4 października 2016
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW – SPORTOWCÓW!

Informujemy, że termin składania wniosków w Dziekanatach upływa z dniem 20 października.

PONADTO PRZYPOMINAMY!

Studenci, którzy ubiegają się o stypendium Rektora za osiągniecia sportowe w pierwszej kolejności powinni uzyskać akceptację trenera swojej sekcji sportowej- podpis na Wniosku. Jeżeli odniesione sukcesy sportowe nie były związane z zawodami akademickimi, konieczne jest dołączenie do Wniosku odpowiedniego zaświadczenia z Klubu, który reprezentowaliśmy na zawodach. Następnie wypełniony poprawnie Wniosek (zamieszczone punktowane osiągnięcia z ostatniego sezonu sportowego, dokładne informacje o terminie zawodów, itp.), należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Sportu celem uzyskania akceptacji Dyrektora Ośrodka Sportu. W dalszej kolejności Wniosek należy osobiście złożyć do Dziekanatu swojego Wydziału. Wnioski rozpatrywane są przez odpowiednie Wydziałowe Komisje Stypendialne, które ostatecznie decydują o wysokości świadczenia.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium Rektora…. oraz wzór Wniosku, dostępne są na stronie www.polsl.pl w zakładce: pomoc materialna dla studentów oraz na stronie Ośrodka Sportu https://www.polsl.pl/Jednostki/RJM2-OS/Strony/Wnioskistypendialne.aspx

Wiadomość utworzona: 4 października 2016 09:46, autor: Agnieszka Konieczny
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Ośrodka Sportu