16 lutego 2017
Uwaga stypendia!

Studenci, którzy w semestrze zimowym pobierali stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągniecia sportowe, tym razem w semestrze letnim składają inny wniosek na kolejny semestr tego samego roku. Uproszczony wzór wniosku nie wymaga już akceptacji ze strony Ośrodka Sportu.

 

Studenci podejmujący dalszą naukę na II stopniu studiów od 20 lutego 2017 r. zobowiązani są do złożenia w dziekanatach wniosku z pełną informacją o osiągnięciach sportowych za ostatni sezon sportowy tzw. wzór podstawowy. Wymagane potwierdzenie osiągnieć  przez Ośrodek Sportu.

 

Wzory Wniosków do pobrania m.in. na stronie Ośrodka Sportu, w zakładce Stypendia Sportowe

1.       Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na kolejny semestr tego samego roku studiów.

2.       Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 

 

Termin składania wszystkich wniosków do 5 marca 2017r.

Wiadomość utworzona: 16 lutego 2017 07:54, autor: Agnieszka Konieczny
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Ośrodka Sportu