...

Program Sesji Naukowej

Sesja Naukowa “70 lat obecności Geometrii Wykreślnej w murach Politechniki Śląskiej”
12 grudnia 2015 r.


10.00- 10.15

Uroczyste otwarcie Sesji


10.15- 11.00

Jacy byliśmy- krótki rys historyczny Katedry Geometrii Wykreślnej wraz z przypomnieniem sylwetek prof. Stanisława Szerszenia, prof. Adama Zawadzkiego, prof. Mariana Paleja


11.00- 11.30

Przerwa kawowa (w trakcie przerwy planowana jest prezentacja prac studenckich)


11.30- 12.00

Jacy jesteśmy- prezentacja działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej


12.00- 12.30

Jacy będziemy- nowe kierunki badań i działań naukowych


12.30- 13.00

Wykład popularno-naukowy z cyklu “Geometria jest wśród nas - Origami sztuka składania papieru i nie tylko”


Opracował Piotr Dudzik