30 listopada 2010
SEMINARIUM - Krajowe Ramy Kwalifikacji, Nowym Narzędziem Organizacji Kształcenia

W Sali Senatu w dn. 29-XI-2010 Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej zorganizował Seminarium pt. "Konsekwencje Krajowych Ram Kwalifikacji dla Wychowania Fizycznego w Szkołach Wyższych" oraz  Miejsce Kultury Fizycznej w Szkołach Wyższych po zmianach w Ustawie "Prawo o Szkolnictwie Wyższym".

 

Gośćmi specjalnymi byli:

  • J.M. Rektor Prof. Andrzej KARBOWNIK,
  • V-ce Przew. Podkomisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Sejmie RP Prof. Jan KAŻMIERCZAK
  • Członek Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki MNiSzW Prof. Eugeniusz ŚWITOŃSKI
  • Członek Zespołu Ekspertów Bolońskich Prof. Jadwiga  MIRECKA 

Seminarium prowadził Dyrektor Ośrodka Sportu Pol. Śląskiej doc. dr Krzysztof CZAPLA.

 

Uczestnikami Seminarium byli zaproszeni Kierownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu z 20-tu największych Państwowych Uczelni w Polsce.

Celem spotkania było przygotowanie Programu Kształcenia Kultury Fizycznej w Szkołach Wyższych z zachowaniem Wymagań właściwych dla Poziomów Krajowych Ram Kwalifikacji

Nowe Programy Kształcenia muszą zachować METODY właściwe dla Ram Kwalifikacji bazujące w szczególności na EFEKTACH  KSZTAŁCENIA

z wykorzystaniem opisu Wymagań dla poziomów KRK oraz dla OBSZARÓW  KSZTAŁCENIA.

To SEMINARIUM szkoleniowo-dyskusyjne miało na celu zapoznanie Kierowników SWFiS z nowymi zasadami przygotowania PROGRAMU STUDIÓW z zakresu szeroko rozumianej KULTURY FIZYCZNEJ.

Referaty dyskusyjne wygłosiły : Prof. Anna ZWIERZCHOWSKA nt. ‘’ Ocena efektów kształcenia’’  oraz  dr Gabriela KARKOSZKA nt.’’ Programu Kształcenia Kultury Fizycznej w Szkołach Wyższych z Zachowaniem Wymagań dla POZIOMÓW  KRK.’’

Prof. Jadwiga  MIRECKA podsumowując Seminarium bardzo wysoko oceniła zarówno część merytoryczną jak i organizacyjną. Chwaląc organizację spotkania Pani Profesor potwierdziła i zaoferowała współpracę i pomoc na każdym etapie budowania Programu.

Kierownicy SWFiS ze swojego grona wybrali Zarząd, który pod kierunkiem doc. dr Krzysztofa CZAPLI będzie tworzył NOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA oparty o ustalenia Karty Bolońskiej.

Zapraszamy do galerii zdjęć z konferencji

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2010 12:29, autor: Piotr Podgórski
Ostatnia modyfikacja: 30 listopada 2010 13:20, wykonana przez: Piotr Podgórski
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Ośrodka Sportu