuki).

   Inicjatorką wystawy jest jej córka Celestyna Chlubek-Adamczyk, pracownik Muzeum w Rybniku.

   Wystawa pokazuje rozproszony, bardzo okrojony, nieco zapomniany ale niezwykle różnorodny dorobek artystyczny pani Heleny Pierges-Chlubek.

   Wiadomość utworzona: 30 stycznia 2017 13:59, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 30 stycznia 2017 14:20, wykonana przez: Dagmara Wolny
   27 stycznia 2017
   Ujednolicone listy czasopism punktowanych za lata 2013-2016
   Ujednolicony wykaz czasopism 2013-2016

   Informujemy, że 26.01.2017 r. na stronie MNiSW został opublikowany komunikat oraz ujednolicone listy czasopism punktowanych za lata 2013-2016

   Wiadomość utworzona: 27 stycznia 2017 16:47, autor: Dagmara Wolny
   17 stycznia 2017
   Web of Science – nowa edycja szkoleń
   Web of Science – nowa edycja szkoleń

   Zapraszamy w styczniu na bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone w internecie na patformie WebEx. Dr Klementyna Karlińska-Batres przedstawi:

   Jak uniknąć błędów i zaoszczędzić czas automatycznie cytując i tworząc bibliografie w pisanych publikacjach

   Jak wykorzystać do tego EndNote online

   Jak zebrać pełen dorobek autora do ewaluacji.


   Szczegółowy plan i linki do rejestracji

   Wiadomość utworzona: 17 stycznia 2017 09:22, autor: Dagmara Wolny
   17 stycznia 2017
   Uwaga! Czytaj, przeglądaj i pobierz darmowego e-booka w prezencie - polskie książki elektroniczne na platformie NASBI
   Polskie książki elektroniczne na platformie NASBI

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza pracowników, doktorantów i studentów uczelni do korzystania z serwisu polskich książek elektronicznych NASBI.

   NASBI - to internetowa wypożyczalnia specjalistycznych e-booków, która działa na zasadach podobnych do tradycyjnej biblioteki Baza umożliwia dostęp do 124 książek naukowych i podręczników akademickich w języku polskim z różnych dziedzin nauki, m.in. informatyki, nauk matematyczno-przyrodniczych i inżynieryjnych.

   Czytaj więcej:

   https://www.polsl.pl/Jednostki/RJO1-BG/Strony/ezrodla/nasbi.aspx

   Aby pobrać darmowego ebooka należy:

   - pobrać kod promocyjny w Bibliotece Głównej w Oddziale Informacji Naukowej lub drogą mail-ową. Aby otrzymać kod promocyjny drogą mail-ową należy przysłać swoje dane (imię nazwisko oraz numer karty bibliotecznej) na adres: bg.info@polsl.pl  z zaznaczeniem kod promocyjny,

   - wejść na stronę  https://ebookpoint.pl/kod

   - aktywować kod – zostanie utworzone konto na stronie ebookpoint.pl, na którym znajduje się ebook.

   -pobrać ebook-a  na dowolne urządzenie.

    

   ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA!

    

   Wiadomość utworzona: 17 stycznia 2017 08:56, autor: Dagmara Wolny
   29 grudnia 2016
   Ukazało się nowe rozporządzenie parametryzacyjne
   Rozporządzenia MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej

   Dnia 27 grudnia 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

   Wiadomość utworzona: 29 grudnia 2016 11:48, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 29 grudnia 2016 11:49, wykonana przez: Dagmara Wolny
   13 grudnia 2016
   Uwaga ! Szkolenie on-line z bazy Scopus 15 grudnia o godz. 14.00 – Jak mądrze i dobrze wybrać czasopismo?
   Scopus - szkolenie

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na  szkolenie on-line z bazy Scopus. Jest to największa baza danych, zawierająca abstrakty, informacje o publikacjach, cytowaniach, a także o instytucjach i autorach prac naukowych. Uwzględnia ona informacje pochodzące z recenzowanych źródeł, takich jak czasopisma naukowe, książki oraz patenty. Różne narzędzia dostępne w tej bazie umożliwiają wszechstronną analizę zawartych w niej informacji.

   Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

    

   - jakie informacje zawiera baza Scopus?

   - kryteria doboru źródeł

   - dostępne parametry oceny czasopism w bazie Scopus

   - porównanie czasopism na podstawie parametrów SJR, SNIP oraz CiteScore

    

   Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim przez Elsevier. Podczas szkolenia będzie możliwość zadania pytań lub poproszenia o pokazanie określonej funkcjonalności.

    

   Aby wziąć udział w szkoleniu należy się zarejestrować.

   Link do rejestracji:

   https://attendee.gotowebinar.com/register/1333772853920216323

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

   Wiadomość utworzona: 13 grudnia 2016 10:17, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 13 grudnia 2016 10:18, wykonana przez: Dagmara Wolny
   12 grudnia 2016
   Nowe listy czasopism punktowanych
   Nowe listy czasopism punktowanych

   Informujemy, że 9.12.2016 r. na stronie MNiSW zostały opublikowane nowe listy czasopism punktowanych

   Wiadomość utworzona: 12 grudnia 2016 08:37, autor: Dagmara Wolny
   7 grudnia 2016
   Web of Science - webinaria w grudniu
   Web of Science - webinaria w grudniu

   Wszystkich zainteresowanych platformą Web of Science zapraszamy w dniach 9-13 grudnia na bezpłatne, godzinne szkolenia online. Dr Klementyna Karlińska-Batres z Clarivate Analytics odpowie na pytania:

   ·         Jak założyć konto i ułatwić sobie pracę korzystając z platformy Web of Science?

   ·         Jak wyszukać wszystkie publikacje autora?

   ·         Jak zebrać pełen dorobek wszystkich autorów powiązanych z instytucją?

    

   Szczegółowy plan i linki do rejestracji


   Zapraszamy!

   Wiadomość utworzona: 7 grudnia 2016 13:28, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 7 grudnia 2016 13:32, wykonana przez: Dagmara Wolny
   1 grudnia 2016
   Uwaga ! Szkolenie on-line 6 grudnia o godz. 14 - Scopus jako pomocnik w pisaniu wniosków o granty
   Scopus - szkolenie

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na  szkolenie on-line z bazy Scopus. Jest to największa baza danych, zawierająca abstrakty, informacje o publikacjach, cytowaniach, a także o instytucjach i autorach prac naukowych. Uwzględnia ona informacje pochodzące z recenzowanych źródeł, takich jak czasopisma naukowe, książki oraz patenty. Różne narzędzia dostępne w tej bazie umożliwiają wszechstronną analizę zawartych w niej informacji.

    

   Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

    

   - jakie informacje zawiera baza Scopus?

   - wyszukiwanie literatury do przeglądu,

   - wyszukiwanie informacji o dorobku oraz jego ocena,

   - identyfikator ORCID,

   - zgłaszanie braków i korekt.

    

   Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim przez Elsevier.

    

   Aby wziąć udział w szkoleniu należy się zarejestrować.

    

   Link do rejestracji:

   https://attendee.gotowebinar.com/register/2287255043876371715

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

   Wiadomość utworzona: 1 grudnia 2016 15:47, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 1 grudnia 2016 15:49, wykonana przez: Dagmara Wolny
   17 listopada 2016
   Uwaga ! Szkolenie on-line 24 listopada 2016 roku o godz. 14.00: Ja, moi koledzy i nasza instytucja w bazie Scopus

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na  szkolenie on-line z bazy Scopus. Jest to największa baza danych, zawierająca abstrakty, informacje o publikacjach, cytowaniach, a także o instytucjach i autorach prac naukowych. Uwzględnia ona informacje pochodzące z recenzowanych źródeł, takich jak czasopisma naukowe, książki oraz patenty. Różne narzędzia dostępne w tej bazie umożliwiają wszechstronną analizę zawartych w niej informacji.

    

   Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

   - jakie informacje zawiera baza Scopus?

   - profile instytucji,

   - profile autorów,

   - identyfikator ORCID,

   - zgłaszanie braków i korekt.

    

   Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim przez Elsevier. Podczas szkolenia będzie możliwość zadawania pytań oraz poproszenie o pokazanie określonej funkcjonalności.

    

   Aby wziąć udział w szkoleniu należy się zarejestrować.

   Link do rejestracji::

   https://attendee.gotowebinar.com/register/6402703976897709827

    

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

   Wiadomość utworzona: 16 listopada 2016 15:47, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 17 listopada 2016 10:15, wykonana przez: Dagmara Wolny
   7 listopada 2016
   Przewodnik po zasobach elektronicznych - szkolenie on-line
   Przewodnik po zasobach elektronicznych – szkolenie on-line

   Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, na którym przedstawimy elektroniczne zasoby Biblioteki.

   Szukasz informacji, piszesz pracę dyplomową, prowadzisz badania naukowe - naucz się wyszukiwać literaturę szybko i efektywnie. W trakcie kursu przedstawimy katalogi, bazy danych, narzędzia i sposoby wyszukiwania. Przećwiczymy wyszukiwanie w wybranych bazach.

   Kurs będzie dostępny na Platformie Zdalnej Edukacji Biblioteki Głównej od 14.11 do 18.12.2016 – zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych. Zapisy trwają, liczba miejsc ograniczona!

   Wiadomość utworzona: 7 listopada 2016 13:45, autor: Dagmara Wolny
   4 listopada 2016
   Nowości w IBUK LIBRA
   Nowości w IBUK LIBRA

   Biblioteka Główna zaprasza pracowników, doktorantów i studentów do korzystania z nowych polskich książek elektronicznych w  IBUK LIBRA.

    

   Lista nowych książek elektronicznych

    

    

   Wiadomość utworzona: 4 listopada 2016 10:09, autor: Dagmara Wolny
   4 listopada 2016
   Uwaga! Szkolenie on-line 10 listopada 2016 roku o godz. 14.00: Co w Scopusie piszczy? Pierwsze kroki

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na  szkolenie on-line z bazy Scopus. Jest to największa baza danych, zawierająca abstrakty, informacje o publikacjach, cytowaniach, a także o instytucjach i autorach prac naukowych. Uwzględnia ona informacje pochodzące z recenzowanych źródeł, takich jak czasopisma naukowe, książki oraz patenty. Różne narzędzia dostępne w tej bazie umożliwiają wszechstronną analizę zawartych w niej informacji.

   Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
   - czym jest baza Scopus?
   - zawartość bazy oraz zasady doboru źródeł,
   - współczynniki bibliometryczne dostępne w bazie,
   - profile autorów oraz instytucji.

   Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim przez Elsevier.

   Aby wziąć udział w szkoleniu należy się zarejestrować.

    

   Link do rejestracji::

   https://attendee.gotowebinar.com/register/4866620262196942851

    

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

    

   Wiadomość utworzona: 3 listopada 2016 13:53, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 4 listopada 2016 09:52, wykonana przez: Dagmara Wolny
   3 listopada 2016
   Prezentacja baz wydawnictwa De Gruyter

   Biblioteka Główna zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na prezentację baz: Building Types Online, IUPAC Standards Online i Nano Online wydawnictwa De Gruyter.

    

   Prezentacja odbędzie się 8 listopada 2016 roku o godz. 12.30 w sali nr 210, II piętro (dawna Czytelnia Abstraktów i Prac Doktorskich).

    

   Baza Building Types Online jest innowacyjnym narzędziem projektowania architektonicznego. Obejmuje 12 publikacji wydawcy Birkhauser za lata 2002 - 2016, ponad 850 międzynarodowych studiów przypadku z ostatnich 30 lat, około 120 artykułów tematycznych dotyczących konstrukcji budynków, 1.800 zdjęć, 3.500 planów.

   Przewodnik użytkownika

    

   Film o bazie dostępny na You Tube

    

   Baza IUPAC Standards Online składa się ze standardów i rekomendacji IUPAC, opracowanych na podstawie czasopisma Pure and Applied Chemistry. The Scientific Journal of IUPAC.

   IUPAC - The International Union of Pure and Applied Chemistry jest organizacją odpowiedzialną za wyznaczanie standardów w dziedzinie chemii, które są wiążące dla naukowców zarówno w przemyśle, środowiskach akademickich, jak i prawników zajmujących się patentami, toksykologów, naukowców środowiska. 

   Tematyka bazy obejmuje takie dziedziny jak chemia analityczna, biochemia, bezpieczeństwo chemiczne; zarządzanie danymi, edukacja, chemia środowiska, chemia nieorganiczna, materiałoznawstwo, chemia medyczna, chemia jądrowa, chemia organiczna, chemia fizyczna, toksykologia.

    

   Przewodnik użytkownika

    

   Baza Nano Online umożliwia dostęp do wyników badań i zastosowań nanonauki i technologii. w dziedzinie fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, inżynierii i medycyny. Obecnie baza zawiera ponad 1000 rekordów. Użytkownik może znaleźć informacje w następujących kategoriach tematycznych: materiały, technologie, właściwości, struktura, zastosowanie, wpływ na społeczeństwo.

    

   Przewodnik użytkownika

    

   Wiadomość utworzona: 3 listopada 2016 08:16, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 3 listopada 2016 08:29, wykonana przez: Dagmara Wolny
   21 października 2016
   Open Access Week
   Open Access Week

   Od 24 do 30 października trwa Tydzień Otwartej Nauki – Open Access Week.

   Zapraszamy do udziału w webinariach  organizowanych przez OpenAire dotyczących publikowania otwartego .

   Tematyka:

   24.10. – Podstawowe zagadnienia  związane  z otwartą nauką

   25.10 – Zasady otwartego dostępu obowiązujące w programie Horyzont 2020

   26.10. - Zarządzanie danymi badawczymi w programie Horyzont 2020;  repozytorium Zenodo

   27.10. – Kształtowanie polityk otwartościowych  ich tworzenie i wdrażanie na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym – działania OpenAire

   28.10. – Zalecenia OpenAIRE dla repozytoriów; nowe funkcjonalności w OpenAire

    

   Webinaria będą prowadzone w języku angielskim

   Rejestracja pod adresem

   http://bit.ly/2dvvUSj.

    

   Informacje dotyczące open access na stronie naszej Biblioteki:

   http://www.polsl.pl/Jednostki/RJO1-BG/Strony/open%20access/openaccess.aspx

   Wiadomość utworzona: 21 października 2016 13:10, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 21 października 2016 13:14, wykonana przez: Dagmara Wolny
   21 października 2016
   Szkolenie on-line: Mendeley - zapanuj nad swoją literaturą

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na  szkolenie on-line z Mendeley. Jest to bezpłatne oprogramowanie służące organizacji i zarządzaniu bibliografią załącznikową.

   Szkolenie on-line odbędzie się 27 października 2016 roku  o godz. 14,00.

   Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

   - czym jest Mendeley,

   - pierwsze kroki z Mendeley,

   - zbieranie i organizowanie swojej literatury,

   -opisywanie, komentowanie i praca z tekstem,

   - zakładanie grup i współpraca w ich ramach.

   Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim przez Elsevier. Podczas szkolenia będzie możliwość zadawania pytań oraz poproszenie o pokazanie określonej funkcjonalności.

   Aby wziąć udział w szkoleniu należy się zarejestrować.

   Link do rejestracji:

   https://attendee.gotowebinar.com/register/7887132634993127428

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

    

   Wiadomość utworzona: 21 października 2016 12:41, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 21 października 2016 12:50, wykonana przez: Dagmara Wolny
   11 października 2016
   Dostęp testowy do słownika PWN Oxford
   Dostęp testowy do słownika PWN Oxford

   Biblioteka Główna informuje, że otrzymała bezpłatny dostęp testowy do angielsko-polskiego i polsko-angielskiego słownika PWN Oxford - więcej informacji.

   Słownik dostępny jest z platformy IBUK LIBRA

   Aby skorzystać ze słownika należy zalogować się do swojego konta.

   Instrukcja korzystania ze słownika PWN Oxford

   Test trwa do 23 października 2016 r. Zapraszamy do korzystania!

   Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej, a z komputerów domowych poprzez serwer proxy.

   Wiadomość utworzona: 11 października 2016 10:41, autor: Dagmara Wolny
   4 października 2016
   Web of Science – webinaria w październiku
   Web of Science – webinaria w październiku

   Wszystkich zainteresowanych platformą Web of Science zapraszamy w dniach 10-18 października na bezpłatne, godzinne szkolenia online. Dr Klementyna Karlińska-Batres z Firmy Thomson Reuters odpowie na pytania:

   ·         Jak poruszać się po platformie Web of Science?

   ·         Czy można poprawić błędy lub brakujące cytowania w rekordach na platformie?

   ·         Jak wykorzystać bazę Current Contents Connect?

   ·         Jak zidentyfikować najbardziej wpływowe instytucje, kraje i publikacje?

    

   Szczegółowy plan i linki do rejestracji

    

   Zapraszamy!

   Wiadomość utworzona: 4 października 2016 12:51, autor: Dagmara Wolny
   30 września 2016
   Szkolenia dla nowych czytelników
   Szkolenia dla nowych czytelników

   Wszystkich nowych czytelników, a zwłaszcza studentów I roku zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego przedstawimy podstawowe usługi i zasoby Biblioteki oraz zaprezentujemy sposoby sprawnego wyszukiwania literatury. Jeżeli nie wiesz jak i gdzie szukać potrzebnych publikacji – ten kurs jest dla Ciebie!

   Dla osób, które chcą zwiedzić Bibliotekę proponujemy spotkanie w naszym budynku (sprawdź termin), a dla zwolenników komunikacji online przygotowaliśmy kurs na  Platformie Zdalnej Edukacji.

   Jeszcze nie byłaś/eś w Bibliotece, nie wiesz jak funkcjonuje, co i w jaki sposób można tu znaleźć? Weź udział w szkoleniu, a jeżeli zaliczysz test z wiedzy o Bibliotece otrzymasz większe konto w Wypożyczalni! Zapraszamy.

   Wiadomość utworzona: 30 września 2016 09:55, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 30 września 2016 11:15, wykonana przez: Dagmara Wolny
   29 września 2016
   Serwisy polskich książek elektronicznych: IBUK LIBRA i NASBI
   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza pracowników i studentów uczelni do korzystania z serwisów polskich książek elektronicznych IBUK LIBRA i NASBI.

   Bazy umożliwiają dostęp do blisko tysiąca książek naukowych i podręczników akademickich w języku polskim z różnych dziedzin nauki, m.in. informatyki, nauk matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i inżynieryjnych.

   Szczegółowe informacje:
   https://www.polsl.pl/Jednostki/RJO1-BG/Strony/ezrodla/ibuk.aspx

   Wiadomość utworzona: 29 września 2016 11:12, autor: Dagmara Wolny
   26 sierpnia 2016
   Web of Science - szkolenia we wrześniu
   Web of Science – szkolenia we wrześniu

   Jeżeli jeszcze nie wiesz:

    

   Jakie są zasady selekcji źródeł do bazy Web of Science Core Collection?

   Jak w pełni wykorzystać możliwości platformy Web of Science i baz dostępnych w licencji krajowej? 

   Jak wyszukiwać patenty na platformie Web of Science?  

    

   Weź udział w bezpłatnych szkoleniach online firmy Thomson Reuters!

   Prowadzenie: dr Klementyna Karlińska-Batres

    

   Szczegółowy plan i linki do rejestracji

    

   Zapraszamy!

   Wiadomość utworzona: 26 sierpnia 2016 07:31, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 26 sierpnia 2016 07:34, wykonana przez: Dagmara Wolny
   22 lipca 2016
   Web of Science – szkolenia w sierpniu

   • Masz problem/ pytanie związane z platformą Web of Science?
   • Jak ułatwić sobie pracę korzystając z Web of Science?
   • Jak automatycznie cytować i tworzyć bibliografie?
   Poznaj odpowiedzi na bezpłatnych szkoleniach online firmy Thomson Reuters!

    

   Szczegółowy plan i linki do rejestracji

    

   Zapraszamy!

    

   Wiadomość utworzona: 16 czerwca 2016 14:19, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 22 lipca 2016 11:29, wykonana przez: Dagmara Wolny
   16 czerwca 2016
   Impact Factor 2015 już dostępny!

   Wszystkich zainteresowanych informujemy, że ukazała się nowa edycja bazy Journal Citation Reports (JCR)  z wartościami wskaźnika Impact Factor za 2015 r.

    

   Aktualizacja IF w bazie Dorobek zostanie przeprowadzona do końca sierpnia 2016.

   Wiadomość utworzona: 16 czerwca 2016 13:57, autor: Dagmara Wolny
   10 czerwca 2016
   Czasopisma naukowe wydawane przez Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy - Politechnikę Kijowską
   Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naukowych czasopism wydawanych w otwartym dostępie przez Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy - Politechnikę Kijowską (ukr. Національний технічний університет України - Київський політехнічний інститут, КПІ)

   Wiadomość utworzona: 10 czerwca 2016 10:47, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 10 czerwca 2016 11:36, wykonana przez: Dagmara Wolny
   10 czerwca 2016
   Wystawa fotografii "Niezwykła codzienność"
   "Niezwykła codzienność"

   Galeria Zakamarek

   w Bibliotece Głównej

   zaprasza

   w dniach 13.06 - 12.07.2016

   na wystawę fotografii

   "Niezwykła codzienność"

   Autor zdjęć, Maciej Goryl ma 26 lat, a fotografuje od 6 lat. Pracuje w Tarnogórskim Centrum Kultury. Za swoje zdjęcia został wyróżniony w National Geographic Travel Polska i otrzymał Grand Prix miesiąca. Zwyciężył w konkursie fotograficznym „Pociąg do Ekologii”. Jego zdjęcia publikowała firma Nikon na swojej stronie internetowej. Prowadzi warsztaty z fotografii w ramach Akademii Rozwoju. Najbardziej lubi fotografować naturę, ale również architekturę i ludzi.

   W zdjęciach prezentowanych na wystawie chce ukazać piękno i wartość codzienności. Zaprasza do refleksji nad szczęściem i nad tym, co w życiu najważniejsze.

   Więcej zdjęć Artysty na Facebooku: https://www.facebook.com/PhotoGoryl

   Wystawa będzie czynna w Bibliotece Głównej (ul. Kaszubska 23, Gliwice) w godzinach pracy Biblioteki.

   Wiadomość utworzona: 10 czerwca 2016 09:48, autor: Dagmara Wolny
   6 czerwca 2016
   Do za(czyt@nia) jeden krok! Raport z VII Warszawskich Targów Książki (19-22 maja 2016 r.)

   "Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę, mówiła Patricia. Dzięki nim uczysz się, mądrzejesz,

   podróżujesz, marzysz, wyobrażasz sobie, przeżywasz losy innych, swoje życie mnożysz razy tysiąc. Ciekawe, czy

   ktoś da Ci więcej za tak niewiele. Pomagają też odpędzić różne złe rzeczy – samotność, upiory i tym podobne…

   Czasem się zastanawiam, jak możecie znieść to wszystko Wy, które nie czytacie."

   (Arturo Pérez-Reverte Królowa Południa)

    

   Kryzys czytelnictwa w Polsce to problem nie nowy. O coraz powszechniejszym zjawisku nieczytania lub incydentalnym sięganiu po książkę, w świetle aktualnych badań, napisano i powiedziano wiele. Co zrobić, aby jeszcze bardziej zachęcić do lektury? Jak sprawić, by słowo drukowane (ale i cyfrowe!) było wciąż atrakcyjnym przekaźnikiem treści i wiedzy w epoce szerokopasmowych mediów? Przede wszystkim książka powinna być – w atrakcyjny sposób - stale obecna w przestrzeni społecznej i kulturalnej. Inspirujące w tej materii wydają się doświadczenia Szwedów. Pod tym względem i u nas wiele zmienia się na lepsze. W sieci wzrasta aktywność blogerów, piszących o książkach i odwołujących się do nawyku i pasji czytania. Biblioteki publiczne, organizując kluby dyskusyjne, wyzwalają tym samym czytelniczy dynamizm. Doskonałym przykładem tego rodzaju działalności jest chociażby Dolnośląska Biblioteka Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, z wyodrębnionymi klubami dyskusyjnymi dla rodziców, dorosłych, seniorów, pasjonatów turystyki i słuchaczy audiobooków. Co jakiś czas temat literatury pojawia się na radiowych i telewizyjnych antenach. W ramach Tygodnia Bibliotek książka jest obecna podczas okolicznościowych imprez, organizowanych także w plenerze (np. podczas warsztatów literacko-plastycznych, które odbyły się w tym roku w olsztyńskim Parku Centralnym). Jedną z najlepszych okazji do bliskiego spotkania z książką stanowią targi branżowe – idealne wręcz miejsce spotkań wydawców, autorów, księgarzy, bibliotekarzy i czytelników. Za najważniejsze tego typu krajowe wydarzenie uznać należy Warszawskie Targi Książki, które odbywały się w dniach 19-22 maja br. na Stadionie Narodowym.

   czytaj więcej

   Wiadomość utworzona: 6 czerwca 2016 13:16, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 6 czerwca 2016 13:18, wykonana przez: Dagmara Wolny
   6 czerwca 2016
   Dostęp testowy do baz IUPAC Standards Online i Nano Online
   Dostęp testowy do baz IUPAC Standards Online i Nano Online

   Biblioteka Główna informuje, że otrzymała bezpłatny dostęp testowy do baz IUPAC Standards Online i Nano Online wydawnictwa De Gruyter.

    

   Baza IUPAC Standards Online składa się ze standardów i rekomendacji IUPAC, opracowanych na podstawie czasopisma Pure and Applied Chemistry. The Scientific Journal of IUPAC.

   IUPAC - The International Union of Pure and Applied Chemistry jest organizacją odpowiedzialną za wyznaczanie standardów w dziedzinie chemii, które są wiążące dla naukowców zarówno w przemyśle, środowiskach akademickich, jak i prawników zajmujących się patentami, toksykologów, naukowców środowiska. 

   Tematyka bazy obejmuje takie dziedziny jak chemia analityczna, biochemia, bezpieczeństwo chemiczne; zarządzanie danymi, edukacja, chemia środowiska, chemia nieorganiczna, materiałoznawstwo, chemia medyczna, chemia jądrowa, chemia organiczna, chemia fizyczna, toksykologia. W ramach testu dostęp jest do wybranych publikacji.

    

   Link do bazy:

   http://www.degruyter.com/view/db/iupac

    

   Przewodnik dla użytkownika:

   http://www.degruyter.com/staticfiles/pdfs/User_Guide_IUPAC_EN.pdf

    

   Baza Nano Online umożliwia dostęp do wyników badań i zastosowań nanonauki i technologii. w dziedzinie fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, inżynierii i medycyny. Obecnie baza zawiera ponad 1000 rekordów. Użytkownik może znaleźć informacje w następujących kategoriach tematycznych: materiały, technologie, właściwości, struktura, zastosowanie, wpływ na społeczeństwo. W ramach testu dostęp jest do wybranych publikacji.

    

   Link do bazy:

   http://www.degruyter.com/view/db/nano

    

   Przewodnik użytkownika:

   http://www.degruyter.com/staticfiles/pdfs/User_Guide_Nano_EN.pdf

    

   Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej, a z komputerów domowych poprzez serwer proxy.

    

   Test trwa do 30 czerwca 2016 r. Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 6 czerwca 2016 12:30, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 6 czerwca 2016 12:36, wykonana przez: Dagmara Wolny
   30 maja 2016
   Dostęp testowy do GeoScienceWorld

   Biblioteka Główna informuje, że otrzymała bezpłatny dostęp testowy do bazy GeoScienceWorld. Jest to platforma dla geologów założona przez wiodące naukowe instytuty i stowarzyszenia geologiczne m.in.: American Geosciences Institute, Geological Society of America, Geological Society of London. Baza udostępnia publikacje z zakresu geologii, geochemii, geofizyki, paleontologii, stratygrafii, geografii. W ramach dostępu testowego można skorzystać z 45  czasopism online światowych wydawców.

    

   Link do bazy:

   http://geoscienceworld.org/

    

   Dostęp do bazy  możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej, a z komputerów domowych poprzez serwer proxy.

    

   Test trwa do 30 czerwca 2016 r. Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 30 maja 2016 14:54, autor: Dagmara Wolny
   24 maja 2016
   Serwisy polskich książek elektronicznych: IBUK LIBRA i NASBI

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza pracowników i studentów uczelni do korzystania z serwisów polskich książek elektronicznych IBUK LIBRA i NASBI.

   Bazy umożliwiają dostęp do ponad tysiąca książek naukowych i podręczników akademickich w języku polskim z różnych dziedzin nauki, m.in. informatyki, nauk matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i inżynieryjnych.

   Szczegółowe informacje:


   https://www.polsl.pl/Jednostki/RJO1/Strony/ezrodla/ibuk.aspx


   https://www.polsl.pl/Jednostki/RJO1/Strony/ezrodla/nasbi.aspx

    

   Wiadomość utworzona: 24 maja 2016 09:40, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2016 09:56, wykonana przez: Dagmara Wolny
   16 maja 2016
   Rozszerzenie licencji krajowej Wiley
   Rozszerzenie licencji krajowej Wiley

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej informuje, że licencja krajowa na dostęp do publikacji elektronicznych Wiley została rozszerzona o 2.451 książek elektronicznych wydanych w 2009 i 2015 roku.  

    

   Książki dostępne są na serwerze wydawcy:

    

   http://onlinelibrary.wiley.com/

    

   Lista dostępnych książek

    

   Dostęp  możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej i z komputerów domowych poprzez serwer proxy.

    

   ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA!

    

   Wiadomość utworzona: 16 maja 2016 08:28, autor: Dagmara Wolny
   12 maja 2016
   Dostęp testowy do bazy AccessEngineering
   Dostęp testowy do bazy AccessEngineering

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej otrzymała bezpłatny dostęp testowy do bazy AccessEngineering wydawcy McGraw-Hill. AccessEngineering dostarcza informacji na temat zagadnień z zakresu szeroko rozumianej inżynierii i umożliwia dostęp do ponad 370 książek z 14 różnych dziedzin:

   • Lotnictwo i astronautyka
   • Elektryka i elektronika
   • Inżynieria przemysłowa
   • Inżynieria lądowa
   • Inżynieria biomedyczna
   • Transport i telekomunikacja
   • Inżynieria matematyczna
   • Inżynieria materiałowa
   • Inżynieria chemiczna
   • Architektura i konstrukcje
   • Inżynieria środowiska
   • Mechanika
   • Nanotechnologia
   • Optyka

   Access Engineering obejmuje znakomite publikacje z dziedziny inżynierii takie jak m. in.:

   • Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers
   • Perry's Chemical Engineers Handbook, Standard Handbook for Electrical Engineers
   • Roark's Formulas for Stress and Strain i in.

   oraz grafiki, ilustracje, tabele i kalkulatory. Ponadto w bazę wbudowany jest słownik McGraw-Hill Dictionary of Engineering, który zawiera ok. 18.000 haseł, synonimów, akronimów, skrótów oraz sposobów wymowy.

   Baza umożliwia pełnotekstowe przeszukiwanie oraz posiada opcję wyszukiwania zaawansowanego. Posiada również dodatkowe narzędzia dla użytkowników, po założeniu konta indywidualnego, tj, bookmarki, możliwości do podkreślania wybranych fragmentów, dodawania adnotacji, przesłania e-maila oraz korzystania z kalkulatorów.

    

   Link do bazy:

   http://accessengineeringlibrary.com/

    

   Dostęp do bazy  możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej.

    

   Test trwa do 20 czerwca 2016 r. Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 11 maja 2016 14:12, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 12 maja 2016 10:28, wykonana przez: Dagmara Wolny
   11 maja 2016
   Wystawa zdjęć Anny Kowalczyk Kowaloovej "Mężczyźni z węgla"
   Wystawa zdjęć Anny Kowalczyk Kowaloovej "Mężczyźni z węgla"

   Galeria ZAKAMAREK

   zaprasza w dniach 9.05-10.06.2016 r.

   na wystawę zdjęć

   Anny Kowalczyk Kowaloovej

   „Mężczyźni z węgla”

    

   To już trzecia edycja projektu Metropolitanin - górnośląskiej inicjatywy artystyczno – społecznej, w której podjęto walkę ze stereotypem Ślązaków, którzy jeszcze wciąż w innych regionach, ale również i na samym Śląsku, postrzegani są wyłącznie przez pryzmat kopalni, hut i ciężkiego przemysłu. Ma pokazać Śląsk, który ludźmi sukcesu stoi. A sukces niejedno ma imię i niejedną twarz. Śląsk budują Mężczyźni z Węgla – budują gestem, obrazem, dźwiękiem, słowem i sercem.

   Zapraszamy do obejrzenia wystawy w godzinach pracy Biblioteki Głównej, ul. Kaszubska 23, w Gliwicach.

   Wiadomość utworzona: 11 maja 2016 13:29, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 11 maja 2016 13:30, wykonana przez: Dagmara Wolny
   10 maja 2016
   Web of Science – szkolenia w maju
   Web of Science – szkolenia w maju

   Jeżeli chcesz wiedzieć:

   Czym różnią się czasopisma w Emerging Sources Citation Index?

    

   Jak wykorzystać platformę Web of Science w przygotowaniu swoich publikacji?

    

   Co zrobić z błędami lub brakującymi cytowaniami w rekordach na platformie?

    

   Weź udział w bezpłatnych szkoleniach online firmy Thomson Reuters!

    

   Szczegółowy plan i linki do rejestracji

    

   Zapraszamy!

   Wiadomość utworzona: 10 maja 2016 14:18, autor: Dagmara Wolny
   5 maja 2016
   Dostęp testowy do bazy Building Types Online
   Dostęp testowy do bazy Building Types Online

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej informuje, że otrzymała bezpłatny dostęp testowy do bazy Building Types Online. Baza jest innowacyjnym narzędziem projektowania architektonicznego. Building Types Online obejmuje 12 publikacji wydawcy Birkhauser za lata 2002 - 2016, ponad 850 międzynarodowych studiów przypadku z ostatnich 30 lat,  około 120 artykułów tematycznych dotyczących konstrukcji budynków, 1.800 zdjęć, 3.500 planów.

   Dodatkowe informacje: 

   Building Types Online user guide

    

   Baza jest dostępna z komputerów sieci akademickiej.

   Test trwa do 15 czerwca.

    

   ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA!

   Wiadomość utworzona: 5 maja 2016 12:36, autor: Dagmara Wolny
   4 maja 2016
   Publikowanie w czasopismach Open Access
   Publikowanie w czasopismach Open Access

   Politechnika Śląska od początku kwietnia jest członkiem zbiorowym Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) - akademickiego wydawcy czasopism Open Access. Członkostwo daje pracownikom 10-procentową zniżkę w opłacie za opublikowanie artykułów w czasopismach MDPI oraz upraszcza procedury finansowe.

           Czytaj więcej

   Wiadomość utworzona: 4 maja 2016 11:40, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 4 maja 2016 11:45, wykonana przez: Dagmara Wolny
   25 kwietnia 2016
   Dostęp testowy do bazy Global Patents

   Baza Global Patents zawiera ponad 77 milionów rekordów i umożliwia dostęp do pełnych tekstów ponad 29 milionów opisów patentowych. .Zapewnia dostęp do aktualnych informacji dotyczących nowych badań, technologii i wynalazków. Tematyka bazy obejmuje biotechnologię, lotnictwo, informatykę, elektronikę, energię, inżynierię, produkcję żywności, farmaceutykę, technologię i wiele innych dziedzin.

   Opisy patentowe są źródłem najnowszej informacji o rozwiązaniach technicznych i stanie techniki.. Global Patnets jest cennym źródłem dla  naukowców i badaczy zainteresowanych dostępem do wiedzy o najnowszych patentach pojawiających się na całym świecie.

   Baza dostępna jest z platformy EBSCOHost.

    

   Link do bazy:

   http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=gpd

    

   Test trwa do 20 czerwca.

    

   ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA!

   Wiadomość utworzona: 25 kwietnia 2016 14:16, autor: Dagmara Wolny
   15 kwietnia 2016
   Szkolenie z bazy Knovel
   Szkolenie z bazy Knovel

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na bezpłatne szkolenie dotyczące korzystania z zasobów elektronicznych i narzędzi interaktywnych platformy Knovel. Baza Knovel jest aplikacją sieciową integrującą informację techniczną z narzędziami analitycznymi oraz wyszukiwawczymi. Oferuje dostęp do pełnych tekstów książek elektronicznych ze wszystkich dziedzin technicznych publikowanych przez najważniejszych wydawców z całego świata. Zawiera narzędzia interaktywne, takie jak tabele, wykresy, równania, służące do prowadzenia własnych analiz i badań

   Szkolenie odbędzie się 20 kwietnia 2016 roku w sali nr 210 (dawna Czytelnia Abstraktów i Prac Doktorskich, II piętro) w godz. 11.00–12.30.

    

   Baza Knovel jest dostępna z komputerów sieci uczelnianej, a z komputerów domowych poprzez serwer proxy.

    

   Link do bazy:

   https://app.knovel.com/web/index.v

    

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

    

   Wiadomość utworzona: 15 kwietnia 2016 12:02, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 15 kwietnia 2016 12:08, wykonana przez: Dagmara Wolny
   7 kwietnia 2016
   Dostęp testowy do bazy SciTech Premium Collection

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej informuje, że otrzymała bezpłatny dostęp testowy do bazy  SciTech Premium Collection firmy ProQuest.

    

   Baza umożliwia dostęp zarówno do pełnych tekstów jak i abstraktów, w tym czasopism naukowych, dzienników, raportów technicznych, materiałów konferencyjnych, publikacji rządowych i innych, z zakresu technologii, nauk biologicznych oraz szeroko rozumianej inżynierii. SciTech Premium Collection zawiera dwie kolekcje Proquest Technology Collection oraz . Proquest Natural Science Collection.

    

   Więcej informacji, lista tytułów oraz link do bazy:

   http://search.proquest.com/scitechpremium/index?accountid=49011

    

   Test trwa do 5 maja 2016 r.

   Zapraszamy do korzystania!

    

   Wiadomość utworzona: 7 kwietnia 2016 11:56, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 7 kwietnia 2016 11:58, wykonana przez: Dagmara Wolny
   7 kwietnia 2016
   Wystawa "Katowice Zawsze Nowe"
   Wystawa "Katowice Zawsze Nowe"

    Galeria ZAKAMAREK

   w Bibliotece Głównej

    

   zaprasza w dniach 9.4-9.5.2016 r

   na wystawę fotografii Tomasza Kiełkowskiego

   „Katowice Zawsze Nowe”

   Kolorowe, wielkoformatowe zdjęcia przedstawiające nowe architektoniczne ikony miasta takie jak NOSPR, MCK, Muzeum Śląskie, CINiBA, tworzą obraz tego, co zostało wybudowane w ciągu ostatniej dekady w Katowicach. Wybór obiektów został przeprowadzony w sposób, aby efekt finalny pokazywał zmiany, jakie zaszły w tkance urbanistycznej i architektonicznej miasta.

   Tomasz Kiełkowski - śląski fotografik, miłośnik regionu, architektury i modernizmu. Jest autorem wystaw fotograficznych: Symetrie Modernizmu, Przestrzenie Art Deco, Projekt PKP. Ponadto jest twórcą projektu linieczasu.pl, prezentującego zmiany w przestrzeniach miast śląskich, które zaszły na przestrzeni XX wieku. Prowadzi także warsztaty z zakresu edukacji audiowizualnej. Jest współautorem przewodnika po międzywojennej architekturze znajdującej się na terenie obecnego województwa śląskiego pt. „Styl gotycki wyklucza się”. Jego prace były prezentowane w czasopismach „Herito”, „Autoportret”, „Teksty z Szewskiej”, „Green2”, a także w wielu książkach poświęconych architekturze regionu. Członek fundacji Napraw Sobie Miasto.

   Wystawa będzie czynna w godzinach pracy Biblioteki Głównej przy ul. Kaszubskiej 23, w Gliwicach.

    

    

   Wiadomość utworzona: 7 kwietnia 2016 11:43, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 7 kwietnia 2016 11:54, wykonana przez: Dagmara Wolny
   5 kwietnia 2016
   Bibliometria dla pracowników naukowych
   Bibliometria dla pracowników naukowych

   Biblioteka Główna informuje, że na wniosek zainteresowanych pracowników naukowych Oddział Informacji Naukowej przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby oceny dorobku naukowego w ramach postępowań awansowych.

   Analiza bibliometryczna obejmuje:

   ·         wykazy publikacji indeksowanych w bazach Web of Science, Scopus i in.

   ·         indeks Hirscha wyliczony na podstawie cytowań we wskazanych bazach

   ·         sumaryczny Impact Factor obliczony według danych z bazy InCites Journal Citation Reports.

   Kontakt:

   Kierownik Oddziału Informacji Naukowej

   mgr Joanna Dziak

   joanna.dziak@polsl.pl

   tel. 32 237-14-66

   Wiadomość utworzona: 5 kwietnia 2016 11:32, autor: Dagmara Wolny
   31 marca 2016
   Przewodnik po zasobach elektronicznych - szkolenie on-line
   Przewodnik po zasobach elektronicznych – szkolenie on-line

   Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, na którym przedstawimy elektroniczne zasoby Biblioteki.

   Szukasz informacji, piszesz pracę dyplomową, prowadzisz badania naukowe - naucz się wyszukiwać literaturę szybko i efektywnie. W trakcie kursu przedstawimy katalogi, bazy danych, narzędzia i sposoby wyszukiwania. Przećwiczymy wyszukiwanie w wybranych bazach.

   Kurs będzie dostępny na Platformie Zdalnej Edukacji Biblioteki Głównej od 11.04 do 15.05.2016 – zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych. Zapisy trwają, liczba miejsc ograniczona!

   Wiadomość utworzona: 31 marca 2016 14:06, autor: Dagmara Wolny
   23 marca 2016
   Otwarte Zasoby Edukacyjne w dydaktyce akademickiej

   Od 30 marca rusza bezpłatny kurs on-line skierowany do nauczycieli akademickich Efektywne (wy)korzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Celem kursu jest przede wszystkim wprowadzenie w tematykę otwartych zasobów oraz przekazanie podstawowych umiejętności ich pozyskiwania, dostosowywania do swoich potrzeb i dalszego udostępniania.

   Poznasz efektywne sposoby selekcji i wykorzystania materiałów opracowanych przez innych. Podczas kursu będziesz mieć okazję poznać innych nauczycieli akademickich, dyskutować z nimi i uczyć się wzajemnie o procesie adaptacji. Kurs będzie okazją do tego, aby dzielić się swoimi doświadczeniami i stać się częścią społeczności praktyków korzystających z otwartych zasobów online.

   Kurs trwa 4 tygodnie. Rejestracja do 29 marca!

   Wiadomość utworzona: 23 marca 2016 12:49, autor: Dagmara Wolny
   21 marca 2016
   Web of Science - webinaria w kwietniu
   Web of Science - webinaria w kwietniu

   W dniach 5-7 kwietnia zapraszamy na internetowe, bezpłatne szkolenia w zakresie wykorzystywania bazy Web of Science. Dowiesz się:

   ·         Jak w pełni wykorzystać możliwości platformy Web of Science

   ·         Jak wyszukać wszystkie publikacje z danej instytucji

   ·         Dlaczego warto wyróżniać się przy pomocy identyfikatora autora ResearcherID

    

   Szkolenia prowadzi dr Klementyna Karlińska-Batres z firmy Thomson Reuters.

   Linki do rejestracji

    

   Zapraszamy do udziału!

   Wiadomość utworzona: 21 marca 2016 14:41, autor: Dagmara Wolny
   21 marca 2016
   Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access
   Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej informuje, że narodowa licencja akademicka na publikowanie artykułów w czasopismach naukowych wydawnictwa Springer została przedłużona na 2016 rok. Program Springer Open Choice/Open Access umożliwia pracownikom bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach naukowych Springer na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access) w ramach programu Springer Open Choice.

   Więcej informacji

   Instrukcja korzystania ze Springer Open Choice przez polskich autorów :

   http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Springer/SpringerOpenChoice2015.html

   Wiadomość utworzona: 18 marca 2016 11:59, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 21 marca 2016 14:32, wykonana przez: Dagmara Wolny
   8 marca 2016
   Serwisy polskich książek elektronicznych: IBUK LIBRA i NASBI

    

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza pracowników i studentów uczelni do korzystania z serwisów polskich książek elektronicznych IBUK LIBRA i NASBI.

   Bazy umożliwiają dostęp do ponad tysiąca książek naukowych i podręczników akademickich w języku polskim z różnych dziedzin nauki, m.in. informatyki, nauk matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i inżynieryjnych.

   Szczegółowe informacje:


   https://www.polsl.pl/Jednostki/RJO1/Strony/ezrodla/ibuk.aspx


   https://www.polsl.pl/Jednostki/RJO1/Strony/ezrodla/nasbi.aspx

    

    

   Wiadomość utworzona: 8 marca 2016 09:53, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 8 marca 2016 11:05, wykonana przez: Dagmara Wolny
   8 marca 2016
   Wystawa "Exlibris Naturalis – ekslibrisy z motywami przyrodniczym"
   Wystawa "Exlibris Naturalis – ekslibrisy z motywami przyrodniczym"

   Galeria ZAKAMAREK

   w Bibliotece Głównej

   zaprasza

   w dniach 7.03-8.04.2016

    na wystawę

   Exlibris Naturalis – ekslibrisy

   z motywami przyrodniczym

    

   Ekspozycję tworzą projekty ekslibrisów o tematyce roślinnej i zwierzęcej autorstwa dra hab. Krzysztofa Marka Bąka.

   Autor jest grafikiem, twórcą ekslibrisów i ekslibrisologiem, pracownikiem Instytutu Sztuki UŚ. Za swoje prace otrzymał ponad 30 nagród i wyróżnień na międzynarodowych prezentacjach ekslibrisu, indywidualne prezentacje jego twórczości miały miejsce w Polsce, Niemczech, Czechach, Danii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, USA i Kuwejcie.

   „Historia małej formy grafiki służącej do oznaczania własności książek zaczęła się około roku 1470 w Niemczech i od razu, już w pierwszym znanym księgoznaku pojawiają się motywy przyrodnicze. Jeż stał się zwierzęciem, które otwiera światową historię ekslibrisu. Również i polski ekslibris swój początek ma w grafice, która przedstawia zwierzę — ciołka, czyli heraldycznego byka. Miało to miejsce dokładnie 500 lat temu, w roku 1516.

   Śmiało można powiedzieć, że bez motywów zwierzęcych czy roślinnych trudno jest sobie wyobrazić ekslibris. Elementy przyrody ożywionej pojawiają się w tysiącach realizacji. Czasami są to przedstawienia tzw. mówiące czyli związane z nazwiskiem posiadacza (np.: Dębowski ma w bukinie liść dębu) czasem są to motywy poddane heraldyzacji, czasami jedynie ozdobniki. Jednak najciekawszy wydaje się trop, którym podąża część twórców traktujących roślinę lub zwierzę jako element symboliczny, niosący dodatkowe treści, dający asumpt do pokazania metafory, a tym samym stworzenia ciekawej historii o posiadaczu czyli Adresacie.

   Tę ścieżką staram się podążać w swoich księgoznakach. Przyroda jest dla mnie językiem, metodą narracji, w której poprzez piękno i alegoryczne wartości natury opowiadam o pięknie i wartościach bohaterów moich ekslibrisów.”

   dr hab. Krzysztof Marek Bąk.

   Wystawa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki Głównej, ul. Kaszubska 23, Gliwice.

   Wiadomość utworzona: 8 marca 2016 09:44, autor: Dagmara Wolny
   9 lutego 2016
   Wystawa fotografii Marka Hrehorowskiego
   Wystawa fotografii Marka Hrehorowskiego

   Galeria ZAKAMAREK

   w Bibliotece Głównej

   zaprasza

   w dniach 9.02-4.03.2016

   na wystawę fotografii Marka Hrehorowskiego

   Ciekawe miejsca widziane oczami architekta

    

   Autor wystawy Marek Hrehorowski urodził się w Gliwicach w 1969 roku. Po spokojnie, ale w mgnieniu oka przebytym okresie dzieciństwa, przyszedł czas na lata szkolne. Tu już zaczęły ujawniać się takie cechy jak ambicja, indywidualizm, zdolności manualne oraz artystyczne podejście do życia. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego, a było nim Liceum nr 5 w Gliwicach, swe dalsze plany wiązał więc z jednej strony z praktycznymi, a z drugiej strony artystycznymi kierunkami kształcenia i rozwoju. Następnym krokiem po szkole średniej było trzyletnie Policealne Studium Architektoniczne przy Zespole Szkół Budowlanych w Bytomiu gdzie rozpoczął kształcenie w zakresie architektury, sztuki, malarstwa, wzornictwa, ale również budownictwa czy geodezji. Szkoła ta była wprowadzeniem do następnego poziomu rozwoju jakim się stały studia wyższe na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tu rozwijał swoje zainteresowania architekturą i sztuką. W tym czasie pojawiły się również nowe dziedziny i kierunki wyrażania siebie i swojej wrażliwości. Oprócz nauki, która obejmowała projektowanie różnych budowli i ich historię, istotne miejsce zawsze miało hobby, które i z niej się zrodziło i z nią jest ściśle związane - fotografowanie architektury. Tematów do uwieczniania tego co nas otacza jest bardzo wiele, a dla autora prezentowanych prac szczególnie interesujący był okres gdy przez kilka lat pracował w Anglii. Wtedy po męczącym oczy tygodniu wpatrywania się w plany budynków, inwentaryzowaniu ich i przeprojektowywaniu przychodził weekend kiedy już z radością dla tych oczu zwiedzał Londyn i inne angielskie miasta, które uwieczniał na czarno-białych zdjęciach. Tematem fotografii są także inne miejsca: zawsze chętnie odwiedzany Kraków, Lwów, z którym łączy go rodzinna historia, Paryż gdzie spędził piękne i niezapomniane chwile w podróży poślubnej, czy wszystkim znany Wiedeń.

   Wystawa będzie czynna w godzinach pracy Biblioteki Głównej przy ul. Kaszubskiej 23, w Gliwicach.

    

    

   Wiadomość utworzona: 9 lutego 2016 13:27, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 9 lutego 2016 13:29, wykonana przez: Dagmara Wolny
   9 lutego 2016
   Katalog bibliotek specjalistycznych

   Na stronie Biblioteki Głównej jest dostępny  Katalog Centralny Bibliotek Specjalistycznych, który rejestruje zbiory bibliotek wchodzących w skład wydziałów, instytutów, katedr, jednostek międzywydziałowych lub innych jednostek organizacyjnych Uczelni. Katalog znajduje się na stronie Biblioteki w zakładce Katalogi -> Katalog kartkowy, a także jest dostępny w ramach multiwyszukiwarki na stronie głównej  Biblioteki.

   Zapraszamy do korzystania.

   Wiadomość utworzona: 9 lutego 2016 12:36, autor: Dagmara Wolny
   20 stycznia 2016
   EBSCO eBooks i Audiobooks

   Informujemy, że firma Ebsco oferuje zakup ponad 700.00 książek elektronicznych i ponad 33.000 książek audio wiodących wydawców z całego świata ze wszystkich dziedzin z nauk ścisłych, technicznych, medycznych, społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. Można kupować pojedyncze książki jak i całe kolekcje. Z ofertą książek można zapoznać się poprzez księgarnię internetową ECM. Dostęp do ECM jest bezpłatny, a dane do logowania może otrzymać każdy pracownik naukowy uczelni. Aby otrzymać dane do logowania należy przesłać swoje imię i nazwisko, stanowisko i nazwę instytucji na adres e-mail: rwlodarczyk@ebsco.com.

   Krótki film jak korzystać z ECM

   Jednocześnie firma Ebsco zaprasza na szkolenia online dotyczące wyszukiwania książek na platformie EBSCOhost i korzystania z księgarni internetowej ECM.

   Szkolenia odbędą się:

   Czwartek, 21 stycznia, godz. 10.00 - link do sesji:

   https://ebsco.webex.com/ebsco/k2/j.php?MTID=t3961e5c7c5461479ef540f148fa421f3

   Czwartek, 21 stycznia, godz. 15.00 - link do sesji:

   https://ebsco.webex.com/ebsco/k2/j.php?MTID=td67abaf35762eca2e0f412e8de3ef003

    

   Piątek, 22 stycznia, godz. 10.00 - link do sesji:

   https://ebsco.webex.com/ebsco/k2/j.php?MTID=ta396f153e62f0e8f12212be0834312ef

    

   Piątek, 22 stycznia, godz. 15.00 - link do sesji:

   https://ebsco.webex.com/ebsco/k2/j.php?MTID=tf7277ff7692444a7db404a65cebaa8de

   Wiadomość utworzona: 20 stycznia 2016 13:28, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 20 stycznia 2016 13:32, wykonana przez: Dagmara Wolny
   18 stycznia 2016
   Zima z Web of Science

   W styczniu i lutym 2016 r. zapraszamy na kolejne godzinne, bezpłatne, internetowe szkolenia w zakresie wykorzystania platformy Web of Science. Dr Klementyna Karlińska-Batres przedstawi:

   ·         EndNote online – narzędzie do zarządzania bibliografią

   ·         Bazę MEDLINE

   ·         Wyszukiwanie autora i personalizację w Web of Science

    

   Szczegółowy plan i linki do rejestracji

    

   Zapraszamy do udziału!

   Wiadomość utworzona: 18 stycznia 2016 12:20, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 18 stycznia 2016 12:22, wykonana przez: Dagmara Wolny
   14 stycznia 2016
   Wystawa "Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888–1971)"
   Wystawa "Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888–1971)"

   GALERIA ZAKAMAREK

   w Bibliotece Głównej

   w dniach 7.01-5.02.2016 r.

   zaprasza na wystawę

   "Dialog o losie i duszy.
   Stanisław Vincenz
   (1888–1971)"

    

    

    

   Stanisław Vincenz, urodzony w Słobodzie Rungurskiej na Pokuciu, jest autorem wielu dzieł, z których najważniejszy jest epicki cykl Na wysokiej połoninie. Pisarz był Polakiem z rodziny przemysłowców naftowych, studiował w Wiedniu, brał udział w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej. W Dwudziestoleciu był aktywnym twórcą kultury i działaczem publicznym. W 1939 roku kilka miesięcy spędził w więzieniu NKWD, wiosną 1940 przedostał się nielegalnie na Węgry, skąd w 1945 wyjechał do Francji. Był związany z paryską „Kulturą” niemal od początku jej istnienia, ostatnie lata życia spędził w Lozannie. Vincenz jest reprezentantem całej generacji polskich autorów emigracyjnych, w PRL-u objętych zapisem cenzorskim, wyeliminowanych z żywego obiegu kultury krajowej, zmarginalizowanych w dydaktyce uniwersyteckiej

   i szkolnej.

    

   Wystawa prezentuje najważniejsze etapy jego biografii i główne wątki twórczości, przypomina esej: opowieść łączy fakty, fotografie, wspomnienia, opinie oraz fragmenty tekstów.

    

   Przy tworzeniu wystawy wykorzystano dokumenty i materiały ikonograficzne z archiwów rodzinnych Vincenzów i Marbachów, spuścizny Lidia Ciprianiego oraz zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura w Le Mesnil-le-Roi i Biblioteki Polskiej w Londynie

    

   Twórca wystawy Jan A. Choroszy jest pracownikiem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autorem monografii Huculszczyzna w literaturze polskiej (1991) i studiów poświęconych Vincenzowi, pomysłodawcą wortalu www.vincenz.pl

    

   Scenariusz wystawy: Jan A. Choroszy

   Współpraca: Maria Kowalińska i Elżbieta Ostromęcka

   Koncepcja plastyczna i aranżacja: Konrad Górniak

    

   Wystawa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki Głównej, ul. Kaszubska 23, Gliwice

   Wiadomość utworzona: 12 stycznia 2016 12:30, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 14 stycznia 2016 08:38, wykonana przez: Dagmara Wolny
   30 grudnia 2015
   Uwaga! Springer otwiera swoje archiwa

   Czołowy wydawca książek naukowych na świecie, wydawnictwo Springer, udostępnia nieodpłatnie e-booki wydane przed 2005 r. Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 30 grudnia 2015 12:58, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 30 grudnia 2015 14:07, wykonana przez: Dagmara Wolny
   30 grudnia 2015
   Nowe listy czasopism punktowanych

   Informujemy, że 23.12.2015 r. na stronie MNiSW zostały opublikowane nowe listy czasopism punktowanych: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html

   Wiadomość utworzona: 23 grudnia 2015 11:30, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 30 grudnia 2015 14:12, wykonana przez: Dagmara Wolny
   8 grudnia 2015
   Grudzień z Web of Science
   Grudzień z Web of Science

   W dniach 10-15 grudnia  2015 r. zapraszamy na godzinne, bezpłatne, internetowe szkolenia w zakresie wykorzystania platformy Web of Science. Dr Klementyna Karlińska-Batres przedstawi:

   ·         Jak wygląda proces selekcji czasopism do bazy Web of Science Core Collection po wprowadzeniu nowego indeksu

   ·         Jak zgłosić konferencję

   ·         Jak odnaleźć i poprawić błędne cytowania

    

   Szczegółowy plan i linki do rejestracji

    

   Zapraszamy do udziału!

   Wiadomość utworzona: 8 grudnia 2015 14:16, autor: Dagmara Wolny
   3 grudnia 2015
   SZKOLENIE ON-LINE Z MENDELEY

   Informujemy, ze Elsevier Polska zaprasza na szkolenie on-line z narzędzia Mendeley, które umożliwia zarządzanie literaturą oraz współpracę z innymi użytkownikami: dzielenie się pracami, ich opisywanie, a także odkrywanie nowych trendów. Podczas szkolenia zostanie zaprezentowane nie tylko samo narzędzie, ale również będzie pokazane krok po kroku jak z niego korzystać.

   Tematy, które będą przedstawione podczas szkolenia:

   - pierwsze kroki z Mendeley,

   - zbieranie i organizowanie swojej literatury,

   - opisywanie, komentowanie i praca z tekstami,

   - zakładanie grup i współpraca w ich ramach.

   Szkolenie on-line odbędzie się w języku polskim w środę, 16 grudnia o godz. 14,00.

   Link do rejestracji:

   https://elsevier.webex.com/elsevier/onstage/g.php?MTID=e008e077acadd5b3245860dd6068f323c

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

   Wiadomość utworzona: 3 grudnia 2015 12:56, autor: Dagmara Wolny
   1 grudnia 2015
   Spotkanie z Antonim Wilgusiewiczem

   GALERIA ZAKAMAREK

   w Bibliotece Głównej

    

   serdecznie zaprasza

   dnia 10 grudnia 2015 r. o godz. 17.00

   na spotkanie

   z Antonim Wilgusiewiczem,

   prezesem Towarzystwa Miłośników Lwowa

   i Kresów Południowo-Wschodnich,

   Oddział w Katowicach

   dotyczące wystawy

   Kresowianie w Katowicach,

   katowiczanie na Kresach

    

   Wystawę przygotowało Muzeum Historii Katowic, chcąc przybliżyć szerszej publiczności dzieje już ponad stuletnich kontaktów między Kresami Wschodnimi i Katowicami.

   Katowice mimo upływu czasu są – po Gliwicach i Bytomiu – trzecim największym miejscem szczególnej aktywności wywodzących się z Kresów działaczy społecznych na Górnym Śląsku. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach nie tylko gromadzi pamiątki, podejmuje także działania przywracające pamięci zbiorowej kresowe tradycje, ich dzieje oraz historię wzajemnych kontaktów Kresowian i Górnoślązaków. Stowarzyszenie to było fundatorem tablicy upamiętniającej tragiczną śmierć profesorów lwowskich w okresie II wojny światowej w Archikatedrze Chrystusa Króla. Było także inicjatorem nadania imienia Orląt Lwowskich estakadzie w Katowicach. W Katowicach istnieją też ulice: Lwowska i związanego z kresami Adama Szebesty. Radio Katowice nadaje cotygodniową audycję „Lwowska Fala”. Podobnie jak przed ponad pół wiekiem, Katowice mają swojego przedstawiciela we Lwowie. Jest nim ks. infułat Józef Pawliczek, Wikariusz Generalny Archidiecezji Lwowskiej.

   Wstęp wolny.

    

   Wystawa czynna będzie w dniach 1-31.12.2015 r. w godzinach pracy Biblioteki.

    

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, ul. Kaszubska 23, Gliwice

   Wiadomość utworzona: 1 grudnia 2015 10:16, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 1 grudnia 2015 10:30, wykonana przez: Dagmara Wolny
   1 grudnia 2015
   EBSCO eBooks i Audiobooks

   Informujemy, że firma Ebsco oferuje zakup ponad 700.00 książek elektronicznych i ponad 33.000 książek audio wiodących wydawców z całego świata ze wszystkich dziedzin z nauk ścisłych, technicznych, medycznych, społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. Można kupować pojedyncze książki jak i całe kolekcje. Z ofertą książek można zapoznać się poprzez księgarnię internetową ECM. Dostęp do ECM jest bezpłatny, a dane do logowania może otrzymać każdy pracownik naukowy uczelni. Aby otrzymać dane do logowania należy przesłać swoje imię i nazwisko, stanowisko i nazwę instytucji na adres e-mail: rwlodarczyk@ebsco.com.

   Krótki film jak korzystać z ECM

   Jednocześnie firma Ebsco zaprasza na szkolenia online dotyczące wyszukiwania książek na platformie EBSCOhost i korzystania z księgarni internetowej ECM.

   Szkolenia odbędą się:

   Wtorek, 1 grudnia, godz. 10.00 - link do sesji:

   https://ebsco.webex.com/ebsco/k2/j.php?MTID=t07cec898ca92a873dc9e2d4a228aa6d9

   Środa, 2 grudnia, godz. 16.00 - link do sesji:

   https://ebsco.webex.com/ebsco/k2/j.php?MTID=tdf9a51f1c39ffe4d99174a5a7f97f8a2

    

   ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA!

   Wiadomość utworzona: 30 listopada 2015 12:24, autor: Joanna Kulik
   Ostatnia modyfikacja: 1 grudnia 2015 08:49, wykonana przez: Dagmara Wolny
   13 listopada 2015
   „Nie tylko autor i tytuł… : nowy sposób wyszukiwania informacji w katalogu NUKAT" – szkolenie online

   Wszystkich czytelników zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat wyszukiwania w katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych zapraszamy na szkolenie online, podczas którego postaramy się odkryć wszystkie tajemnice wyszukiwania przez interfejs CHAMO. Webinarium przygotowane przez Zespół NUKAT odbędzie się 16 listopada o godzinie 11.00 i potrwa ok. 2 godzin.

   Link do rejestracji: https://attendee.gotowebinar.com/register/2614886410952228098

   Wiadomość utworzona: 13 listopada 2015 13:39, autor: Dagmara Wolny
   17 listopada 2015
   Serwisy polskich książek elektronicznych: IBUK LIBRA i NASBI
   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza pracowników i studentów uczelni do korzystania z serwisów polskich książek elektronicznych IBUK LIBRA i NASBI.

   Bazy umożliwiają dostęp do blisko tysiąca książek naukowych i podręczników akademickich w języku polskim z różnych dziedzin nauki, m.in. informatyki, nauk matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i inżynieryjnych.

   Szczegółowe informacje:
   https://www.polsl.pl/Jednostki/RJO1/Strony/ezrodla/ibuk.aspx

   Wiadomość utworzona: 13 listopada 2015 13:09, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 17 listopada 2015 09:00, wykonana przez: Dagmara Wolny
   10 listopada 2015
   Wystawa Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku

   Galeria ZAKAMAREK

   zaprasza w dn. 10-30.11.2015 r.

   na wystawę

   Koniec i początek.

   Rok 1945 na Górnym Śląsku

    

    

   Wystawa przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach w przystępnej formie przybliża realia 1945 r. na Górnym Śląsku. Na planszach zaprezentowano zagadnienia związane m.in. z okupacją niemiecką, zakończeniem działań wojennych oraz wkroczeniem Armii Sowieckiej na Górny Śląsk, deportacjami mieszkańców tego regionu do ZSRS, tworzeniem się polskiej administracji, polityką narodowościową (weryfikacja i rehabilitacja), wysiedleniem ludności niemieckiej, funkcjonowaniem systemu obozowego i odbudową życia społeczno-gospodarczego.

   Przedstawione tematy zostały zilustrowane fotografiami, dokumentami, afiszami i wycinkami prasowymi. Zebrany materiał ikonograficzny pochodzi z placówek muzealnych (Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Historii Katowic, Muzeum w Rybniku, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Muzeum Miejskiego w Zabrzu), Archiwum Państwowego w Katowicach, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Bundesarchiv w Koblencji, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz z kolekcji osób prywatnych.

   Autor scenariusza wystawy – Tomasz Gonet
   Współpraca – Monika Bortlik-Dźwierzyńska
   Konsultant merytoryczny – dr hab. Adam Dziurok
   Projekt graficzny – Barbara Lepacka

   Wystawa będzie prezentowana w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej, Gliwice, ul. Kaszubska 23, w godzinach pracy Biblioteki.

   Wiadomość utworzona: 10 listopada 2015 08:05, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 10 listopada 2015 08:09, wykonana przez: Dagmara Wolny
   6 listopada 2015
   Przewodnik po zasobach elektronicznych – szkolenie on-line
   Przewodnik po zasobach elektronicznych – szkolenie on-line

   Zapraszamy na szkolenie on-line, na którym przedstawimy elektroniczne zasoby Biblioteki.

   Piszesz pracę dyplomową, przygotowujesz publikację czy badania - naucz się, jak wyszukiwać literaturę szybko i efektywnie. W trakcie kursu przedstawimy katalogi, bazy danych, narzędzia i sposoby wyszukiwania. Przećwiczymy wyszukiwanie w wybranych bazach.

   Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Kurs będzie dostępny na Platformie Zdalnej Edukacji Biblioteki Głównej od 16.11 do 21.12.2015 – zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych. Zapisy trwają, liczba miejsc ograniczona.

   Wiadomość utworzona: 6 listopada 2015 11:43, autor: Dagmara Wolny
   5 listopada 2015
   Dostęp do zasobów Taylor & Francis
   Dostęp do zasobów Taylor & Francis

   Z okazji Narodowego Święta Niepodległości  firma Taylor & Francis udostępnia ponad 140 artykułów poświęconych polskim badaniom. Wśród wybranych publikacji są:

   ·         artykuły zdobywców Nagrody Nobla

   ·         najlepsze artykuły polskich autorów z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych

   ·         najlepsze artykuły polskich autorów z dziedziny nauk ścisłych, nauk technicznych i medycyny

   ·         specjalnie wyselekcjonowane publikacje dotyczące polskiej historii, kultury, polityki i ekonomii

   Artykuły te będą dostępne bezpłatnie przez cały listopad.

   Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 5 listopada 2015 10:35, autor: Dagmara Wolny
   30 października 2015
   Listopad z Web of Science

   W dn. 10-13 listopada 2015 r. zapraszamy na godzinne, bezpłatne, internetowe szkolenia w zakresie wykorzystania platformy Web of Science. Dr Klementyna Karlińska-Batres przedstawi:

   ·         Co zawiera nowy indeks w bazie Web of Science Core Collection

   ·         Jak wyszukiwać patenty na platformie Web of Science

   ·         Jak stworzyć raport cytowań i wyliczyć indeks h

    

   Szczegółowy plan i linki do rejestracji

    

   Zapraszamy do udziału!

   Wiadomość utworzona: 30 października 2015 12:44, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 30 października 2015 12:46, wykonana przez: Dagmara Wolny
   22 października 2015
   Przerwa w dostępie do zasobów WBN

   Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 października 2015 r. (sobota) w godzinach 8.00-15.00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do zasobów WBN na serwerach ICM (Infona, WoS).
   W tym czasie prosimy o korzystanie z dostępu do baz Elsevier, Springer i Web of Science na serwerach wydawców.
   Za utrudnienia przepraszamy.

   Wiadomość utworzona: 22 października 2015 10:14, autor: Dagmara Wolny
   22 października 2015
   Przerwa techniczna w dostępie do bazy IEEE

   Uprzejmie informujemy, że z powodu prac technicznych w dniu 24 października (sobota) br. w godzinach 15.00-18.00 wystąpi przerwa w dostępie do bazy IEEE.

   Wiadomość utworzona: 22 października 2015 08:56, autor: Dagmara Wolny
   14 października 2015
   Web of Science – szkolenia online
   Web of Science – szkolenia online

   W dn.16-22.10. 2015 firma Thomson Reuters zaprasza na godzinne, bezpłatne, internetowe szkolenia dla użytkowników platformy Web of Science. W tej edycji dr Klementyna Karlińska-Batres przedstawi zmiany wprowadzone na platformie, sposoby wyszukiwania, a także zalety stosowania identyfikatora ID.

    

   Szczegółowy plan i linki do rejestracji

   Zapraszamy do udziału.

   Wiadomość utworzona: 14 października 2015 12:39, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 14 października 2015 12:40, wykonana przez: Dagmara Wolny
   14 października 2015
   Wystawa fotograficzna „Dla ludzi, dla przyrody”
   Wystawa fotograficzna „Dla ludzi, dla przyrody”


   Galeria ZAKAMAREK

   zaprasza na wystawę fotograficzną

   „Dla ludzi, dla przyrody”

    

   Wystawa prezentuje efekty projektów na rzecz ochrony przyrody, finansowanych ze środków Unii Europejskiej i wdrażanych przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

   Dzięki dofinansowaniu o łącznej wartości 365 mln zł prowadzone są działania na rzecz ochrony ponad 390 zagrożonych wyginięciem gatunków flory i fauny. W ramach projektów udało się wprowadzić do środowiska 3,4 mln rzadkich gatunków ryb, 93 żubry, 6 rysi, 73,5 tys. motyli niepylaków Apollo, 150 popielic i 390 susłów moręgowanych. Ochroną objęto obszary cenne przyrodniczo o łącznej powierzchni odpowiadającej terenom wielkości Warszawy i Trójmiasta. Zmodernizowano blisko 900 km ścieżek dydaktycznych i turystycznych, a także przeprowadzono 5 kampanii medialnych.

   Wystawa jest czynna do 30.10.2015 r. w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej, ul. Kaszubska 23, Gliwice, w godzinach pracy Biblioteki.

   Wiadomość utworzona: 14 października 2015 10:16, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 14 października 2015 10:17, wykonana przez: Dagmara Wolny
   5 października 2015
   Szkolenia dla czytelników

   Biblioteka Główna zaprasza na szkolenia dla czytelników. Studenci I roku i wszyscy nowi czytelnicy mogą wziąć udział w szkoleniu on-line na Platformie Zdalnej Edukacji oraz w szkoleniu stacjonarnym „Biblioteka - Twoje miejsce”.  W programie  zwiedzanie Biblioteki Głównej, prezentacja funkcjonowania czytelń i wypożyczalni, ćwiczenia z wyszukiwania literatury. Zapraszamy grupy oraz studentów indywidualnych. Uczestnicy szkoleń mogą uzyskać dodatkowe uprawnienia biblioteczne!

    

   Więcej informacji i terminy szkoleń na stronie Biblioteki

   Wiadomość utworzona: 5 października 2015 13:37, autor: Dagmara Wolny
   1 października 2015
   Dostęp testowy do bazy Applied Science and Technology Source
   Dostęp testowy do bazy Applied Science and Technology Source

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej otrzymała bezpłatny dostęp testowy do bazy Applied Science and Technology Source na platformie EBSCO.

    

   Baza Applied Science and Technology Source zawiera ponad 1.400 czasopism pełnotekstowych, 260 monografii i książek jak również kolekcje materiałów konferencyjnych z Global Science & Technology Forum, Proceedings of the World Congress on Engineering i wielu innych. Zakres tematyczny bazy obejmuje wiele dziedzin z zakresu nauk stosowanych, od matematyki po chemię, fizykę, technologie informacyjne i komunikacyjne, komputerowe bazy danych i oprogramowanie, sieci neuronowe, geologię, akustykę, lotnictwo, inżynierię i materiały biomedyczne, metalurgię i inne.

   Baza zawiera specjalistyczny tezaurus dziedzinowy.

    

   Test trwa do 31 października 2015 r.

    

   Zapraszamy do korzystania!

    

   Wiadomość utworzona: 22 września 2015 14:19, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 1 października 2015 11:44, wykonana przez: Dagmara Wolny
   23 września 2015
   WEBINAR – kształcenie inżynierów w nowoczesnym świecie
   WEBINAR – kształcenie inżynierów w nowoczesnym świecie

   Dnia 30 września 2015 r. o godz. 16,00 odbędzie się w języku angielskim webinar poświęcony kształceniu inżynierów w nowoczesnym świecie.

   Link do rejestracji:

   https://attendee.gotowebinar.com/rt/3578380752427369985?source=EMLA

    

   Osoby zarejestrowane otrzymają link do nagrania, który można odtworzyć w dowolnym czasie.

   Zapraszamy do udziału!

    

   Wiadomość utworzona: 22 września 2015 14:11, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 23 września 2015 09:33, wykonana przez: Dagmara Wolny
   18 września 2015
   Nowe szkolenia Web of Science

   W dn. 29.9-2.10.2015 zapraszamy na godzinne, bezpłatne, internetowe szkolenia w zakresie wykorzystania platformy Web of Science. Dr Klementyna Karlińska-Batres przedstawi nowe komponenty i możliwości bazy, a zwłaszcza jak wyszukiwać w WoS, jak działa nowy Journal Citation Reports, jak wyszukiwać cytowania.

    

   Szczegółowy plan i linki do rejestracji

    

   Zapraszamy do udziału.

   Wiadomość utworzona: 18 września 2015 13:27, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 18 września 2015 13:28, wykonana przez: Dagmara Wolny
   22 września 2015
   Nowa wersja bazy Journal Citation Reports
   Nowa wersja bazy Journal Citation Reports

   Na platformie Web of Science dostępna jest nowa wersja bazy Journal Citation Reports (JCR). Jest to narzędzie do oceny wartości merytorycznej czasopism naukowych na podstawie wielu wskaźników, największe znaczenie spośród nich ma  tzw. impact factor (IF). Aktualnie JCR podaje wartość tego wskaźnika od 1997 roku.

   W sieci akademickiej baza  jest dostępna on-line.

   Korzystanie spoza sieci akademickiej: wystarczy, że na terenie uczelni połączymy się z serwisem Web of Science z dowolnego komputera zarejestrowanego w sieci akademickiej, a następnie założymy w tym serwisie konto. Po założeniu konta możemy logować się i korzystać z serwisu również poza uczelnią, z dowolnego komputera.

   Wiadomość utworzona: 18 września 2015 08:22, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 22 września 2015 12:18, wykonana przez: Dagmara Wolny
   8 września 2015
   Zasoby Knovel na urządzeniach mobilnych - webinarium

   8 września na platformie Knovel uruchomiona zostanie aplikacja My Knovel ToGo, która pozwala na pobieranie na urządzenia mobilne wybranych zasobów Knovel i korzystanie z nich offline. Będzie ona dostępna dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych w My Knovel. Aplikację można pobrać za darmo na urządzenie mobilne z Apple iTunes App Store (iOS) oraz Google Play Store (Android).  

   W związku z tym 17 września 2015 o godz. 17:00 Knovel organizuje krótki webinar z My Knovel i My Knovel ToGo dla wszystkich zainteresowanych osób.

   Link do rejestracji

   Zapraszamy do udziału!

   Wiadomość utworzona: 8 września 2015 09:44, autor: Dagmara Wolny
   3 września 2015
   Wystawa „Wieże wyciągowe - od żurawia do konstrukcji żelbetowej"
   Wystawa „Wieże wyciągowe - od żurawia do konstrukcji żelbetowej"

   Galeria ZAKAMAREK

   zaprasza w dn. 1.9-30.9.2015 r.
   na wystawę

   „WIEŻE WYCIĄGOWE –
   od żurawia do konstrukcji żelbetowej”

    

   Wieże szybowe są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów górnośląskiego krajobrazu. Wydaje się, że wysokie stalowe konstrukcje z obracającymi się na szczycie kołami linowymi znajdowały się tutaj od zawsze. Tymczasem w ciągu ostatnich dwóch stuleci krajobraz Górnego Śląska ulegał ciągłym przemianom. W XVIII w. była to porośnięta gęstymi lasami rolnicza kraina, której mieszkańcy żyli z rolnictwa i leśnictwa. Dopiero pod koniec XVIII stulecia na teren Górnego Śląska wkroczył przemysł górniczo – hutniczy. Pierwsze wieże to nakryte dachem kołowroty nad płytkimi szybami. Potem przyszedł czas wieży murowanych, stalowych, żelbetowych. Po 1989 r. wraz z restrukturyzacją górnictwa część wież zniknęła ze śląskiego krajobrazu. Te, które pozostały pełnią nadal swoją rolę, będąc istotnych elementem przemysłowego krajobrazu Górnego Śląska. Mimo iż zostały stworzone przez inżynierów, a ich konstrukcja i forma były kształtowane przez ich funkcję, pełnią bardzo ważną rolę symboliczną. Identyfikują one kopalnię, symbolizują związek świata podziemnego z powierzchnią, są też elementem emocjonalnym, łączącym załogę z kopalnią.

   Wystawa prezentuje na rycinach, planach i fotografiach historię rozwoju wież wyciągowych.

   Autorzy wystawy: Adam Fruziński (kustosz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu), Piotr Wybraniec (dyrektor Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie).

   Oprac. plastyczne: Damian Adamczak i Antoni Kreis (GPE)

   Wystawa ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

   Zapraszamy do Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej - ul. Kaszubska 23 w Gliwicach - w godzinach pracy Biblioteki.

   Wiadomość utworzona: 3 września 2015 09:22, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 3 września 2015 10:07, wykonana przez: Dagmara Wolny
   5 sierpnia 2015
   Lato z Web of Science
   Lato z Web of Science

   Wraz z firmą Thomson Reuters zapraszamy w dn. 13 i 20 sierpnia na webinaria dotyczące wykorzystywania platformy Web of Science. W czasie godzinnych, bezpłatnych kursów zaprezentowane  będą metody wyszukiwania w bazie , wyliczania wskaźnika Impact Factor oraz tworzenia przypisów i bibliografii do pracy naukowej.  Szkolenia prowadzi dr Klementyna Karlińska-Batres.

   Więcej informacji oraz linki do rejestracji

   Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

   Wiadomość utworzona: 5 sierpnia 2015 10:56, autor: Dagmara Wolny
   30 lipca 2015
   Dane badawcze - zapraszamy do udziału w ankiecie
   Platforma Otwartej Nauki

   Zespół Platformy Otwartej Nauki (http://pon.edu.pl) działający w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym udostępniania i wykorzystania danych badawczych przez polskich naukowców.

   Ankieta przeznaczona jest dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych polskich instytucji akademickich (uczelni, jednostek naukowych PAN oraz instytutów badawczych). Kwestionariusz, którego wypełnienie zajmie ok. 15 minut, do sierpnia 2015 r. dostępny jest pod adresem: http://ankieta2015.icm.edu.pl

   Opracowanie wyników badania stanowić będzie element raportu poświęconego kwestii dostępu do danych badawczych, przygotowywanego aktualnie przez zespół ICM.

   W przypadku pytań, uprzejmie prosimy o wiadomość na adres ankieta2015@icm.edu.pl.

   Wiadomość utworzona: 30 lipca 2015 07:40, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 30 lipca 2015 08:59, wykonana przez: Dagmara Wolny
   20 lipca 2015
   Weź udział w konkursie!
   Konkurs UPRP

   Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

   1.       XIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2015,

   2.      III edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej,

   3.      III edycji konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej 2015,

   4.      XIII edycji konkursu na plakat 2015.

   Prace konkursowe można nadsyłać do 7 września (praca naukowa) lub do 15 września (informacja medialna, film, plakat). Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali, o terminie i miejscu której uczestnicy zostaną powiadomieni. Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

   Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem: http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2015/Menu05,824,7,index,pl/

   Wiadomość utworzona: 20 lipca 2015 09:57, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 20 lipca 2015 12:35, wykonana przez: Dagmara Wolny
   10 czerwca 2015
   Wystawa rysunków „Postacie z gier komputerowych”
   Wystawa rysunków „Postacie z gier komputerowych”

   Galeria ZAKAMAREK

   w Bibliotece Głównej

   zaprasza na wystawę rysunków

   Karola Słonki

   „Postacie z gier komputerowych”

    

    

   Karol Słonka

   Uczeń I klasy w Szkole Podstawowej nr 2 w Tychach. Zdobywca nagrody w konkursie plastycznym pt.: "List do Mikołaja", wręczonej przez Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego. Młody laureat dwóch kolejnych konkursów: "Palma Wielkanocna", a także organizowanego przez ZGH BOLESŁAW S.A. "Pracuj bezpiecznie", którego praca została opublikowana w kalendarzu na 2013 rok. Finalista konkursu "Podwodny Świat" 2014. Uczestnik szkolnego Koła Plastycznego prowadzonego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Tychach. Autor - redagowanego jeszcze pod okiem rodziców - bloga "Karol XD", gdzie można oglądać większość jego prac w ulubionej technice rysowania pasteli i flamastrów. Fan strategicznych gier komputerowych.

   Zapraszamy od 8 czerwca do 8 sierpnia 2015 r. w godzinach pracy Biblioteki

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, ul. Kaszubska 23, Gliwice

   Wiadomość utworzona: 10 czerwca 2015 16:47, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 10 czerwca 2015 16:48, wykonana przez: Dagmara Wolny
   5 czerwca 2015
   Nowe zasady oceny czasopism naukowych

   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy Komunikat w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

   Wiadomość utworzona: 5 czerwca 2015 14:09, autor: Dagmara Wolny
   5 czerwca 2015
   Książka miesiąca w Ibuk Libra: "Bez ograniczeń" prof. Jerzego Vetulaniego
   Książka miesiąca w Ibuk Libra: Bez ograniczeń prof. Jerzego Vetulaniego

   Co odróżnia nas od zwierząt? Po co nam emocje? Czy normy etyczne u polityków są zaniżone? Co dzieje się w mózgu seksoholików? Czy marihuana ma właściwości lecznicze? Czemu tak lubimy jeść, a nawet się opychać? Czy starzenie się jest nie do uniknięcia?

   Wybitny neurobiolog Jerzy Vetulani w rozmowie z Marią Mazurek opowiada o tajemnicach skomplikowanego i wciąż nie do końca poznanego organu: ludzkiego mózgu.

   Książka jest dostępna do końca czerwca na platformie Ibuk Libra z komputerów w sieci akademickiej. Zapraszamy do lektury!

   Wiadomość utworzona: 5 czerwca 2015 12:23, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 5 czerwca 2015 12:46, wykonana przez: Dagmara Wolny
   1 czerwca 2015
   Dostęp testowy do czasopism SAGE

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej informuje, że otrzymała bezpłatny dostęp testowy do czasopism elektronicznych wydawcy SAGE Publications. Dostęp obejmuje czasopisma z pakietu IMECHE Journals Collections oraz SAGE Premier. Baza gromadzi pełne teksty artykułów czasopism naukowych z zakresu m.in. inżynierii materiałowej, informatyki, nauk medycznych, ekonomicznych i społecznych. Test umożliwia dostęp do ponad 730 tytułów czasopism.

    

   Dostęp możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej:

    

   http://online.sagepub.com/

    

   Test trwa do 30 czerwca 2015 r. Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 1 czerwca 2015 10:07, autor: Dagmara Wolny
   26 maja 2015
   Web of Science – szkolenia w czerwcu
   Web of Science – szkolenia w czerwcu

   Wraz firmą Thomson Reuters zapraszamy w dn. 10-12.06 na bezpłatne, godzinne  szkolenia on-line dotyczące wykorzystania bazy Web of Science.

   W czerwcu dr Klementyna Karlińska-Bartes zaprezentuje jak tworzyć raport cytowań  i indeks Hirscha, jak wyszukiwać cytowania oraz jak korzystać z bazy Medline na platformie Web of Science.

   Zapraszamy do udziału!

   Terminy i linki do rejestracji.

   Wiadomość utworzona: 26 maja 2015 11:14, autor: Dagmara Wolny
   13 maja 2015
   Wystawa „Człowiek przez duże C”

   Galeria Zakamarek

   w Bibliotece Głównej

   zaprasza na wystawę 

   „Człowiek przez duże C”

    

    

    

   Wystawa przygotowana przez Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej przedstawia najważniejsze fragmenty biografii Profesora Jana Karskiego – legendarnego kuriera Polskiego Państwa Podziemnego, „Człowieka, który próbował powstrzymać Holokaust”, wybitnego profesora Georgetown University w Waszyngtonie. Prace historyczne prof. Karskiego stanowią jeden z najciekawszych przyczynków do zrozumienia skomplikowanej historii Polski i świata w minionym stuleciu, stawiając ich autora w gronie wybitnych dokumentalistów XX wieku.

   Autorką tekstu wystawy jest  Aleksandra Klich-Siewiorek - redaktor prowadząca magazynu świątecznego Gazety Wyborczej.

    

   Wystawa czynna będzie w dn. 7.05-5.06.2015r.

   w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej, ul. Kaszubska 23, Gliwice

    

   Zapraszamy w godzinach otwarcia Biblioteki.

   Wiadomość utworzona: 13 maja 2015 16:40, autor: Dagmara Wolny
   5 maja 2015
   Dostęp testowy do specjalistycznych baz EBSCO
   Dostęp testowy do specjalistycznych baz EBSCO

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej otrzymała bezpłatny dostęp testowy do następujących specjalistycznych baz danych EBSCO z zakresu techniki, nauk ścisłych oraz różnych dziedzin inżynierii:

    

   Applied Science & Technology Source,

   Art Source,

   Chemical Hazard Information Library,

   EconLit with Full Text,

   Energy & Power Source,

   Entrepreneurial Studies Source,

   Environment Complete,

   GeoREF,

   GeoREF in Process,

   Legal Source,

   Petroleum Abstracts TULSA® Database,

   Polymer Library,

   Shock & Vibration Digest,

   Textile Technology Complete

    

   Szczegółowe informacje na temat poszczególnych baz

    

   Bazy dostępne są z platformy EBSCOhost w sieci akademickiej.

   Test trwa do 4 lipca 2015 r. Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 5 maja 2015 13:54, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 5 maja 2015 14:11, wykonana przez: Dagmara Wolny
   30 kwietnia 2015
   Web of Science w maju
   WoS w maju

   W dn. 18-20.05 wraz z firmą Thomson Reuters zapraszamy na bezpłatne, godzinne szkolenia on-line. Dr Klementyna Karlińska-Batres przedstawi jak wyliczany jest wskaźnik Impact Factor, dlaczego warto wyróżniać się przy pomocy identyfikatora autora Researcher ID oraz jak korzystać z platformy Web of Science.

   Szczegółowe terminy oraz linki do logowania

   Wiadomość utworzona: 30 kwietnia 2015 11:36, autor: Dagmara Wolny
   22 kwietnia 2015
   Uwolnij książkę!
   Uwolnij książkę!

   Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza do udziału w akcji darmowej wymiany książek między czytelnikami. Akcja dotyczy wszystkich typów literatury, gier planszowych oraz gier komputerowych i potrwa od 23 do 30 kwietnia. Zachęcamy do udziału.

   Akcja darmowej wymiany książek to jeden z elementów gliwickich obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. W programie – oprócz bookcrossingu – spotkanie z Małgorzatą Kalicińską autorką „Domu nad rozlewiskiem” (CH Forum), happening „Gliwice Czytają!”, degustacja potraw przygotowanych przez uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, występ mażoretek z Młodzieżowego Domu Kultury, happening „My jesteśmy mole książkowe” Akademickiego Teatru „Remont” oraz warsztaty pod hasłem „Szybko, szybciej i najszybciej czytaj książki”, które odbędą się w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

   Więcej o akcji i innych wydarzeniach:
   https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto-rozrywka-zycie-i-styl-gospodarka/gliwice-czytaja

   Wiadomość utworzona: 21 kwietnia 2015 15:12, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 22 kwietnia 2015 09:52, wykonana przez: Dagmara Wolny
   17 kwietnia 2015
   Web of Science – nowe szkolenia w dn. 23-28.04
   Web of Science – nowe szkolenia w dn. 23-28.04

   Zapraszamy na bezpłatne, godzinne webinaria dotyczące platformy Web of Science. W  kwietniu dr Klementyna Karlińska-Batres przedstawi:

    

   Jak wyszukać publikacje danego autora lub wszystkich autorów powiązanych z daną instytucją?

    

   Na jakich zasadach wybierane są materiały konferencyjne do bazy Web of Science Core Collection?

    

   Terminy i formularz do rejestracji

   Wiadomość utworzona: 17 kwietnia 2015 16:09, autor: Dagmara Wolny
   17 kwietnia 2015
   Uwaga! Konkurs dla studentów
   Konkurs dla studentów

   Zostań tropicielem informacji  i wygraj bon do księgarni.

   14 kwietnia 2015 r. opublikujemy 3 pytania.  Na odpowiedzi czekamy pod adresem bg.info@polsl.pl do 16 kwietnia do północy. Zwycięzców nagrodzimy bonami do księgarni.

   Sprawdź, czy potrafisz wyszukiwać informacje! Wykorzystaj PRIMO - multiwyszukiwarkę dostępną na naszej stronie.

   Regulamin konkursu     

   Pytania konkursowe

   Prawidłowe odpowiedzi

   Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie! Zwycięzcy zostali powiadomieni mailem o wygranej. 

   Wiadomość utworzona: 13 kwietnia 2015 10:18, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 17 kwietnia 2015 15:14, wykonana przez: Dagmara Wolny
   8 kwietnia 2015
   Przewodnik po zasobach elektronicznych, czyli jak nie zginąć w gąszczu informacji
   Przewodnik po zasobach elektronicznych, czyli jak nie zginąć w gąszczu informacji

   Piszesz pracę dyplomową, przygotowujesz publikację czy badania – naucz się, jak wyszukiwać literaturę szybko i efektywnie.

    

   Zapraszamy na interaktywne szkolenie prezentujące elektroniczne zasoby Biblioteki.

   Przedstawimy bazy danych, sposoby wyszukiwania, katalogi i narzędzia wyszukiwawcze. Przećwiczymy wyszukiwanie w wybranych bazach. Dla uczestników uruchamiamy dostęp do baz z komputerów domowych.

    

   Udział w szkoleniu bezpłatny! Kurs będzie dostępny na Platformie Zdalnej Edukacji Biblioteki Głównejod 20.04 do 24.05.2015 – zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych. Zapisy trwają, liczba miejsc ograniczona!

   Wiadomość utworzona: 8 kwietnia 2015 08:01, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2015 08:04, wykonana przez: Dagmara Wolny
   30 marca 2015
   Wystawa fotografii „Mężczyźni z węgla”
   Wystawa fotografii „Mężczyźni z węgla”

   Galeria ZAKAMAREK

   zaprasza w dniach 28.3-23.4.2015 r.

   na wystawę fotografii

   Anny Kowalczyk Kovaloovej

   „Mężczyźni z węgla”

   Celem projektu jest podjęcie walki ze stereotypem Ślązaków – wciąż jeszcze widzianych (w innych regionach, ale i na samym Śląsku) wyłącznie przez pryzmat kopalń, hut i ciężkiego przemysłu. Inicjatywa ma pokazać, że Śląsk stoi ludźmi sukcesu, a sukces ma niejedno imię i niejedną twarz. Śląsk budują Mężczyźni z Węgla – budują gestem, obrazem, dźwiękiem, słowem i sercem.

   Anna Kowalczyk Kowaloova - do południa inżynier. Do rana żona, matka, pasjonatka. Bieganie, malowanie, czytanie i fotografia... wszystkim tym pasjom oddaje się bez reszty. Absolwentka bytomskiego ZSEE, Politechniki Śląskiej oraz FotoEdukacji. Felietonistka z pasji, pisała dla BezWyjątku.pl oraz kilku innych portali internetowych. Fotografią zajęła się kilka lat temu, kiedy zachwyciła się zdjęciami Bressona i Hoopsa. Wtedy postanowiła, że sama spróbuje. A chcieć znaczy móc. I tak zrodził się pomysł Projektu. Późnym wieczorem, przy dźwiękach Śląskiej Grupy Bluesowej. A reszta... resztą są powstałe jak do tej pory reportaże i portrety Mężczyzn z węgla.

   Miejsce: Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, ul. Kaszubska 23, Gliwice

   Zapraszamy w godzinach otwarcia Biblioteki.

   Wiadomość utworzona: 30 marca 2015 12:18, autor: Dagmara Wolny
   13 marca 2015
   Web of Science - szkolenia online 27-31.03.2015 r.
   Web of Science - szkolenia online 27-31.03.2015 r.

   ·         Jak tworzyć w ciągu kilku minut przypisy i końcową bibliografię w pisanym artykule lub pracy dyplomowej?

   ·         Dlaczego niektóre czasopisma nie są ujęte w bazie Web of Science Core Collection?

   ·         Jak zaprogramować platformę Web of Science, aby automatycznie wyszukiwała publikacje i cytowania?

   Aby uzyskać odpowiedzi zapraszamy do udziału w marcowych szkoleniach firmy Thomson Reuters.

    

   Bezpłatne szkolenia odbywają się w języku polskim, w internecie na patformie WebEx. Prowadzenie: dr Klementyna Karlińska-Batres (Thomson Reuters)

    

   Terminy szkoleń i formularz do rejestracji

    

   Zapraszamy!

   Wiadomość utworzona: 13 marca 2015 08:27, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 13 marca 2015 08:28, wykonana przez: Dagmara Wolny
   13 marca 2015
   Szkolenie z baz Reaxys Medicinal Chemistry i REAXYS
   Szkolenie z baz Reaxys Medicinal Chemistry i REAXYS

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza na szkolenie z baz wydawnictwa Elsevier: Reaxys Medicinal Chemistry i Reaxys.

   Szkolenie odbędzie się 19 marca o godz. 10.00 w Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Krzywoustego 8 (Sala Konferencyjna H013). Przewidywany czas szkolenia około 1,5 godz.

   Prowadzenie: specjalista ds. szkoleń Elsevier dr inż. Katarzyna Gaca.

    

   Link do rejestracji na szkolenie

     

   Serdecznie zapraszamy!

    

   Wiadomość utworzona: 11 marca 2015 09:43, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 13 marca 2015 08:31, wykonana przez: Dagmara Wolny
   2 marca 2015
   Dostęp testowy do baz Reaxys Medicinal Chemistry i Reaxys
   Dostęp testowy do baz Reaxys Medicinal Chemistry i Reaxys

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej otrzymała bezpłatny dostęp testowy do baz wydawnictwa Elsevier:

   Reaxys Medicinal Chemistry i Reaxys

   Bibliograficzno-abstraktowe bazy zawierają informacje z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i organometalicznej oraz nauk pokrewnych: inżynierii chemicznej i nauk medycznych.

   Więcej informacji o bazach na stronie wydawcy:

   http://www.elsevier.com/online-tools/reaxys#

    

   Test trwa do 31 marca 2015 roku.

    

   Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 2 marca 2015 15:53, autor: Dagmara Wolny
   27 lutego 2015
   Tydzień e-książki
   nikkorsnaper

   W dniach 1-7 marca br. świętujemy Tydzień e-książki.  Zapraszamy czytelników do korzystania z książek elektronicznych dostępnych w naszej Bibliotece w ramach baz:

    

      
      
      

   Dostęp do baz posiadają użytkownicy sieci akademickiej, a z komputerów domowych pracownicy i studenci poprzez serwer proxy.

   Wiadomość utworzona: 27 lutego 2015 11:34, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 27 lutego 2015 11:36, wykonana przez: Dagmara Wolny
   26 lutego 2015
   Przypomnienie
   Przypomnienie

   Biblioteka Główna uprzejmie przypomina pracownikom i doktorantom, że zgodnie z Zarządzeniem nr 81/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 lipca 2012 r., ostateczny termin przekazywania informacji do bazy Dorobek o publikacjach z roku 2014 upływa w dniu 31 marca 2015 r. Publikacje można zgłaszać dostarczając oryginał lub kopię do Oddziału Informacji Naukowej, pocztą elektroniczną na adres bg.dnp@polsl.pl lub korzystając z zakładki „Formularz - zgłaszanie publikacji do bazy”, dostępnej na stronie http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/. 

    

   Wiadomość utworzona: 26 lutego 2015 12:06, autor: Dagmara Wolny
   16 marca 2015
   Dostęp testowy do publikacji Trans Tech Publications
   Dostęp testowy do czasopism Trans Tech Publications

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej informuje, że otrzymała bezpłatny dostęp testowy do czasopism i książek wydawcy Trans Tech Publications. Jest to wydawca, który specjalizuje się w publikacjach z szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. Test umożliwia dostęp do 15 czasopism:

    

   1.         Materials Science Forum

   2.         Key Engineering Materials

   3.         Solid State Phenomena

   4.         Defect and Diffusion Forum

   5.         Diffusion Foundations

   6.         Applied Mechanics and Materials

   7.         Advanced Materials Research

   8.         Advances in Science and Technology

   9.         Journal of Nano Research

   10.     Journal of Biomimetics, Biomaterials  and Tissue Engineering

   11.     Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering

   12.     Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials

   13.     International Journal of Engineering Research in Africa

   14.     Advanced Engineering Forum

   15.     Nano Hybrids

    

   Dostęp możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej lub z komputerów domowych poprzez serwer Proxy.

    

   Test trwa do 1 maja 2015 r. Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 26 lutego 2015 11:45, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 16 marca 2015 11:32, wykonana przez: Dagmara Wolny
   25 lutego 2015
   Polski serwis książek elektronicznych - IBUK LIBRA
   Polski serwis książek elektronicznych - IBUK LIBRA

   Zapraszamy do korzystania z serwisu IBUK LIBRA, który zawiera polskie książki elektroniczne publikowane przez wydawnictwa naukowe m.in. PWN, WNT, WKŁ, PZWL

   i in.

   Subskrypcja bazy umożliwia dostęp do pełnych tekstów 231 książek oraz do około 500 publikacji bezpłatnych z różnych dziedzin m.in. informatyki, nauk ekonomicznych, matematyczno–przyrodniczych. Od marca na stronie IBUK LIBRA będzie zamieszczana jedna z nowości książkowych PWN. Z „książką miesiąca” będzie można zapoznać się przez 30 dni.

   Dostęp do bazy możliwy jest z komputerów sieci Politechniki Śląskiej lub spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl po otrzymaniu unikalnego kodu PIN do zdalnego logowania. Kod PIN można otrzymać osobiście w Bibliotece Głównej lub przesłać swoje dane (imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej) na adres bg.info@polsl.pl.

   IBUK Libra umożliwia korzystanie z takich funkcjonalności jak: tworzenie indywidualnej wirtualnej półki z książkami, zaawansowaną pracę z tekstem: wyszukiwanie wewnątrztekstowe, zaznaczanie tekstu, generowanie bibliografii, wprowadzanie własnych notatek, korzystanie z encyklopedii.

   Aby skorzystać z zaawansowanych funkcjonalności należy utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.

    

   Szczegółowe informacje: pomoc i wymagania systemowo-sprzętowe:

    

   http://libra.ibuk.pl/pomoc

    

   Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 25 lutego 2015 12:25, autor: Dagmara Wolny
   23 lutego 2015
   Informacje Wypożyczalni
   Komunikat

   Uprzejmie informujemy, że:
   • odbiór książek w Wypożyczalni następuje po 5 godzinach od złożenia zamówienia (w godzinach pracy Wypożyczalni)
   • Wypożyczalnia Międzybiblioteczna jest nieczynna do 6 marca br.

   Wiadomość utworzona: 23 lutego 2015 08:22, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 23 lutego 2015 08:23, wykonana przez: Dagmara Wolny
   18 lutego 2015
   Wystawa fotografii "Nauka - idea w praktyce"
   Wystawa fotografii "Nauka - idea w praktyce"

   Galeria Zakamarek

   zaprasza w dniach 18.02-17.03.2015 r.

   na wystawę fotografii:

   Nauka – idea w praktyce

    

   Jakie zastosowania mogą mieć  obecne i przyszłe pomysły naukowców? Właśnie ta tajemnica nauki jest jej najpiękniejszą cechą. Nie uznając autorytetów i dogmatów, z góry nie wartościując swoich pomysłów, nauka poprzez stawianie hipotez, wykonywanie eksperymentów i formułowanie teorii daje nam naszą codzienność zapisaną nie tylko w wersji HD i Dolby Stereo. Stąd też hasło przewodnie 5. Biennale Fotograficznego "Nauka w obiektywie" to "Nauka - idea w praktyce", które dla wszystkich zachwyconych fotograficznym opisem zmagań naukowców niech będzie impulsem do działania. Innowacyjność nauki, zastosowanie jej dorobku w naszym życiu, często zależą od tej jednej chwili, kiedy wiedza teoretyka zderzy się z potrzebą praktyka.

   Zapraszamy do Biblioteki Głównej, ul. Kaszubska 23, Gliwice

   Wystawa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.

   Wiadomość utworzona: 18 lutego 2015 12:38, autor: Dagmara Wolny
   9 lutego 2015
   Web of Science – szkolenia online 25, 26, 27 lutego
   Web of Science – szkolenia online 25, 26, 27 lutego

   W nowym semestrze zapraszamy na kolejną edycję bezpłatnych szkoleń w zakresie wykorzystywania platformy Web of Science.

   W lutym polecamy Państwu bazę  piśmiennictwa medycznego Medline, a także  wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych oraz tworzenie raportów cytowań i indeks Hirscha. Szkolenia odbywają się w języku polskim, a do udziału konieczny jest jedynie komputer z dostępem do Internetu. Spotkania prowadzi dr Klementyna Karlińska-Batres.

   Terminy i formularz do rejestracji

   Wiadomość utworzona: 9 lutego 2015 13:03, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 9 lutego 2015 13:21, wykonana przez: Dagmara Wolny
   9 lutego 2015
   Konkurs Knovel dla studentów
   Konkurs Knovel

   Zapraszamy do udziału w konkursie Knovel Academic Challenge 2015. Co tydzień publikowane są pytania, a przy odpowiedzi należy wykorzystać bazę książek elektronicznych Knovel. Zdalny dostęp do bazy studenci Politechniki Śląskiej mogą uzyskać poprzez serwer proxy.

    

   Do wygrania cenne nagrody m.in.: Apple iPad Air II Wi-Fi 16Gb, słuchawki Bose QC 20i z funkcją Acoustic Noise Cancelling, bony Amazon o wartości 100$.

    

   Bliższe informacje i warunki konkursu na stronie Knovel Academic Challenge.

    

   Uwaga: przy rejestracji uczestnictwa należy użyć polskiej nazwy uczelni Politechnika Śląska.

    

   Konkurs trwa do 29 marca 2015 roku.

   Wiadomość utworzona: 9 lutego 2015 12:58, autor: Dagmara Wolny
   20 stycznia 2015
   Wystawa "Nauka - świat wokół nas"

   Galeria ZAKAMAREK
   zaprasza na wystawę

   Nauka – świat wokół nas

   Wystawa jest prezentacją fotografii wyłonionych w konkursie fotograficznym organizowanym przez Uniwersytet Śląski w ramach cyklicznego projektu "Nauka w obiektywie".

   Wybrane prace nawiązują do 29 projektów naukowych reprezentujących 13 ośrodków naukowych w Polsce. Zaprezentowane fotografie pokazują  jak fascynującym miejscem może być nasze otoczenie, a jednocześnie ukazują piękno i bogactwo działalności naukowej.
    
   Wystawa będzie prezentowana w  Galerii Zakamarek w dniach 15.01-16.02.2015 r.
    
   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej
   ul. Kaszubska 23, Gliwice
    
   Zapraszamy w godzinach pracy Biblioteki.

   Wiadomość utworzona: 20 stycznia 2015 13:10, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 20 stycznia 2015 13:55, wykonana przez: Dagmara Wolny
   16 stycznia 2015
   NASBI – polskie książki elektroniczne
   baza NASBI

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza pracowników i studentów Politechniki Śląskiej do korzystania z polskiego serwisu książek elektronicznych NASBI (Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa). Baza zawiera książki elektroniczne publikowane przez polskie wydawnictwa naukowe, takie jak Helion, WNT, WKŁ i in.

    

   Subskrypcja bazy umożliwia dostęp do pełnych tekstów 120 książek z różnych dziedzin nauk technicznych. Z każdego tytułu może korzystać jednocześnie 5 użytkowników. Dostęp do bazy możliwy jest z komputerów sieci Politechniki Śląskiej lub spoza sieci uczelnianej po otrzymaniu unikalnego kodu PIN do zdalnego logowania, który można otrzymać w Bibliotece Głównej w Oddziale Informacji Naukowej lub drogą mail-ową. W tym celu należy przysłać swoje dane (imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej) na adres bg.info@polsl.pl.

    

   Aby skorzystać z bazy należy założyć indywidualne konto i zalogować się do serwisu:

    

   - wejść na stronę: nasbi.pl i założyć indywidualne konto,

    

   - potwierdzić założenie konta klikając na link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail,

    

   - zalogować się do bazy,

    

   - wyszukać publikację do wypożyczenia według następujących kryteriów: tytułu, autora, numeru ISBN lub wydawcy. Publikacje można również wyszukiwać poprzez Kategorie (menu z lewej strony).

    

   - po wyszukaniu właściwej publikacji należy wybrać opcję Pożycz widniejącą obok tytułu (przed wypożyczeniem można zapoznać się z częścią tekstu publikacji wybierając opcję Czytaj fragment). Po kliknięciu opcji Pożycz książka przechodzi na półkę użytkownika (górne menu). Pozostanie tam przez 14 dni (użytkownik może ją wcześniej "zwrócić" używając opcji Oddaj).

    

   Prezentacja NASBI

    

   Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 16 stycznia 2015 12:43, autor: Dagmara Wolny
   12 stycznia 2015
   Szkolenia online z obsługi platformy Web of Science – 21, 22, 23 stycznia 2015r.
   Szkolenia online z obsługi platformy Web of Science

   Zapraszamy na bezpłatne szkolenia, w trakcie których przedstawione zostaną zasady wyliczania wskaźnika Impact Factor, baza danych Journal Citation Reports pozwalającą oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe, a także profil ResearcherID, dzięki któremu  można zarządzać swoimi publikacjami.

   Szkolenia poprowadzi dr Klementyna Karlińska-Batres  z firmy Thomson Reuters.

   Terminy szkoleń i formularze do rejestracji znajdują się w załączniku.

   Wiadomość utworzona: 12 stycznia 2015 12:06, autor: Dagmara Wolny
   7 stycznia 2015
   Brak dostępu do baz Reaxys i EMIS w 2015 roku
   Komunikat

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej informuje, że w 2015 roku Politechnika Śląska nie posiada dostępu do baz Reaxys i EMIS (Emerging Markets Information Service). Bazy te zostały skreślone z prenumeraty.

   Wiadomość utworzona: 7 stycznia 2015 13:06, autor: Dagmara Wolny
   8 stycznia 2015
   Wykaz czasopism punktowanych za 2014 r.
   Komunikat MNiSzW

   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach w 2014 r.

   Zaktualizowana została punktacja czasopism w części A zgodnie ze wskaźnikiem Impact Factor opublikowanym w Journal Citation Reports w 2014 r. oraz w części B dla czasopism, które pozytywnie przeszły proces odwołań w 2014 r. 

    

   Wiadomość utworzona: 7 stycznia 2015 12:20, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2015 09:40, wykonana przez: Dagmara Wolny
   11 grudnia 2014
   Nowa wystawa w Galerii „Zakamarek”
   Wystawa „Zwykli-Niezwykli. Popatrz na mnie tylko szerzej”

   Niepełnosprawny, senior, Rom, twardziel, czy pracownik spółdzielni socjalnej wywołują określone skojarzenia. Dlatego od 12.12.2014 do 12.01.2015 w Bibliotece Głównej zapraszamy na wystawę Zwykli-Niezwykli. Popatrz na mnie tylko szerzej. Jej bohaterowie pomogą spojrzeć na siebie z innej, nieszablonowej strony, udowadniając tym samym, że każdy z nas odnajdzie w nich cząstkę siebie. 

   Wystawa składa się z trzydziestu pięciu zdjęć mieszkańców województwa śląskiego w tym uczestników projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy za pomocą przygotowanych przez siebie tekstów, łamią przypisywane im – ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, wygląd, niepełnosprawność etc. – stereotypy.

   Organizatorami wystawy są Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

   Galeria „Zakamarek”

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej

   ul. Kaszubska 23, Gliwice

   Wystawa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.

   Wiadomość utworzona: 11 grudnia 2014 10:48, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 11 grudnia 2014 10:49, wykonana przez: Dagmara Wolny
   1 grudnia 2014
   Wystawa wydawnictw naukowych
   Wystawa wydawnictw naukowych

   Biblioteka Główna oraz Księgarnia Naukowa Joljur mają przyjemność zaprosić na wystawę najnowszych obcojęzycznych wydawnictw naukowych.

   Wystawa odbędzie się w dniach 2-4 grudnia w godz. 10-16 w sali wystawowej Biblioteki Głównej przy ul. Kaszubskiej 23.

   W czasie trwania wystawy będzie można złożyć zamówienie na pozycje  wybrane z katalogów wydawców.

   Wiadomość utworzona: 1 grudnia 2014 11:36, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 1 grudnia 2014 11:43, wykonana przez: Dagmara Wolny
   1 grudnia 2014
   Baza SCOPUS – szkolenie
   Baza SCOPUS – szkolenie

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie z praktycznego zastosowania bazy SCOPUS.

   W programie m.in. wyszukiwanie publikacji i cytowań autorów, indeks Hirscha, analiza materiałów indeksowanych w bazie (czasopisma, materiały konferencyjne, serie książkowe, patenty).

    

   Szkolenie odbędzie się 9 grudnia 2014 r. w godz. 12.00 – 13.30 w sali nr 210,  II piętro

   Prowadzenie: dr inż. Katarzyna Gaca (Elsevier)

    

   Baza SCOPUS  jest dostępna z komputerów sieci uczelnianej.

   Link do rejestracji na szkolenie  http://goo.gl/cu7xG8

    

   Serdecznie zapraszamy!

    

    

    

   Wiadomość utworzona: 28 listopada 2014 15:35, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 1 grudnia 2014 11:47, wykonana przez: Dagmara Wolny
   28 listopada 2014
   Web of Science – szkolenia online
   Web of Science – szkolenia online

   Zapraszamy na grudniową edycję szkoleń online prezentującą funkcje i narzędzia platformy Web of Science. W czasie godzinnych, bezpłatnych szkoleń dr Klementyna Karlińska-Batres z firmy Thomson Reuters przedstawi Państwu proces selekcji czasopism do bazy, wyszukiwanie publikacji wg nazwiska autora oraz wg nazwy instytucji. Szkolenia odbywają się w języku polskim.

   Terminy szkoleń i formularze do rejestracji znajdują się w załączniku.

   Zapraszamy!

   Wiadomość utworzona: 28 listopada 2014 15:09, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 28 listopada 2014 15:10, wykonana przez: Dagmara Wolny
   17 listopada 2014
   Szkolenie z bazy Knovel i prezentacja serwisu Geofacets

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące korzystania z zasobów i narzędzi interaktywnych bazy książek elektronicznych Knovel.

   Po szkoleniu odbędzie się prezentacja nowego serwisu dla geologów Geofacets.

   Szkolenie i prezentacja odbędą się 26 listopada 2014 roku w sali nr 210 (dawna Czytelnia Abstraktów i Prac Doktorskich, II piętro) w godz. 10.30-12.30.

    

   Baza Knovel jest dostępna z komputerów sieci uczelnianej.

    

   Serdecznie zapraszamy!

   Wiadomość utworzona: 17 listopada 2014 10:31, autor: Dagmara Wolny
   6 listopada 2014
   Wystawa "Dolomity: światło i przestrzeń"

   Galeria ZAKAMAREK

   Biblioteki Głównej

   Politechniki Śląskiej

   ul. Kaszubska 23, Gliwice

    

   zaprasza na wystawę autorstwa dr. inż. Krzysztofa Zioło

   „Dolomity: światło i przestrzeń”

    

    

   Notka o autorze wystawy:

    

   Krzysztof Zioło - dr inż. elektronik, st. kustosz dyplomowany jest dyrektorem Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej. Od lat pasjonuje się turystyką, architekturą i przyrodą. A wszystkie te zainteresowania łączy fotografia, która umożliwia utrwalenie przeżyć i obserwacji autora. Plonem wypraw turystycznych są kolejne wystawy: „Prowansalskie wędrówki”, „Alpejskie impresje”, „Tureckie kontrasty”, „Po prostu Lwów”, „Toż to Lwów”, „Ślady przeszłości – Wołyń”, „Ślady przeszłości – Podole”, „Kresowe świątynie Rzeczpospolitej”, „Krymskie impresje”, „Piękno stworzone”, „Biblioteki Europy”, „Remont w bibliotece”, „Impresje z pogranicza lądu i morza”…

    

   Najnowsza wystawa, „Dolomity: światło i przestrzeń” odzwierciedla jego trwającą od dzieciństwa fascynację światem gór. Dla człowieka żyjącego na nizinach góry stanowią odległy i tajemniczy świat. Przybywając tam doznaje szczególnych wrażeń.... z jednej strony dobrze znany spokojny krajobraz staje się niezwykle dynamiczny, a widoki ze szczytów wręcz zapierają dech, szczyty jak fale ciągle biegną i biegną, jedna za drugą i tak bez końca.... a w dali horyzont i ciekawość co dalej. Ale dostanie się tam wymaga wysiłku. Z drugiej strony bezkres horyzontu widziany ze szczytów maleje prawie do zera w głębokich dolinach i wąwozach. Pokonanie drogi pomiędzy pozornie bliskimi punktami zabiera zdumiewająco dużo czasu.  I wymaga doświadczenia i kondycji. Kapryśna i błyskawicznie zmienna pogoda to dodatkowe atrakcje. A w Dolomitach dochodzi jeszcze niezwykłe światło południa, bardzo rzadkie na naszych szerokościach geograficznych. Taki właśnie świat autor pokazuje na swojej wystawie, świat ulotny, a jednak konkretny, romantyczny, ale pełen trudu, piękny ale też niebezpieczny.......

    

    

   Wystawa jest czynna w dniach 10.11-10.12.2014 r.

   w godzinach otwarcia Biblioteki.

   Wstęp wolny.

   Wiadomość utworzona: 6 listopada 2014 09:11, autor: Dagmara Wolny
   5 listopada 2014
   Przewodnik po zasobach elektronicznych – kurs on-line na Platformie Biblioteki Głównej

   Jeżeli nie wiesz jak i gdzie znaleźć literaturę potrzebną na zajęcia czy do napisania pracy, weź udział w szkoleniu on-line. Zbiory bibliotek całego świata do Twojej dyspozycji. Naukowe książki i czasopisma na pulpicie Twojego komputera. Bazy danych bez tajemnic. Normy jakich potrzebujesz – szybko i bezpłatnie. Te i inne zagadnienia przedstawiamy w kursie „Przewodnik po zasobach elektronicznych” na Platformie Zdalnej Edukacji Biblioteki Głównej. W programie teoria i ćwiczenia praktyczne. Udział bezpłatny! Kurs będzie dostępny od 17.11.2014 do 21.12.2014 – zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych. Zapisy trwają.

   Wiadomość utworzona: 5 listopada 2014 12:20, autor: Dagmara Wolny
   4 listopada 2014
   Web of Science – szkolenia online
   Web of Science – szkolenia online

   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na listopadową edycję szkoleń online prezentującą funkcje i narzędzia platformy Web of Science. W programie m.in. tworzenie raportów cytowań i indeks Hirscha oraz zarządzanie bibliografią przy pomocy programu EndNot Online. Spotkania będzie prowadzić dr Klementyna Karlińska-Batres z firmy Thomson Reuters.
   Terminy szkoleń i formularz do rejestracji w załączniku.

   Zapraszamy!

    

   Wiadomość utworzona: 4 listopada 2014 13:06, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 4 listopada 2014 13:08, wykonana przez: Dagmara Wolny
   28 października 2014
   Szkolenie z bazy IEEE/IET

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie z bazy  IEEE/IET

   (Institute of Electrical and Electronics Engineers/ Institution of Engineering and Technology). Szkolenie, które poprowadzą p. Eszter Lukacs  i p. Anna Abramowska odbędzie się

   4 listopada 2014 roku w Czytelni Abstraktów i Prac Doktorskich (II piętro) w godz. 10.00–11.30

   Natomiast w godz. 12.00-14.00 w holu głównym Biblioteki  (parter) będzie  możliwość indywidualnych rozmów  z w/w przedstawicielkami wydawcy.

   Platforma IEEE Xplore Digital Library jest dostępna z komputerów sieci uczelnianej

    

   Zapraszamy

   Wiadomość utworzona: 28 października 2014 13:06, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 28 października 2014 13:09, wykonana przez: Dagmara Wolny
   13 października 2014
   Web of Science - szkolenia online

   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na październikową edycję szkoleń online prezentującą funkcje i narzędzia platformy Web of Science. W programie m.in. selekcja czasopism do bazy Web of Science Core Collection, czasopisma i wskaźnik Impact Factor w Journal Citation Reports, przeprowadzanie wyszukiwań. Zajęcia będzie prowadzić dr Klementyna Karlińska-Batres z firmy Thomson Reuters.

   Terminy szkoleń i formularz do rejestracji w załączniku.

   Zapraszamy!


    

   Wiadomość utworzona: 13 października 2014 12:12, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 13 października 2014 12:18, wykonana przez: Dagmara Wolny
   3 października 2014
   IBUK LIBRA – polskie książki elektroniczne

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza do korzystania z polskiego serwisu książek elektronicznych IBUK LIBRA. Baza zawiera książki elektroniczne publikowane przez polskie wydawnictwa naukowe, takie jak PWN, WNT, WKŁ, PZWL i in.

    

   Subskrypcja bazy umożliwia dostęp do pełnych tekstów 482 książek oraz do 484 publikacji bezpłatnych z różnych dziedzin m. in. informatyki, nauk ekonomicznych, matematyczno – przyrodniczych. Dostęp do bazy możliwy jest z komputerów sieci Politechniki Śląskiej lub spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl po otrzymaniu unikalnego kodu PIN do zdalnego logowania, który można otrzymać w Bibliotece Głównej. W tym celu należy przysłać swoje dane (imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej) na adres joanna.dziak@polsl.pl

    

   IBUK Libra umożliwia korzystanie z nowych funkcjonalności takich jak: tworzenie indywidualnej wirtualnej półki z książkami, zaawansowaną pracę z tekstem: wyszukiwanie wewnątrztekstowe, zaznaczanie tekstu, generowanie bibliografii, wprowadzanie własnych notatek, korzystanie z encyklopedii.

   Aby skorzystać z zaawansowanych funkcjonalności należy utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.

    

   Czytanie książek odbywa się poprzez przeglądarkę WWW bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Uruchomienie programu jest niezależne od posiadanej przeglądarki internetowej (preferowane są Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox). Zaleca się posiadanie najnowszej wersji przeglądarki. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies.

   Wiadomość utworzona: 3 października 2014 15:23, autor: Dagmara Wolny
   3 października 2014
   Wolny dostęp do zasobów SAGE Journals

   Zapraszamy do korzystania z zasobów SAGE Journals. Do 31.10.2014 dostępne są pełne teksty czasopism z wielu dziedzin nauk technicznych, medycznych, społecznych i humanistycznych.

   Więcej informacji na stronie SAGE Journals.

   Wiadomość utworzona: 3 października 2014 12:12, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 3 października 2014 13:29, wykonana przez: Dagmara Wolny
   3 października 2014
   Wystawa: "Był sobie dokument…"
   Wystawa "Był sobie dokument…"

   Galeria ZAKAMAREK w Bibliotece Głównej

   zaprasza na wystawę

   Był sobie dokument…

   przygotowaną przez Archiwum Państwowe

   w Katowicach

    

   Z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia Archiwum Państwowego w Katowicach została przygotowana wystawa zatytułowana "Był sobie dokument...", której kustoszami byli Tomasz Hajewski i Mirosław Węcki. Wystawa składa się z dwóch części: pierwsza to prezentacja dokumentów, którymi dysponuje Archiwum w Katowicach - od najstarszych (z okresu panowania Piastów opolskich) po współczesne z przełomu XX/XXI wieku, które dla większej wyrazistości zostały ukazane na tle wybranych wydarzeń z historii Górnego Śląska. Druga część ekspozycji ma charakter "ścieżki dydaktycznej" i ma zaznajomi odbiorcę z klasycznym obiegiem dokumentu od wystawcy do archiwum oraz sposobami i ograniczeniami współczesnych metod archiwizowania.

    Wystawę można oglądać od 1 do 30 października 2014 r.

   w godzinach otwarcia Biblioteki.

    

   Miejsce: Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Kaszubska 23

   Wiadomość utworzona: 3 października 2014 12:09, autor: Dagmara Wolny
   25 września 2014
   Szkolenia dla czytelników

   Biblioteka Główna zaprasza na szkolenia dla czytelników. Studenci I roku i wszyscy nowi czytelnicy mogą wziąć udział w szkoleniu on-line na Platformie Zdalnej Edukacji oraz w szkoleniu stacjonarnym „Biblioteka - Twoje miejsce”.  W programie  zwiedzanie Biblioteki Głównej, prezentacja funkcjonowania czytelń i wypożyczalni, ćwiczenia z wyszukiwania literatury. Zapraszamy grupy oraz studentów indywidualnych. Uczestnicy szkoleń mogą uzyskać dodatkowe uprawnienia biblioteczne!

    

   Więcej informacji i terminy szkoleń na stronie Biblioteki

   Wiadomość utworzona: 25 września 2014 12:55, autor: Dagmara Wolny
   25 września 2014
   Komunikat

   Informujemy, że zmieniony został Regulamin Wypożyczalni Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej.

   Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami wypożyczania książek tutaj.

   Wiadomość utworzona: 25 września 2014 09:17, autor: Dagmara Wolny
   3 września 2014
   Dostęp testowy do Journal and Highly Cited Research (JHCD)

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej informuje, że firma Thomson Reuters zaoferowała bezpłatny dostęp testowy do kompleksowego produktu Journal and Highly Cited Research (JHCD) na platformie InCites, który umożliwia ocenę pracowników naukowych, prac i publikacji. Obejmuje on nowe odsłony baz: Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators.

   Uruchomienie dostępu testowego jest planowane na 15 września 2014 roku.

   Ze względów technicznych dostęp testowy nie może być uruchomiony automatycznie dla wszystkich numerów IP Politechniki Śląskiej. Osoby zainteresowane dostępem testowym powinny zgłaszać swój udział na adres e-mail: krystyna.okpisz@polsl.pl do 10 września 2014 roku. Informacje te zostaną przekazane firmie Thomson Reuters, a osoby zainteresowane otrzymają login i hasło.

    

   Więcej informacji

    

   https://www.youtube.com/watch?v=ZvE2RJaVnzo&index=2&list=PLM1kuGdwRdGlKM6J1TWj42u-qG3sd3JxF

   Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 3 września 2014 12:52, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 3 września 2014 12:53, wykonana przez: Dagmara Wolny
   3 września 2014
   Web of Science - szkolenia online

   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wrześniową edycję szkoleń online prezentującą funkcje i narzędzia platformy Web of Science. W programie m.in. zasady wyliczania wskaźnika Impact Factor, tworzenie profilu i zarządzanie swoimi publikacjami na portalu ResearcherID, przeprowadzanie wyszukiwań. Zajęcia będzie prowadzić dr Klementyna Karlińska-Batres z firmy Thomson Reuters.

   Tematy i terminy szkoleń oraz formularz do rejestracji w załączniku
   .
   Zapraszamy!

   Wiadomość utworzona: 3 września 2014 10:51, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 3 września 2014 12:11, wykonana przez: Dagmara Wolny
   3 września 2014
   Równania interaktywne w bazie w Knovel

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej informuje, że zostały aktywowane równania interaktywne (Interactive Equations) w bazie książek elektronicznych Knovel. Równania zostały zintegrowane z następującymi kolekcjami tematycznymi:

    

   Chemistry and Chemical Engineering (168 równań)

   Electronics and Semiconductors (69 równań)

   General Enginnering (100 równań)

   Mechanics and Mechanical Engineering (170 równań)

   Metals and Metallurgy (20 równań)

    

   Równania interaktywne dają możliwość skorzystania ze zweryfikowanych przykładów obliczeń, tworzenia własnych arkuszy kalkulacyjnych, wykorzystując wbudowane narzędzia programistyczne i obliczeniowe, wklejania grafiki, tekstu. Do skorzystania z nich nie są potrzebne inne zewnętrzne programy, takie jak Mathcad.

    

   Dostęp do równań możliwy jest z poziomu zakładki Tools>Interactive Equations. Również  po wejściu do spisu tytułów każdej z podanych kolekcji tematycznych równania widoczne są jako dodatkowe facety.  

    

   Dzięki pełnej integracji z platformą w wynikach wyszukiwania pojawia się dodatkowy facet Equations.  

    

    

   Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 3 września 2014 09:29, autor: Dagmara Wolny
   25 lipca 2014
   Web of Science – szkolenia online

   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na sierpniową edycję szkoleń online prezentującą funkcje i narzędzia platformy Web of Science. Zajęcia prowadzi dr Klementyna Karlińska-Batres z firmy Thomson Reuters.

    

    

    

   Tematy i terminy szkoleń oraz formularz do rejestracji w załączniku.

   Zapraszamy!

   Wiadomość utworzona: 14 lipca 2014 12:03, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 25 lipca 2014 11:47, wykonana przez: Joanna Kulik
   9 lipca 2014
   Nowa baza w Knovel

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej informuje, że została aktywowana nowa baza SNL/MSU/DOE Composite Materials Fatigue Database v 22.0  w  bazie książek elektronicznych Knovel, dotycząca  kompozytów.

   Baza umożliwia dostęp do informacji o materiałach i właściwościach oraz opisów metod testów. Na dzień dzisiejszy posiada 30 tabel, które zawierają dane dotyczące właściwości kompozytów i  pochodzą z:

   Composite Technologies Research Group (Montana State University) – zespół powołany w 1989 r w celu szerzenia wiedzy niezbędnej do  doskonalenia procesów produkcji oraz badania zmęczenia materiałów kompozytowych

   Sandia National Laboratories (US Department of Energy)

    

   Dostęp promocyjny trwa do sierpnia 2014 i jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej.

    

   Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 9 lipca 2014 11:20, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 9 lipca 2014 11:31, wykonana przez: Dagmara Wolny
   4 lipca 2014
   Badania naukowe w formie wizualnej

   Zapraszamy do zapoznania się z czasopismem JOVE  (The Journal of Vizualized  Experiments). JOVE  - to pierwsze czasopismo naukowe, recenzowane i indeksowane w Scopus, SciFinder, PubMed i Medline, które publikuje badania naukowe w formie wizualnej (filmy video). Czasopismo obejmuje metody badawcze, techniki eksperymentalne i laboratoryjne zarówno z nauk fizycznych jak i przyrodniczych. Obejmuje takie dziedziny jak: Biology, Neuroscience, Immunology and Infection, Clinical and Translational Medicine, Bioengineering, Applied Physics, Chemistry, Behavior, Environment, Science Education.

   Publikowanie w czasopiśmie pozwala autorom w sposób dynamiczny zaprezentować swoje metody, wyniki i analizy danych. W czasopiśmie zostało opublikowanych tysiące artykułów (video articles) z najlepszych instytucji na całym świecie.

   Ponadto JOVE umożliwia:

   - szybką wymianę wiedzy pomiędzy czołowymi jednostkami naukowymi

   - wysoką powtarzalność eksperymentów

   - bycie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami naukowymi

   - wymianę doświadczeń i porównanie metod z naukowcami  z całego świata

   - świetną naukę dla studentów jak projektować i przeprowadzać eksperyment

    

   Linki do przykładowych filmów

   Wiadomość utworzona: 4 lipca 2014 10:01, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 4 lipca 2014 10:14, wykonana przez: Dagmara Wolny
   2 lipca 2014
   Prezentacja z warsztatów wydawnictwa Wiley

   Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawioną na warsztatach dla naukowców zainteresowanych publikowaniem w uznanych czasopismach naukowych, zorganizowanych 24 czerwca 2014 r przez firmę Wiley.

   Wiadomość utworzona: 2 lipca 2014 14:20, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 2 lipca 2014 14:23, wykonana przez: Dagmara Wolny
   24 czerwca 2014
   Zagraniczne Publikacje Naukowe z dziedziny chemii

   Dziekan Wydziału Chemicznego i firma Joljur zapraszają na wystawę Zagranicznych Publikacji Naukowych z dziedziny chemii, która odbędzie się 24 czerwca w godz. 9 – 14 ul. Strzody 9 ( II piętro obok Sali Rady Wydziału).

   Wiadomość utworzona: 23 czerwca 2014 13:51, autor: Marek Gaweł
   Ostatnia modyfikacja: 24 czerwca 2014 14:35, wykonana przez: Dagmara Wolny
   23 czerwca 2014
   Web of Science – szkolenia online

   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na czerwcową edycję szkoleń online prezentującą funkcje i narzędzia platformy Web of Science. W programie: tworzenie raportów cytowań, obliczanie indeksu Hirscha, wykorzystanie menadżera bibliografii, przeprowadzanie wyszukiwań. Zajęcia będzie prowadzić dr Klementyna Karlińska-Batres z firmy Thomson Reuters.

   Terminy szkoleń i formularz do rejestracji w załączniku.
   Zapraszamy!

   Wiadomość utworzona: 23 czerwca 2014 08:58, autor: Joanna Kulik
   24 czerwca 2014
   Seniorze, co zmieniłbyś w naszym mieście ?

   Fundacja Lepszy Świat i Klub Jagielloński zapraszają na spotkanie Seniorze, co zmieniłbyś w naszym mieście, które odbędzie się 25 czerwca o godz. 10 w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej, ul. Kaszubska 23 Projekt „Senior – aktywny gliwicki obywatel” ma na celu promocję partycypacji obywatelskiej seniorów oraz zwiększenie świadomości w zakresie korzyści płynących z angażowania się w życie publiczne.

   Wiadomość utworzona: 17 czerwca 2014 07:33, autor: Marek Gaweł
   Ostatnia modyfikacja: 24 czerwca 2014 14:31, wykonana przez: Dagmara Wolny
   2 czerwca 2014
   Bezpłatne warsztaty dla pracowników naukowych

   Biblioteka Główna zaprasza do udziału w  bezpłatnych warsztatach organizowanych dla pracowników naukowych przez firmę Wiley. Warsztaty dotyczyć będą publikowania w uznanych czasopismach naukowych. Udział w warsztatach jest bezpłatny dla osób zarejestrowanych. Liczba miejsc  jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

   Więcej informacji

   Wiadomość utworzona: 2 czerwca 2014 12:20, autor: Dagmara Wolny
   21 maja 2014
   Szkolenie z bazy REAXYS
   Szkolenie z bazy REAXYS

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie z bazy Reaxys.

   Szkolenie odbędzie się 27 maja w godz. 11.00–12.30 w Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Krzywoustego 8 (Sala Konferencyjna H013) i będzie prowadzone przez specjalistę ds. szkoleń Elsevier dr inż. Katarzynę Gacę.

    

   Serdecznie zapraszamy!

   Wiadomość utworzona: 21 maja 2014 12:04, autor: Dagmara Wolny
   26 maja 2014
   Dostęp testowy do bazy AccessEngineering
   Dostęp testowy do bazy AccessEngineering

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej otrzymała bezpłatny dostęp testowy do bazy AccessEngineering wydawcy McGraw-Hill. Baza umożliwia dostęp do 430 pełnotekstowych monografii, podręczników, animacji, 530 instruktażowych filmów video, pomocy dydaktycznych, 3.900 interaktywnych tabel i kalkulatorów. Wszystkie materiały są aktualizowane na bieżąco. AccessEngineering dostarcza informacji na temat zagadnień z zakresu szeroko rozumianej inżynierii.

   Baza obejmuje takie dziedziny jak:

   • architektura i konstrukcje
   • elektryka i elektronika
   • inżynieria biomedyczna
   • inżynieria chemiczna
   • inżynieria lądowa
   • inżynieria materiałowa
   • inżynieria paliw
   • inżynieria przemysłowa
   • inżynieria środowiska
   • lotnictwo i astronautyka
   • mechanika
   • nanotechnologia
   • optyka
   • transport i telekomunikacja

   Ponadto w bazę wbudowany jest słownik McGraw-Hill Dictionary of Engineering, który zawiera ok. 18.000 haseł, synonimów, akronimów, skrótów oraz sposobów wymowy.

   Baza umożliwia pełnotekstowe przeszukiwanie oraz posiada opcję wyszukiwania zaawansowanego. Posiada również dodatkowe narzędzia dla użytkowników, tj, bookmarki, możliwości do podkreślania wybranych fragmentów, dodawania adnotacji, przesłania e-maila oraz korzystania z kalkulatorów.

   Więcej informacji w prezentacji

   Nowości AccessEngineering 

   Dostęp do książek jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej.

   Testowy dostęp sieciowy do zasobów elektronicznych (książki i czasopisma) służy wyłącznie do zapoznania się z zawartością bazy oraz oceną jej przydatności do ewentualnego zakupu. Zabronione jest tworzenie lokalnych archiwów (ściągania całych rozdziałów, książek i czasopism), używania programów typu "spider", "web-crawling" oraz innego oprogramowania do automatycznego wyszukiwania i pobierania zawartości dostępnej w trybie on-line.


   Test trwa do 14 czerwca 2014 r. Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 15 maja 2014 10:24, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 26 maja 2014 14:40, wykonana przez: Dagmara Wolny
   26 maja 2014
   Dostęp testowy do książek elektronicznych CRCnetBase
   Dostęp testowy do książek elektronicznych CRCnetBase

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej otrzymała bezpłatny dostęp testowy do książek elektronicznych CRCnetBase - Taylor and Francis. Bazy CRC umożliwiają dostęp do 40 obszernych kolekcji z zakresu nauk ścisłych i ponad 12.000 e-booków na jednej platformie.
   CRCnetBase obejmuje takie dziedziny jak: chemia, ekonomia, górnictwo, technologie informacyjne, fizyka, nauki społeczne, medycyna, matematyka i ochrona środowiska.

   Pełna lista tytułów dostępnych w bazach CRC

   CRCnetBase Video tutorial (English)

   Dostęp do książek jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej.

   Testowy dostęp sieciowy do zasobów elektronicznych (książki i czasopisma) służy wyłącznie do zapoznania się z zawartością bazy oraz oceną jej przydatności do ewentualnego zakupu. Zabronione jest tworzenie lokalnych archiwów (ściągania całych rozdziałów, książek i czasopism), używania programów typu "spider", "web-crawling" oraz innego oprogramowania do automatycznego wyszukiwania i pobierania zawartości dostępnej w trybie on-line.

   Test trwa do 14 czerwca 2014 r. Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 15 maja 2014 10:12, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 26 maja 2014 14:42, wykonana przez: Dagmara Wolny
   15 maja 2014
   Czterdzieste urodziny Dąbrowiaków
   Czterdzieste urodziny Dąbrowiaków

   W tym roku swój Jubileusz świętuje najbardziej kolorowa i roztańczona organizacja studencka na świecie. Akademicki Zespół Tańca „Dąbrowiacy” tańczy już czterdzieści lat!
   O tym, jak wygląda praca i odpoczynek zespołu będzie można się przekonać na wystawie „Migawki z życia Dąbrowiaków”, które można obejrzeć w dniach od 17.05 do 13.06.2014 w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej (ul. Kaszubska 23), a niektóre zdjęcia także na drugim piętrze Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (ul. Akademicka 7).
   Każdego, kto chce zobaczyć Zespół na żywo, zapraszamy na nasz Studencki Koncert Jubileuszowy w Mrowisku, który odbędzie się 12.06.2014 o godzinie 18.00. Wstęp wolny!
   W ramach Jubileuszu odbędzie się ponadto Galowy Koncert Jubileuszowy i inne imprezy towarzyszące.

   Jeżeli chcesz zatańczyć i zaśpiewać z nami, zapraszamy na próby Zespołu "Dąbrowiacy"!
   Każdy wtorek i czwartek o godzinie 18.00 w siedzibie zespołu, w Katowicach przy ul. Krasińskiego 13 (Wydział Transportu).

   Dobra zabawa w etno-charakterze gwarantowana!

   Wiadomość utworzona: 15 maja 2014 09:49, autor: Dagmara Wolny
   12 maja 2014
   Web of Science – szkolenia online
   Web of Science – szkolenia online

   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na majową edycję szkoleń online prezentującą platformę Web of Science, jej funkcje oraz narzędzia. Dowiedzą się Państwo m. in. jak tworzyć raporty cytowań, obliczać indeks Hirscha, zarządzać swoimi publikacjami przy pomocy profilu ResearcherID. Zajęcia prowadzone będą w języku polskim.


   Więcej informacji, terminy i formularz do rejestracji w załączniku.


   Zapraszamy!

   Wiadomość utworzona: 12 maja 2014 12:04, autor: Dagmara Wolny
   26 maja 2014
   Dostęp testowy do czasopism Lippincott Williams and Wilkims na platformie Ovid
   Dostęp testowy do czasopism Lippincott Williams and Wilkims na platformie Ovid

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej otrzymała bezpłatny dostęp testowy do wybranych czasopism elektronicznych wydawnictwa Lippincott Williams and Wilkims oraz kolekcji czasopism Open Access. Czasopisma obejmują takie dziedziny jak: biochemia, chemia, medycyna, medycyna ratunkowa, genetyka, mikrobiologia, farmakologia,  radiologia i in.

    

   Lista dostępnych tytułów

    

   Link do autologowania: http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi

    

   Prezentacje wideo platformy Ovid i jej głównych funkcjonalności

    

   Dostęp obejmuje również bazę OvidMedline

    

   Więcej informacji na temat bazy

    

   Dostęp testowy jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci akademickiej.

    

   Testowy dostęp sieciowy do zasobów elektronicznych (książki i czasopisma) służy wyłącznie do zapoznania się z zawartością bazy oraz oceną jej przydatności do ewentualnego zakupu. Zabronione jest tworzenie lokalnych archiwów (ściągania całych rozdziałów, książek i czasopism), używania programów typu "spider", "web-crawling" oraz innego oprogramowania do automatycznego wyszukiwania i pobierania zawartości dostępnej w trybie on-line.

    

   Test trwa do 7 czerwca 2014 r. Zapraszamy do korzystania!

    

   Wiadomość utworzona: 9 maja 2014 12:35, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 26 maja 2014 14:42, wykonana przez: Dagmara Wolny
   9 maja 2014
   Prezentacja książek i encyklopedii online wydawnictw De Gruyter i Wiley
   Prezentacja książek i encyklopedii online wydawnictw De Gruyter i Wiley

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza na prezentację książek i encyklopedii online wydawnictw De Gruyter i Wiley. Prezentacja odbędzie się 13 maja 2014 roku o godz. 13.00 w Czytelni Abstraktów i Prac Doktorskich (II piętro).

    

   W programie m.in.:

    

   Prezentacja platform degruyter.com, Wiley Online i ich funkcjonalności, przegląd najnowszych kluczowych tytułów z zakresu matematyki, chemii, inżynierii chemicznej, architektury i in.

    

   Serdecznie zapraszamy!

   Wiadomość utworzona: 9 maja 2014 09:15, autor: Dagmara Wolny
   22 kwietnia 2014
   AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA
   Czasopismo AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zakupiła dostęp do pełnych tekstów wydań bieżących i archiwalnych e-pisma  AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA

   Pismo dostępne jest na stronie wydawcy www.epismo-aez.pl,  indeksowane także w bazach BazTech i ARIANTA

   Warunki licencji umożliwiają przeglądanie pełnych tekstów.

   Istnieje możliwość otrzymania pocztą elektroniczną wersji PDF wybranych przez siebie numerów pisma z możliwością wydruku oraz wykorzystania podczas wykładów czy prezentacji. Osoby zainteresowane taką formą, bardzo prosimy o kontakt danuta.grabowska@polsl.pl

   Wiadomość utworzona: 22 kwietnia 2014 13:56, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 22 kwietnia 2014 13:59, wykonana przez: Dagmara Wolny
   18 kwietnia 2014
   Wystawa "Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich"
   Wystawa "Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich"

     Galeria ZAKAMAREK

   Biblioteki Głównej

   Politechniki    Śląskiej

    w Gliwicach

    zaprasza

    na wystawę towarzyszącą podręcznikowi pod tym samym tytułem

   dla szkół niemieckich

   Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich

    

    

   Termin wystawy:

   17.04. – 16.05.2014r.

   w godzinach otwarcia biblioteki

    

   Miejsce wystawy:

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

   ul. Kaszubska 23

   Wstęp wolny

    

   Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej wzrasta w Niemczech zainteresowanie wschodnim sąsiadem w mediach i opinii publicznej. Opracowany przez Deutsches Polen-Institut w Darmstadt w 2007 r. podręcznik  »Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich« (Polnische Geschichte und deutsch-polnische Beziehungen) stanowi materiał uzupełniający do nauczania historii w niemieckich szkołach ponadpodstawowych. Podręcznikowi towarzyszy wystawa pod tym samym tytułem mająca na celu zainteresowaniem uczniów szkół niemieckich historią Polski. W dniach 15 do 30 września 2008 wystawę można było obejrzeć w Niemiecko-Polskiej Szkole Spotkań i Dialogu im Willy´ego Brandta w Warszawie.

    

   Autorzy podręcznika, dr Mathias Kneip i Manfred Mack, są również autorami koncepcji wystawy. Na 18 kolorowych tablicach zaprezentowane zostały wybrane wydarzenia historyczne, które decydowały o stosunkach polsko-niemieckich na przestrzeni tysiąca lat wspólnej historii. Wiedza i refleksja nad tymi wydarzeniami jest - zdaniem autorów - niezbędna do zrozumienia wzajemnych relacji dziś. Pod względem merytorycznym autorzy prezentują zarówno polskie jak i niemieckie stanowiska, zwłaszcza w kwestiach spornych, których w historii wzajemnych stosunków nie brakuje. Koncepcja wystawy i podręcznika, uwzględnia perspektywę ucznia niemieckiego, który nie zna historii Polski. Podręcznik i wystawę charakteryzuje znakomita oprawa graficzna, opracowana przez wyd. Cornelsen, oraz szeroka oferta uwzględnionych dokumentów i materiałów źródłowych. Wydany przy wsparciu Fundacji Roberta Boscha podręcznik jest już drugim po »Literaturze polskiej i polsko-niemieckich kontaktach literackich« opracowaniem Deutsches Polen-Institut Darmstadt w wydawnictwie Cornelsen dla szkół niemieckich

   Wiadomość utworzona: 18 kwietnia 2014 10:28, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2014 10:30, wykonana przez: Dagmara Wolny
   15 kwietnia 2014
   Platforma Web of Science - szkolenie online
   Platforma Web of Science - szkolenie online

   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenia online prezentujące nową odsłonę bazy Web of Science.
   Szkolenia zapoznają Państwa z nowymi funkcjonalnościami związanymi z ulepszeniami w zakresie wyszukiwań i integralności, z nowymi sposobami nawigacji, a także z nowym, bardziej intuicyjnym interfejsem.

   Więcej informacji, terminy i formularz do rejestracji w załączniku.

   Wiadomość utworzona: 15 kwietnia 2014 13:20, autor: Dagmara Wolny
   9 kwietnia 2014
   Szkolenie online - baza IEEE Xplore
   szkolenie online - baza IEEE Xplore

   Zapraszamy na szkolenie online dotyczące bazy IEEE Xplore, które odbędzie się 5 maja 2014 r.

   Więcej informacji i link do rejestracji na stronie Organizatora.

   Wiadomość utworzona: 9 kwietnia 2014 10:44, autor: Dagmara Wolny
   8 kwietnia 2014
   Komunikat
   Komunikat

   Uprzejmie informujemy, że 11 kwietnia (piątek) od godz. 10.30 do 13.30 Czytelnia Abstraktów i Prac Doktorskich będzie nieczynna  z powodu szkolenia z bazy Web of Science.

   Jednocześnie informujemy, że z bazy Chemical Abstracts na platformie SciFinder, Reaxys oraz innych baz danych będzie można skorzystać w Oddziale Informacji Naukowej p. 24 (parter).

   Wiadomość utworzona: 8 kwietnia 2014 11:39, autor: Dagmara Wolny
   31 marca 2014
   Szkolenie z nowej platformy i nowych indeksów na platformie Web of Science

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie z nowej platformy i nowych indeksów na platformie Web of Science.

    

   Szkolenie odbędzie się 11 kwietnia 2014 roku w Czytelni Abstraktów i Prac Doktorskich (II piętro) w godz. 11.00–13.00 i będzie prowadzone przez przedstawiciela firmy Thomson Reuters – Marcina Kapczyńskiego.

    

   W programie m.in.:

    

   - prezentacja nowej platformy Web of Science,

   - struktura bazy Web of Science Core Collection,

   - Book Citation Index,

   - Data Citation Index - indeks cytowań danych badawczych, Derwent Innowation Index i inne bazy Web of Science,

   - generowanie raportów cytowań autorskich,

   - obliczanie indeksu Hirscha,

   - ocena parametryczna czasopism w Journal Citation Reports,

   - tworzenie i formatowanie bibliografii załącznikowej w EndNote,

   - tworzenie własnych profili oraz wyszukiwanie informacji o innych autorach i badaczach

   w portalu Researcher ID.

    

   Platforma Web of Science jest dostępna z komputerów sieci uczelnianej

   Wiadomość utworzona: 31 marca 2014 17:36, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 31 marca 2014 17:49, wykonana przez: Dagmara Wolny
   25 marca 2014
   Dostęp testowy do wybranych książek elektronicznych wydawnictwa Institution of Civil Engineers (ICE)

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza do zapoznania się z platformą książek elektronicznych icevirtuallibrary.com wydawnictwa ICE. Platforma  zawiera ponad 1.500 książek z zakresu inżynierii lądowej i wodnej i umożliwia dostęp do następujących kolekcji tematycznych:

   1. Conference Proceedings Collection
   2. Construction Materials Collection
   3. Contract, Finance and Law
   4. Energy Collection
   5. Engineering History Collection
   6. Environment Collection
   7. Eurocodes Collection
   8. Ground Engineering Collection
   9. Management Collection
   10. NEC Commentaries Collection
   11. Structures and Buildings Collection
   12. Transport Collection
   13. Water and Wastewater Collection

   W ramach testu wydawca udostępnił bezpłatny dostęp do następujących przykładowych książek i rozdziałów:

    

   http://www.icevirtuallibrary.com/content/book/100163

   http://www.icevirtuallibrary.com/content/book/100207

   http://www.icevirtuallibrary.com/content/book/100284

   http://www.icevirtuallibrary.com/content/book/100308

   http://www.icevirtuallibrary.com/content/book/100436

   http://www.icevirtuallibrary.com/content/book/100519

   http://www.icevirtuallibrary.com/content/book/100650

   http://www.icevirtuallibrary.com/content/book/100785

   http://www.icevirtuallibrary.com/content/book/100821

   http://www.icevirtuallibrary.com/content/book/100877

   http://www.icevirtuallibrary.com/content/book/101023

    

   Test trwa do 16 maja 2014 r. Książki są dostępne w sieci akademickiej. Zapraszamy do zapoznania się z platformą!

   Wiadomość utworzona: 25 marca 2014 15:23, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 25 marca 2014 15:24, wykonana przez: Dagmara Wolny
   19 marca 2014
   Księgarnia Obcojęzyczna

   Księgarnia obcojęzycznych wydawnictw naukowych z siedzibą w budynku Biblioteki Głównej, zapewnia dostawę książek z całego świata, ekspozycje tematyczne towarzyszące sympozjom naukowym, wycenę potrzebnej literatury, raty dla klientów indywidualnych. Tel. 237-17-68

   Wiadomość utworzona: 19 marca 2014 09:26, autor: Dagmara Wolny
   11 marca 2014
   Dostęp testowy do bazy Reaxys Medicinal Chemistry
   Dostęp testowy do bazy Reaxys Medicinal Chemistry

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej otrzymała od wydawcy informację, że w marcu  2014 roku pojawi się nowa wersja bazy Reaxys. Za pomocą tego samego interfesju będzie możliwy dostęp zarówno do bazy Reaxys jak i do bazy Reaxys Medicinal Chemistry. Dostęp testowy do nowej wersji bazy będzie otwarty od 1 do 14 kwietnia 2014 roku dla każdego użytkownika, który do 1 kwietnia dokona indywidualnej rejestracji.

    

   Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:

    

   http://www.elsevier.com/online-tools/promo-page/reaxys/reaxys-medicinal-chemistry-public-beta

    

   Baza jest dostępna w sieci akademickiej. Zapraszamy do korzystania!

    

    

    

    

   Wiadomość utworzona: 11 marca 2014 16:45, autor: Dagmara Wolny
   7 marca 2014
   Warsztaty Wikipedia dla początkujących
   Warsztaty Wikipedia dla początkujących

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza na warsztaty Wikipedia dla początkujących, które odbędą się  24 marca 2014 r. (poniedziałek)  w godz. 12.30-14.00 w budynku Biblioteki przy ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach.

   Warsztaty są dla wszystkich, którzy chcą:

   ·       dzielić się wiedzą,

   ·       zdobyć umiejętność przygotowania tekstu w oparciu o źródła,

   ·       poznać zasady i narzędzia edycji haseł,

   ·       działać w społeczności wikipedystów.

   Spotkanie poprowadzi Paweł Marynowski, członek Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

   Wstęp wolny, prosimy o rejestrację uczestnictwa poprzez formularz na stronie Biblioteki.

   Wiadomość utworzona: 6 marca 2014 11:54, autor: Dagmara Wolny
   Ostatnia modyfikacja: 7 marca 2014 12:30, wykonana przez: Dagmara Wolny
   4 marca 2014
   Dostęp testowy do książek elektronicznych wydawnictwa The Institution of Engineering and Technology (IET)
   Dostęp testowy do książek elektronicznych wydawnictwa The Institution of Engineering and Technology (IET)

   Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej otrzymała bezpłatny dostęp testowy do platformy książek elektronicznych wydawnictwa IET, zawierającej ponad 400 książek z zakresu techniki i inżynierii za lata 1979-2013. Platforma umożliwia dostęp do następujących kolekcji tematycznych:

   1. Circuits, Devices and Systems
   2. Computing
   3. Control Engineering
   4. Electromagnetic Waves
   5. History & Management of Technology
   6. Power & Energy
   7. Radar, Sonar, Navigation and Avionics
   8. Telecommunications

   Lista tytułów w poszczególnych kolekcjach.

    

   Dostęp do kolekcji możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej lub

   z komputerów domowych poprzez serwer Proxy.

    

   Test trwa do 31 marca 2014 r. Zapraszamy do korzystania!

   Wiadomość utworzona: 4 marca 2014 12:09, autor: Dagmara Wolny
   4 marca 2014
   Wystawa fotografii POTY (Picture Of The Year)
   Wystawa fotografii POTY (Picture Of The Year)

   Galeria ZAKAMAREK w Bibliotece Głównej Politechniki

   Śląskiej

   zaprasza w dniach 3-28 marca 2014 r.